Hovrätten: Dömda för gruppvåldtäkt ska även utvisas

De fem ungdomarna fälldes för gruppvåldtäkt mot en minderårig pojke.

Åklagaren hade yrkat att de även skulle utvisas till ursprungslandet Afghanistan – något som tingsrätten sade nej till.

I dag kom hovrättens dom: Pojkarna ska utvisas.

Händelsen inträffade i Uppsala sent en kväll i slutet av oktober förra året. De fem drog med sig den yngre pojken in i ett skogsparti. De slog honom i huvudet och mot kroppen och höll för hans mun. De ska också ha spottat på honom.

Enligt åtalet genomförde de handlingar jämförliga med samlag, något som även filmades. Pojken, även han från Afghanistan, hotades under hela övergreppet med kniv

Tingsrätten dömde de fem för grov våldtäkt, en av dem fälldes även för barnpornografibrott, på grund av mobilfilmen.

Det sammanlagda straffvärdet för gärningarna bedömde Uppsala tingsrätt för en fullt straffmyndig till sex år och sex månader.

Pojkarna var enligt domen 17 år vid gärningen, och en av dem 16. Därför blev påföljden blev sluten ungdomsvård i ett år och tre månader och den yngre fick ett år och en månad.

”Utvisning skulle drabba hårt”

Tingsrätten ansåg också att brottet var så grovt att det normalt sett skulle leda till utvisning. Men i det här fallet ansågs det vara komplicerat. Tingsrätten skrev i domen:

”De har ingen anknytning till det svenska samhället men bedömningen påverkas starkt av att de är under 18 år. De tilltalade är medborgare i Afghanistan. Vid bedömningen av utvisningsfrågan ska även beaktas att Migrationsverket den 8 december 2016 lämnat nya rekommendationer avseende Afghanistan av vilka det framgår att säkerhetsläget i landet har väsentligt försämrats.”

Tingsrätten kom fram till att ungdomarna skulle drabbas mycket hårt av utvisning varför det yrkandet avslogs.

Åklagaren överklagade domen i den delen och den ändras nu av Svea hovrätt.

Samtliga ska utvisas

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att brottets allvar och övriga omständigheter gör att samtliga dömda ska utvisas till Afghanistan trots det rådande säkerhetsläget, deras ålder och vad som i övrigt framkommit om deras personliga förhållanden.

Flera av pojkarna har uppgett att de är födda i Iran och aldrig har varit i Afghanistan. En av dem har berättat att han hyser stor rädsla för talibanerna, och att han inte heller kan återvända till sin familj i Iran eftersom de antagligen kommer att avvisa honom för det brott han gjort sig skyldig till.

De har uppgett att brottet anses som särskilt skamligt och att de därför löper betydande risk att dödas eller utsättas för kroppsbestraffning då straffet för våldtäkt i Afghanistan är stening eller halshuggning. De har även uppgett att det finns en hotbild från målsägandens släkt i Afghanistan.

Men hovrätten anser att det inte finns några konkreta stöd för de påståenden som framförts, och att det inte i övrigt finns några hinder för utvisning. Men viss hänsyn tas till deras ungdom.

Hovrätten skriver i domen:

”Även om det brott de gjort sig skyldiga till är mycket allvarligt bör förbudet att återvända till Sverige med hänsyn till deras ungdom begränsas till 10 år.”

Gruppvåldtäkten filmades - fem tonåringar åtalas
Publisert:

LÄS VIDARE