Polisman blir av med flygcertifikat

Av: Anders Johansson

Publicerad:

Arbetade som pilot trots sjukskrivning för depression

En polis som också arbetade som pilot jobbade trots att han var sjukskriven för depression. Nu förlorar han flygcertifikatet.
Foto: GETTY IMAGE
En polis som också arbetade som pilot jobbade trots att han var sjukskriven för depression. Nu förlorar han flygcertifikatet.

Polismannen var sjukskriven i nära två år för depression.

Men det hindrade honom inte från att jobba inom sitt andra yrke – som pilot.

Oacceptabelt, anser Transportstyrelsen som nu drar in polismannens flygcertifikat.

Polismannen var sjukskriven mellan augusti 2013 och maj 2015. Orsaken var depression och posttraumatiskt stressyndrom.

Men varken polismannen själv eller hans behandlande läkare informerade flygläkare eller Transportstyrelsen enligt reglerna.

I juni i år, två månader efter att deprimerade piloten Andreas Lubitz medvetet kraschat Germanwingsplanet, rapporterade SVT om den svenske piloten.

Transportstyrelsen inledde då omedelbart ett ärende, drog in polismannens rätt att flyga samt gav honom tillfälle att yttra sig.

Han uppgav då att han flugit 230 timmar under perioden och även tjänstgjort som kontrollant och bedömt andra piloters kompetens.

För sjuk för att vara polis

Polismannen anser emellertid att han inte varit så sjuk att det påverkade hans förmåga att flyga, bara att jobba som polis.

– Den nedsatta arbetsförmågan har endast gällt min tjänst som polis och varit relaterad till denna tjänst och min relation till arbetsgivaren, argumenterar polismannen via sin advokat.

Polismannen anför att ingen av de två läkare han varit i kontakt med haft skäl att göra någon anmälan till Transportstyrelsen eller uttryckt några synpunkter på hans flygduglighet. En av läkarna har dessutom ansett att det funnits skäl för ett rehab-möte för att utreda alternativa arbetsuppgifter inom polisen, något som polismannens närmaste chef avböjt.

Av handlingarna framgår att polismannen fått det antidepressiva läkemedlet Sertralin utskrivet – men hävdar att han aldrig rört medicinen eftersom han inte ansett sig behöva den.

Som stöd har polismannen låtit göra en blodanalys vid Karolinska universitetslaboratoriet som inte kunnat påvisa några spår av medicinen. Han har också intyg från sitt apotek på att han lämnat tillbaka en full förpackning av medicinen.

”Agerat oacceptabelt”

Men Transportstyrelsen låter sig inte bevekas. I beslutet sägs:

– Du har flugit minst 230 timmar samt även tjänstgjort som kontrollant vid minst två tillfällen under sjukskrivningsperioden. Du har därmed inte efterlevt tillämpliga driftskrav, och agerat oacceptabelt i din roll som kontrollant.

– Att certifikatinnehavare rapporterar förändringar i sitt hälsotillstånd är avgörande för att bibehålla en hög nivå av flygsäkerhet. Att underlåta detta, och dessutom framföra luftfartyg under sådana omständigheter innebär ett grovt åsidosättande av de regler som gäller för luftfarten.

Transportstyrelsen drar nu in polismannens flygcertifikat och kontrollantcertifikat, och nya får inte ufärdas på fem år.

Beslutet är möjligt att överklaga.

”Han är bedragare”

Sedan snart tre år är polismannen dessutom misstänkt för grova ekonomiska brott i flygbranschen.

Bland annat ska nära ett 20-tal piloter och pilotelever lurats på vardera flera hundratusentals kronor.

Aftonbladet har varit i kontakt med en av målsägarna som nu ser fram mot att åtal ska väckas.

– Han är en bedragare, annars skulle jag aldrig gjort en anmälan, säger målsägaren.

Bland annat har målsägarna betalat för att få tjänstgöra som styrman inom ett flygbolag och därmed få flygtimmar som är nödvändiga för att bli färdig pilot.

Leif Andersson, kommissarie vid polisens avdelning för interna utredningar, bekräftar att det finns en färdig förundersökning om grova oredlighetsbrott som han arbetat heltid med i snart tre år. Utredningen är klar och protokollet nu är ute för delgivning hos parterna.

– Jag kan också bekräfta att det finns målsägare från olika delar av världen, säger Leif Andersson. I övrigt får jag hänvisa till åklagaren.

Förundersökningsledare är chefsåklagare Anders Jakobsson vid särskilda åklagarkammaren.

Han uppger att försvaret nu har till slutet av september på sig att komma med synpunkter och begära eventuella kompletteringar.

– Sedan är målsättningen att i senast månadskiftet oktober-november fatta beslut om att antingen väcka åtal eller lägga ner en del, säger Anders Jakobsson.

Aftonbladet har sökt polismannens advokat.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN