Kontaktförbuden – Aftonbladet granskar stalkning

Stora skillnader i kontaktförbud över landet

Av: 

Johanna Rapp

KRIM

Hur lätt det är att få kontaktförbud beror på var i landet du bor.

Det visar Aftonbladets granskning.

Det är nästan dubbelt så många som får kontaktförbud i Skövde än i Eskilstuna.

Fram till augusti i år så beviljades 44 procent av ansökningarna om kontaktförbud som inkom till åklagarkammaren i Skövde, enligt siffror från Åklagarmyndigheten.

Det gör Skövde till den kammare som beviljat flest ansökningar om kontaktförbud i år.

Även förra året beviljade Skövde flest kontaktförbud, då 47 procent, enligt samma siffror.

– Jag tror att polisen här i Skaraborg har ganska bra kännedom om vad som krävs för att ett kontaktförbud ska bifallas och att de kan se vad det finns för förutsättningar. Vi har ett bra samarbete mellan åklagare och polisens grupp för brott i nära relation så vi får ett bra underlag för våra beslut, säger Carsten Helland, chefsåklagare i Skövde.

Den åklagarkammare där det var svårast att få ett kontaktförbud i år var Gävle, där 81 procent av ansökningarna avslogs. Året innan var det åklagarkammaren i Eskilstuna som gav flest avslag, 81 procent.

– Det är svårt att säga vad det kan bero på. Vi har en lagstiftning att förhålla oss till och det är olika bedömningar som ska göras utifrån den, säger Birgitta Fernlund, åklagare i Gävle.

Reagerat på skillnader

Enligt åklagare Eva Johnsson, som arbetar på utvecklingscentrum i Göteborg och har hand om frågor som rör kontaktförbud, har de reagerat på den ojämna fördelningen över landet. Hon säger att man försökt jämna ut de stora skillnaderna så att alla ska fatta beslut om kontaktförbud på mer lika sätt.

– Förra året tog vi fram ett dokument med ett underlag för att träffa lokala överenskommelser mellan polis och åklagare, säger Eva Johnsson.

Hon menar att det är just hur åklagare och polis arbetar lokalt som kan påverka hur det ser ut. Om den utsatte personen ansöker om ett kontaktförbud när polisen hunnit utreda brottsmisstanken längre så finns det ett större underlag och större möjlighet, till exempel.

– Sedan beror det också på att man inom vissa polisområden haft en diskussion om kontaktförbud och i vilket skede i en utredning man informerade om kontaktförbud, säger Johnsson.

Enligt Magnus Lindgren, generalsekreterare på organisationen Tryggare Sverige, så är det problematiskt att det är så stora skillnader mellan var i landet man ansöker om kontaktförbud.

– Delvis tror jag att det beror på att polisen inte är tillräckligt säker på hur förutsättningarna ser ut och sedan handlar det om olika kulturella skillnader inom olika åklagarkammare, tror jag, säger han.

Så stora är skillnaderna mellan länen

Klicka i kartorna för att läsa mer.

ANNONS EXTERN LÄNK

Glöm inte solskydd! Handla SPF, munskydd och allt för sommaren hos MEDS.

MEDS

År 2017

År 2016

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Kontaktförbuden – Aftonbladet granskar stalkning

Brott

Åklagarmyndigheten