Mannen som misstänktes vara medhjälpare levde gömd

avAnders Johansson

Terroristen Rakhmat Akilovs tidigare misstänkte medhjälpare bedöms inte ha med dådet att göra.

Men han är tagen i förvar och ska utvisas.

Han hade precis som Akilov nekats uppehållsstånd men levt som gömd i Sverige.

1 av 7
Rakhmat Akilov

Den tidigare misstänkte medhjälparen är enligt Migrationsverkets handlingar en 39-årig uzbek som är medborgare i Kazakstan.

Han kom till Sverige den 4 april 2012 och ansökte dagen därpå om asyl.

Han åberopade skyddsskäl som flykting.

Han berättade att han på grund av sitt uzbekiska ursprung blivit trakasserad, hotad, utpressad och misshandlad vid upprepade tillfällen.

”Misshandlad av berusade kazaker”

I mars 2010 promenerade han och hans flickvän i en park och stötte där ihop med berusade kazaker som ropade könsord efter dem eftersom de var uzbeker. Det blev bråk och mannen ska blivit så svårt misshandlad att han fick ligga på sjukhus i tio dagar. Han gjorde en polisanmälan utan resultat.

”Utpressad av kriminella”

Året därpå blev han trakasserad av en grupp kriminella som kom och besökte honom i hans butik. De försökte få pengar och vid det första tillfället ska han ha blivit skuren i handen. Därefter återkom de kontinuerligt. Han anmälde men blev då dödshotad och fråntagen sina id-handlingar för att han inte skulle göra fler anmälningar. Polisen gjorde ingenting. Han valde därför att lämna landet.

Inte tillräckligt allvarlig hotbild

Migrationsverket ansåg att den åberopade hotbilden ”är att hänföra till kriminella handlingar av enskilda personer. Det är en uppgift för de rättsvårdande myndigheterna i Kazakstan att stäva och beivra brottsliga övergrepp av det slag som åberopas.”

Migrationsverket konstaterade också att de som utsatt honom för övergreppen fruktar de rättsvårdande myndigheterna i Kazakstan.

”Du har således inte uttömt dina möjligheter att få skydd från de inhemska myndigheterna, vilket är en förutsättning för att det ska anses föreligga ett internationellt skyddsbehov”, heter det i avslagsbeslutet.

39-åringen överklagade till Migrationsdomstolen som 2013 kom fram till samma sak och sade nej till uppehållstillstånd. Han överklagade även till Migrationsöverdomstolen som sade nej till prövningstillstånd och domen stod därmed fast.

Men istället för att då lämna landet gick han under jorden. Fram tills han greps i veckan av polisen.

ARTIKELN HANDLAR OM