Ny varningsflagg: Poliser får inte den utbildning de behöver

KRIM

Sveriges poliser får inte den fortbildning de behöver.

Det leder till bristande kunskaper, osäkerhet och rädsla, menar flera polismän Aftonbladet talat med.

– Det i sin tur kan ju drabba allmänheten på värsta tänkbara sätt, säger en polisman.

1 av 3 | Foto: Per-Olof Sännås

Aftonbladet har flera gånger tidigare berättat om krisen inom polisen, och om hur många poliser upplever att de går på knäna – inte minst efter den omfattande omorganisationen som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Nu hissas en ny varningsflagg.

Utbildning i vapenhantering

Samtliga poliser i Sverige ska varje år genomgå sex dagars utbildning, uppdelat på två tillfällen, i så kallad polisiär konflikthantering (Polkon).

Utbildningen är en fortbildning i bland annat:

• Stresshantering

• Polistaktik

• Skjutvapen/skytte

• Juridik

• Akutsjukvård

• Fysiska tekniker och metoder

– Det handlar ju mycket om hur man ska agera vid vanliga ingripanden, eller vid ett terrorbrott eller en skolskjutning, säger en polisman som vill vara anonym.

Få poliser får utbildningen

Men väldigt få poliser får sin sex dagar långa utbildning.

– Det är en arbetsmiljöfara, och potentiellt livsfarligt. Att en polisman inte känner sig trygg i att han eller hon har rätt utbildning att hantera en situation kan bli livsfarligt, både för polisen och för allmänheten.

Aftonbladet har varit i kontakt med ett flertal poliser över hela landet, och bilden är samstämmig.

– Vi får inte den utbildning vi behöver – det ger sämre och räddare poliser, säger en polis i Skåne.

En polis i Stockholm jämför det med ett fotbollslag som slutar träna.

– Då faller ju laget samman, likadant är det med poliser.

En tredje säger att förklaringen helt enkelt är bristen på poliser.

– Det har hänt flera gånger att vi haft utbildning inplanerat, men sedan dyker det upp någon demonstration eller fotbollsmatch som måste bevakas, och då ställs utbildningen in.

Resursbrist

Sedan omorganisationen 2015 ligger ansvaret för att utbildningarna hålls centralt på HR-kompetens-avdeldningen i Stockholm.

Hanna Lagerholm är tillförordnad chef på avdelningen. Hon bekräftar att de har svårigheter att genomföra utbildningarna, och säger att det beror på att det inte finns utbildningsledare som kan hålla dem.

– Resurserna räcker inte till.

Kraftsamlar

Det ser olika ut i olika delar av landet, säger Hanna Lagerholm. I region Väst så är utbildningsgraden relativt hög, medan region Mitt har betydligt sämre siffror.

– Men vi försöker kraftsamla så att alla ska få åtminstone en dags utbildning.

Hon säger att hon förstår den oro som uttrycks.

– Jag vill inte förringa upplevelsen, men vi är utbildade, och har den kompetens som krävs för att hantera olika situationer.

ARTIKELN HANDLAR OM