Stridsbåt i vansinnesfärd på Göta kanal - i 39 knop

Av: Anders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 5 | Foto: FÖRSVARSMAKTEN
När Försvarsmaktens stridsbåt skulle hem till basen efter en reparation valdes Göta kanal som färdväg. Här är hastighetsbegränsningen 5 knop, men det hindrade inte båtchefen. I en raderad film ska han ha sagt ”39 knop på Göta kanal”. När stridsbåten kom ikapp ett segelfartyg, en skonert, gjorde vattnet som trycktes framåt att skonerten fick svårt att styra. Den gick först emot kanalbanken och fastnade sedan i ett träd.

KRIM

En besättningsman föll överbord, en hund blev livrädd, en segelbåt fastnade i ett träd.

Nej, det var ingen ny inspelning av komedifilmen Göta Kanal.

Vansinnesfärden med försvarsmaktens stridsbåt bröt mot nästan varje tänkbar regel och nu är åtal att vänta.

Händelsen inträffade i slutet av augusti förra året.

Båten hade varit på reparation på Öckerövarvet på västkusten och skulle tas hem till basen på ostkusten för en övning.

Att gå via Göta kanal bedömdes vara både det billigaste och snabbaste sättet. Det visade sig senare vara det dyraste alternativet jämfört med exempelvis lastbilstransport.

Kanalens fartbegränsning på 5 knop ansågs inte heller som ett problem.

Den interna undersökning som Aftonbladet tagit del av visar att en besättningsman också dokumenterade den hänsynslösa framfarten.

Filmen raderades

”Motormannen filmar en sekvens där båtchefen ses säga ”39 knop på Göta kanal”. Denna film raderas senare på uppmaning av båtchefen eftersom det är olämpligt att den sortens filmer får spridning. Båtchefen gör en hänvisning till ”nakenskjutningen” på Amfibieregementet.

Båtchefen förnekar all kännedom om händelsen men minns att det funnits en film som raderats.”

Under resan hade båtchefen med sig sin hund. Den fick vara lös ombord och låg ibland på akterdäck eller i förpiken. Både den och några i besättningen tyckte att det gick för fort, framgår det av undersökningen.

Hunden blev farträdd

”Vid två tillfällen säger CPA (Chef med personalansvar, reds anm) till båtchefen att det går för fort och att han ska dra ned. Båtchefen åtlyder inte ordern. Inga ytterligare åtgärder vidtas av CPA.

Även andra i besättningen säger till båtchefen att farten ej är anpassad till förutsättningarna.

Hunden blir vid flera tillfällen orolig på grund av framfarten och av att husse befinner sig på annan plats. Även detta framförs av besättningen till båtchefen.

Båtchefen har inget minne av detta.”

På en smalare sträcka kom de i kapp ett större segelfartyg, en skonert, nästan lika bred som kanalen. Stridsbåten höll då 35 knop. Vattnet som trycktes framåt ledde till att skonerten fick svårt att styra. Fartyget gick först mot kanalbanken på ena sidan och därefter fastnade riggen på en av masterna i ett träd på den andra sidan. Stridsbåten körde sedan förbi.

Uppträdde arrogant

Vid nästa sluss stod en slussvakt och väntade på skonerten. Plötsligt upptäckte han att ett flera meter långt slusshandtag roterade och att porten var öppen en meter. Troligen hade stridsbåten haft så hög fart att den därigenom tryckt vattnet framför sig vilket fått slussporten att öppna sig. Därefter har vattentrycket gjort att porten stängts igen.

Två slussvakter påpekade för båtchefen det olämpliga i att köra så fort i en ömtålig kanal. Men han ville inte lyssna, vilket ledde till en hetsig diskussion.

Göta kanalbolaget skrev ett brev till Försvarsmakten och påtalade vad som hänt.

”Båda slussvärdarna har påpekat tydligt hur arrogant och med stor brist på respekt besättningen har behandlat dem. Även mot skutan Aron har de uppträtt nonchalant och visat dåligt sjömannaskap.

Att passera en så stor skuta i den delen av kanalen där det är så trångt rekommenderas inte.”

Ramlade överbord

Vid väntan på en broöppning skulle däckspersonal göra sig beredda att förtöja fören. Båten gjorde då en kraftig rörelse som ledde till att besättningsmannen ramlade i vattnet. Han undkom med kraftiga blåmärken på skuldra och höft. Någon arbetsskadeanmälan eller avvikelserapport, som är obligatorisk, gjordes aldrig.

Den interna utredningen konstaterar att en mängd bestämmelser konsekvent har brutits. Något behov att förtydliga de regler som finns för framförande av fordon och båtar anses inte finnas. Däremot rekommenderas att chefen för Marinbasen förtydligar reglerna för medförande av privata husdjur i tjänsten.

Båtchefen är tills vidare avstängd från att framföra båtar eller på annat sätt ingå i besättning.

Försvarsmakten har överlämnat ärendet för utredning av om någon har begått brott. Mats Björkman, kapten vid Militärpolisen, uppger att man nu biträder åklagaren som leder förundersökningen. Den är inledd på grund av misstanke om hastighetsöverträdelse.

– Vi arbetar med detta så skyndsamt vi kan men det är ganska mycket kvar, säger Mats Björkman.

Göta kanalbolaget tycker att försvarsmakten agerat föredömligt efter att bolaget uppmärksammat händelsen.

– Vi har haft en väldigt bra dialog och Försvarsmakten har bett om ursäkt, säger informationschef Anna Meyer. Vi är glada över att inget allvarligare inträffade vid det här tillfället.

Publicerad: