Brott

Polisens hemliga rapport: Här är Stockholms läns farligaste områden

Av: 

Linda Hjertén

Anders Johansson

KRIM

De bedöms som särskilt utsatta områden.

Förorter där hot, våld och utpressning är vardag. Där boende inte vågar prata med polisen av rädsla för hot och våld. Platser där narkotikaförsäljning sker öppet, 12-åringar bär vapen och poliser möts av regnande gatstenar.

Det här är Stockholms läns farligaste områden.

Förklaring: Här ligger de olika regionerna

Nationella operativa avdelningen på polisen, tidigare Rikskriminalen, har gjort en kartläggning över riskområden i hela Sverige.

Aftonbladet har tagit del av den hemligstämplade rapporten.

Även 2014 gjordes en liknande rapport – som går att läsa här.

Kartläggningen delar upp områdena i tre kategorier:

Utsatta områden: Ett område med låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Riskområden: Ett område som är i riskzonen att bli särskilt utsatt.

Särskilt utsatt område: Ett område med så mycket problem att det kräver insatser från alla myndigheter för att komma tillrätta med dem. Läget anses vara akut.

Polisen har identifierat 53 områden i Sverige som faller under någon av kategorierna. 15 av dem är rödmarkerade som särskilt utsatta områden.

Aftonbladet har tagit del av den analys som gäller Stockholms län.

Där finns fyra rödmarkerade distrikt.

I polisens kartläggning växer en bild fram av dessa områden som i det närmaste laglösa land där brott sker öppet, nästan ingen vågar vittna om det de ser och där polisen ibland inte ens kan åka ut på larm.

Norsborg centrum

HALLUNDA/NORSBORG

Antal invånare: 14 080

Antal personer som förekommer i Kriminalvårdens register: 302

Benägenhet att prata med polis: Boende beskriver Norsborgs centrum som otryggt. Viljan att prata med polisen är låg eller obefintlig. Enligt polisens analys finns här samhällshotande problematik där brottsoffer och vittnen hotas eller utsätts för våld.

Polisens arbetsmiljö: Hit åker polisen nästan alltid med minst två bilar, där den ena patrullens uppdrag är bevaka den andra polisbilen vid ingripanden. Stämningen mot polisen beskrivs som hätsk, ibland hatisk. Det förekommer att polis beskjuts med grön laser och utsätts för stenkastning.

Problem:

Enligt polisens analys sker narkotikaförsäljning helt öppet i Norsborgs centrum och tillgången på droger är stor.

Det förekommer även bedrägerier, utpressningar, grova rån, låneverksamhet och organiserade transportstölder.

Det finns uppgifter till polisen om att äldre kriminella låter unga personer, så unga som 12–13 år, bära deras vapen.

Bilbränder är ett stort problem. Under våren 2015 brann drygt 70 bilar och ett antal byggnader i norra Botkyrka.

Hemtjänst, fastighetsföretag, Posten och kommunen har tvingats anpassa sin verksamhet. Vaktmästare har vid tillfällen, till exempel, fått bära hjälm då boende kastar saker från balkongerna.

Det finns även tecken, enligt rapporten, på att det förekommit otillåten påverkan inom kommunalpolitiken, korrupta insiders inom Arbetsförmedlingen och bedrägerier mot Försäkringskassan.

En grupp kriminella från Södertälje och Norsborg har enligt indikationer till polisen bildat något som kallas för Assyriska nationalistpartiet. Polisen har i nuläget inte så pass bra koll på gruppen att de vet om de är ett faktiskt parti, ett verktyg för rekrytering till konflikten i Irak och Syrien, eller ett kriminellt nätverk.

Husby torg

HUSBY

Antal invånare: 12 108

Antal personer som förekommer i Kriminalvårdens register: 345

Benägenhet att prata med polis: Låg eller obefintlig. Många företagare i området beskriver hur många flyttat på grund av otrygghet. Få vågar anmälan brott och få vågar besöka Husby centrum efter klockan 17 då de kriminella tar över och narkotikaförsäljningen börjar.

Polisens arbetsmiljö: Här jobbar polisen med dubbelpatruller och bilar med förstärkta rutor då det är vanligt att det snabbt dyker upp maskerade grupper som kastar sten mot polisen. Det har också hänt att polis avstått att ingripa på grund av säkerhetsskäl och att vissa arbetslag undviker att patrullera i området.

Problem:

Narkotikaförsäljning sker öppet, enligt polisens rapport.

Våldsbrotten i offentlig miljö ökar. Ett exempel, från i maj 2015, är då en en förbipasserande 7-årig pojke och en 56-årig man träffades av skott från ett mindre handeldvapen då kriminella gjorde upp på torget.

