Kriminalvårdschef hjälpte sonen med kriminella kontakter

KRIM

Fick nästan 900 000 kronor i avgångsvederlag

Foto: Kvinnan var högt uppsatt chef inom Kriminalvården.

Den högt uppsatta kriminalvårdschefen förmedlade kontakter mellan ett kriminellt nätverk och sin son – som satt i fängelse.

Men istället för att ge henne sparken gjorde Kriminalvården en överenskommelse med chefen.

Hon sade upp sig självmant, fick 890 000 kronor i avgångsvederlag – och historien sopades under mattan.

Det var i slutet av 2014 som den högt uppsatta kriminalvårdschefens agerande avslöjades efter att bland annat sonens brev till och från anstalten granskats.

En större utredning tillsattes, och man fann bevis för att chefen under lång tid fungerat som kontakt mellan den fängelsedömde sonen och det kriminella nätverk, inom vilket han hade en ledande position. Sonen hade nämligen tillstånd att ringa sin mamma, och det var det tillståndet som enligt myndigheten utnyttjades för att tala med personer för vilka telefontillstånd hade nekats. Mamman ska, enligt utredningen, även haft besök i sin bostad av personer med koppling till den kriminella organisationen.

Fick avgångsvederlag

I början på januari förra året varslades chefen om uppsägning – men sedan hände något.

Den 5 februari gjordes en överenskommelse mellan kvinnan och Kriminalvården.

I stället för att få sparken sade kvinnan upp sig ”på egen begäran” – utan uppsägningstid.

Överenskommelsen gav henne 21 månadslöner i avgångsvederlag, sammanlagt 890 400 kronor.

Fia Lundbäck skrev under överenskommelse å Kriminalvårdens vägnar.

Varken hon eller Kriminalvårdens föredragande jurist vill dock kommentera ärendet.

Sofia Lindgren är sektionschef på Kriminalvårdens HR-avdelning.

– Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet, men generellt gäller att arbetsgivaren väger för- och nackdelar med att driva en process, och ibland gör man en bedömning att det är lämpligast att göra en överenskommelse, säger hon.

”Möjliggjort okontrollerad kontakt”

Kriminalvården konstaterar i sin utredning av ärendet att kvinnans förtroende är skadat och att hon medvetet brutit mot myndighetens regler.

Sonen är dömd för flera brott, däribland flera allvarliga brott med politiska motiv.

Under sin fängelsevistelse ska han också ha försökt rymma genom att hota anstaltspersonal med kniv.

Tidigare i år dömdes han för att ha burit kniv i Stockholms tingsrätt, på väg till en rättegång mot en kamrat.

Försökt påverka beslutsfattare

Det framkommer också i utredningen att mamman misstänks ha lämnat information om Kriminalvårdens säkerhetsorganisation.

Hon ska dessutom, förutom att hjälpt sonen med kontakter, vid flera tillfällen ha försökt påverka beslutsfattare på myndigheten angående beslut som fattats kring hennes son.

Kriminalvårdschefen medger att hon förmedlat en del kontakter, men hon säger att hon inte uppfattat att hon möjliggjort kriminella handlingar.

I samband med att kvinnan avslutade sin anställning inom Kriminalvården lades utredningen mot henne ned.

Eftersom man ansåg att det kvinnan gjort var en "tjänsteförseelse" och inte ett "tjänstefel" polisanmäldes det inträffade aldrig.

Den tidigare kriminalvårdschefen vill inte kommentera varken de anklagelser som riktades mot henne, eller den överenskommelse som gjordes.

– Jag har sagt upp mig själv från Kriminalvården, det är allt jag har att säga.

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott