Stureplansmorden

Livstidsdömde Zethraeus får permissioner på egen hand

avAnders Johansson

Planerar doktorandutbildning i psykologi

1 av 2

Det finns en "påtaglig risk" att livstidsdömde Tommy Zethraeus, 46, kommer begå nya brott eller missköta sig, enligt Kriminalvården.

Men förvaltningsrätten beslutar ändå att han ska få permissioner på egen hand eftersom han visat god skötsamhet.

Nu planerar Zethraeus - dömd för Stureplansmorden - att påbörja en doktorandutbildning i psykologi.

Tommy Zethraeus dömdes 1995 till livstids fängelse för fyra mord, fem mordförsök och ett fall av rån.

Han sköt med automatvapen rakt in en folksamling sedan han och några kamrater nekats inträde på nattklubben Sturecompagniet.

Han har nu avtjänat 21 år och förra året tidsbestämde Örebro tingsrätt straffet till 33 år, ett domslut som hovrätten upphävde.

Master i psykologi

Bland annat anfördes att det inte gick att dra några säkra slutsaster om återfallsrisken, inte minst med tanke på att Zethraeus begått brott under anstaltsstiden.

Zethraeus har genomgått en rad behandlings-och motivationsprogram. Sedan 2003 har han studerat, först på gymnasienivå och därefter på högskola. Han har tagit en grundexamen i psykologi. Och i juni 2013 tog han en masterexamen i psykologi.

Sedan 2011 har han haft bevakade permissioner var tredje månad. Och sedan 2013 har han haft sextimmarspermissioner med personal, sammanlagt ett 30-tal utevistelser. I våras fördes han över till en anstalt med lägre säkerhetsklass.

"Påtaglig risk för brott"

Enligt en bedömning från Rättsmedicinalverket har han visat "en remarkabel positiv utveckling har har under flera års tid varit stabil i den inriktningen."

De senaste nio åren har han inte misskött sig alls.

Kriminalvården medger att han visat en god skötsamhet men menar att även samhällsskyddet ska vägas in. Och tycker inte det är lämpligt att Zethraeus ska få vara ute själv. Av förvaltningsrättens dom framgår:

"Sammantaget finns fortfarande en påtaglig risk för att han kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig om han beviljas permissioner på egen hand."

Gedigen utbildning

Zethraeus själv menar att han har förändrats, påpekar att rättsmedicinalverket tidigare ansett att hans permissionsgång bör utökas.

Han behöver permissionerna för att kunna påbörja en doktorandutbildning i psykologi vid Uppsala universitet och för att kunna bibehålla en god relation med sin familj, heter det i domen.

Och förvaltningsrätten, dit Zethraeus överklagat ett tidigare avslag, ger honom rätt.

Vid en sammantagen bedömning anser rätten att hans goda skötsamhet visat att risken för återfall eller att han ska avvika inte är så stor att det ska vara ett hinder för att få dagpermissioner.

Tommy Zethraeus har skaffat sig en gedigen teoretisk utbildning inom psykologi som kan leda till arbete inom exempelvis forskning och utredning utan patientkontakt. Frågan är om han så småningom också ska kunna bli legitimerad psykolog, en titel som är skyddad och som kan ges till den som genomgått en annan utbildning, psykologprogrammet, och där Zethraeus skulle kunna tillgodoräkna sig visa kurser. Till den utbildningen krävs mycket höga intagningspoäng, men om han skulle klara att komma in där, är det ändå lång väg kvar.

"Svårt att få legitimation"

Pernilla Ek, chef för Socialstyrelsens behörighetsenhet, säger till Aftonbladet, att det förutom en psykologexamen också krävs ett års praktisk tjänstgöring.

– Frågan är om han får tag i en sådan arbetsplats, arbetsgivaren är inte skyldig att ge en sådan.

När en ansökan lämnas in vägs också sökandes bakgrund in.  Och då får det inte finnas sådant som är skäl för återkallelse av legitimationen, som exempelvis  allvarligt brott som "som är ägnat att påverka förtroendet" för personen.

Är brottet riktigt allvarligt spelar det ingen roll om det gått så länge som drygt 20 år, enligt en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen nyligen.

– De kommer i domen också in på frågan hur lång tid som ska passera innan förtroendet har återkommit, eller att skadan i förtroendet har läkt, säger Pernilla Ek. Och då sägs att man måste titta på omständigheterna i det enskilda fallet.

Samtidigt sägs i domen att en del brott kan vara så allvarliga att förtroendet som krävs är förbrukat för alltid för personen.

– Som jag tolkar det finns det vissa brott som är så grova att det kanske blir väldigt svårt att någonsin få en legitimation  - för att förtroendet återvinns aldrig.

ARTIKELN HANDLAR OM