Här finns även ett antal löst sammansatta multikriminella grupperingar som under lång tid ägnat sig åt grova narkotikabrott, grova rån, personrån, vapenbrott, häleri och stölder. De samarbetar med kriminella i hela Järva-området och Rissne/Hallonbergen och misstänks begå brott inte bara i övriga delar av landet utan även i de nordiska grannländerna.

Muslimska kvinnor som inte bär huvudduk möts av intolerans inte bara enligt polisens rapport utan även enligt många kvinnor som den senaste tiden gett öppna vittnesmål i media.

Generellt är det få unga och äldre kvinnor som rör sig kring Husby centrum på kvällstid.

Polisen har information om att det finns lokaler där rekrytering till religiös våldsbejakande extremism sker och det finns även oro att budskap om sådant sprids under vissa ungdomsverksamheter.

Geneta centrum

RONNA/GENETA/LINA

Antal invånare: 14 948

Antal personer som förekommer i Kriminalvårdens register: 374

Benägenhet att prata med polis: De boende pratar ogärna med myndigheterna på grund av stora problem med hot, utpressning och övergrepp i rättssak.

Polisens arbetsmiljö: Polis har utsatts för stenkastning i Geneta centrum. Polisens arbete mot narkotikaförsäljning har även försvårats på grund av vaktposter, folk som står på vakt och larmar andra kriminella när polisen är på väg.

Problem:

Brottsligheten i området påverkar hela Södertälje, enligt rapporten, men som värst är det just nu i Geneta, med problem med organiserad brottslighet. I huvudsak handlar det om narkotika- och vapenaffärer.

Narkotikaförsäljning sker helt öppet och kokain har blivit allt vanligare. I takt med att de kriminella börjar hantera och använda dyrare narkotika tror polisen att det finns en risk att antalet våldsbrott bland de kriminella ökar.

I polisens rapport framgår att kriminella äter på restauranger utan att betala, kör bilar och crossar i hög fart även på parkvägar och uppträder hotfullt mot boende och polis.

Det finns tecken på att utpressningar och beskyddarverksamhet blir allt vanligare.

Det ska även förekomma handel med insmugglad sprit och tobak, handel med stöldgods och illegal festverksamhet.

Rinkeby torg

RINKEBY/TENSTA

Antal invånare: 34 903

Antal personer som förekommer i Kriminalvårdens register: 923

Benägenhet att prata med polis: Det är vanligt med övergrepp i rättssak, utpressning och hot om våld mot både privatpersoner och näringsidkare – av rädsla för detta undviker folk att medverka i rättsprocesser.

Polisens arbetsmiljö: Här kan rena fritagningsförsök och fritagningar förekomma då polisen stoppat ett fordon för kontroll. Det går ofta snabbt, sedan har ett folkhav omringat polisbilarna, beskriver polisen i rapporten. Det förekommer även att dessa folksamlingar angriper polisen. Därför skickar polisen två patruller till vissa platser och man använder fordon med förstärkta rutor. Av taktiska skäl har det förekommit att polisen undvikit att ingripa om det är ett lågprioriterat ärende.

Problem:

Det finns just nu cirka 500 multikriminella personer i området som är mer eller mindre sammansatta.

För att behålla makten i området begår de kriminella alla olika möjliga typer av brott. Rån, bilbränder och bostadsinbrott är vanligt förekommande.

Skjutningar på allmän plats har i flera fall lett till att förbipasserande har skadats.

Området är sedan många år en central punkt för narkotikahandel i Stockholmsregionen.

Rättsskipning mellan kriminella och icke kriminella förekommer med inslag av våld och ”bötning”.

Det ska även finnas problem med illegal spelverksamhet och insmugglade och stulna varor som säljs hos lokala näringsidkare.

Boende har anpassat sig till situationen och undviker torg och andra platser på kvällstid.

Personer med judisk tro undviker enligt uppgifter till polisen Rinkeby och Tensta och kristna kvinnor undviker Rinkeby centrum av risk att bli trakasserade av muslimska män.

Här förekommer ofta öppet stöd för våldsbejakande religiöst extremistiska personer eller organisationer och det ska finnas ett stort antal sympatisörer boende i området. Även lokaler där det kan misstänkas att våldsbejakande budskap förmedlas.

ANNONS

MORS DAG-BUKETT; Låt våra florister hjälpa dig att uppvakta och överraska - enklare kan det inte bli!

Extern länk från Interflora SE

Beställ nu

SE OCKSÅ

"Jag vill att folk ska se kämparglöden som finns här"

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Krim

/

Brott

ÄMNEN I ARTIKELN

Brott