Hagamannen inte längre övervakad

avLinda Hjertén

1 av 5

Under flera års tid satte serievåldtäktsmannen Hagamannen staden Umeå i skräck.

Från och med i dag upphör Niklas Lindgrens övervakning.

Detta trots att han inte fullföljt de program rätten beslutade att han skulle delta i.

44-årige Niklas Lindgren greps 2006 för en lång rad överfall mot kvinnor i Umeå. Serievåldtäktsmannen fick namnet Hagamannen och höll Umeå i skräck under flera år.

Överfallen, som inträffade mellan åren 1998-2005, var grova och brutala. I två av fallen var Hagamannen nära att döda sina offer.

För ett år sedan släpptes Lindgren villkorligt fri. Då hade han avtjänat två tredjedelar av sitt straff.

En dubbelnatur

Sedan dess har han stått under övervakning och haft regelbunden kontakt med sin övervakare. Hans år i frihet har förflutit helt utan någon misskötsamhet och han har skött sin kontakt med Frivården utan anmärkning, så pass bra att hans återfallsrisk i våras sänktes från hög till medel.

Umeå tingsrätt beslutade förra året att Lindgren, under tiden han stod under övervakning, skulle delta i ROS-programmet, en behandling för sexualbrottsdömda.

De beslutade även att han skulle genomgå den alkoholbehandling som Frivården och socialtjänsten kommit överens om. Hagamannen begick sina brott under påverkan av alkohol. Han beskrevs då när han gripits som en dubbelnatur: en tystlåten familjefar om dagarna som blev ett våldsamt monster som överfallsvåldtog okända kvinnor på natten.

Enligt uppgifter till Aftonbladet har Lindgren under sitt år i frihet deltagit i ROS-behandlingen. Men däremot inte i något alkoholavvänjningsprogram.

Skyddad adress

Efter att Hagamannen i augusti i fjol överfölls med sparkar och slag med en golfklubba av tre män har han haft skyddad identitet. Så pass skyddad att inte ens Frivården vet var han bor.

Han har därför inte kunnat nås av information om alkoholavvänjande program, enligt Aftonbladets uppgifter.

På Kriminalvården vill man inte alls uttala sig om enskilda fall.

Eric Leijonram, sektionschef på Kriminalvårdens rättsenhet, vill endast svara på generella frågor om övervakning och prövotid och han säger att man, efter att man avtjänat ett straff för ett grövre brott, vanligtvis står under övervakning i ett år, precis som Lindgren nu gjort.

– Men det finns möjligheter att förlänga övervakningen om man missköter sig.

På Övervakningsnämnden har man inte tagit något beslut om att Niklas Lindgrens övervakningstid ska förlängas. Man har där heller inte hört att Lindgren inte skulle ha fullföljt de program som rätten förordnat.

Prövotid till 2020

Övervakningsnämndens ordförande Benny Wernqvist vill även han endast uttala sig generellt och säger att om man missköter sig under övervakningsperioden så kan Frivården rapportera det till Övervakningsnämnden.

– Om man har ett beslut och man inte följer det så bryter man mot sin skyddstillsyn. Det kan föranleda att Frivården vänder sig till oss. Vi i vår tur kan besluta om åtgärder som till exempel varning eller tillsägelser.

Även om Hagamannen nu längre inte kommer stå under övervakning så fortlöper hans prövotid fram till den 29 mars 2020.

– Under prövotiden har man ingen skyldighet att hålla någon kontakt med kriminalvården, men det innebär att om man under tiden man befinner sig under prövotid begår ett brott igen och hamnar i domstol, så kan rätten besluta att delar eller hela återstående delen av straffet som man har kvar förverkas, säger Eric Leijonram.

ARTIKELN HANDLAR OM