Flyktingsituationen

Flera överdoser av tbc-medicin bland ensamkommande

Av: 

Eric Tagesson

KRIM

Antalet personer som tar överdoser av tbc-medicin ökar lavinartat.

Många av dem är ensamkommande flyktingbarn.

– Förklaringen är rimligen ökad psykisk stress på grund av hårdare asylregler, säger Max Wretman, läkare på Giftinformationscentralen.

Så sent som för ett par veckor sedan kom en fjortonårig pojke från Somalia in till ett sjukhus i Göteborg. Han hade svåra kramper, men läkarna lyckades rädda hans liv eftersom de var uppmärksamma - och fått information om ökningen av isoniazidöverdoser.

Och det är inte bara i Göteborg man sett exempel på den nya drogen. I hela landet har antalen fall av överdoser av tuberkulosmedicinen isoniazid ökat lavinartat. Under flera decennier har det handlat om något enstaka fall som rapporterats till Giftinformationscentralen årligen, men de senaste två åren har läkare på landets akutmottagningar rapporterat om en överdos i månaden.

– Hittills i år är det tre fall som kommit till vår kännedom, säger Max Wretman, läkare på Giftinformationscentralen. 

Han säger också att det endast är de fall då läkare kontaktar dem som de känner till. 

– Hur många andra fall som inträffar har vi ingen statistik på.

I slutet på förra året gick Giftinformationscentralen ut med en varning, eller en uppmaning, till landets läkare om att ha isoniazidinförgiftning i åtanke när, framför allt unga utländska personer kom in med ”generella kramper”.

Hårdare asylregler förklaring

Enligt experterna så förklaras ökningen dels av att antalet sjuka som får medicinen mot tbc ökat i och med flyktingkrisen, men också av hårdare asylregler, vilket leder till psykisk stress och därmed risk för överdosering.

– Det är rimligt att tro att det är en förklaring. De som får medicinen vet ju också att det är en toxisk medicin som är livsfarlig att överdosera, säger Max Wretman.

- Man har därför börjat med en större begränsning när man lämnar ut medicinen, så att de inte får så många tabletter vid samma tillfälle.

Ovanlig sjukdom

Tuberkulos, tbc, är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige, men på senare år har antalet fall ökat i takt med flyktingströmmarna. I många delar av världen är sjukdomen fortfarande vanlig, och varje dag beräknas 5 000 människor dö i sjukdomen, främst i Afrika och Asien.

Asylsökande som kommer till Sverige kontrolleras regelmässigt för tbc. Förra året rapporterades sammanlagt 734 fall i Sverige, av dem var 90 procent av de drabbade födda utomlands - många av dem ensamkommande flyktingbarn.

I samband med att en person diagnosticeras med tbc skrivs vanligen preparatet isoniazid ut.

LÄS OCKSÅ:

Nya asyl-Sverige: Så många får nej till att stanna – lista land för land

ANNONS EXTERN LÄNK

Vitare tänder i höst? Köp tandblekning här – resultat på 30 minuter.

Dentway

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingsituationen

Tuberkulos

Giftinformationscentralen

Medicin