14 frågor som inte fått något svar

Erfarne utredaren: ”Polisen vet inte vad som har hänt, de bara gissar”

Hur fick Bengt Jäger ett hål i huvudet?

Vem hade torkat upp blodet under bordet?

Och varför låg det en hammare på snön?

Aftonbladet 200 sekunder kan avslöja stora brister i polisens utredning av Bengt Jägers död. Här är 14 frågor som inte fått något svar.

Den erfarne utredaren Ingemar Axberg sågar polisens insats när Bengt Jäger hittades död. Han anser att förundersökningen bör återupptas.

– De vet ju inte vad som har hänt, de bara gissar.

Ingemar Axberg har arbetat som polis i 40 år och som kriminaltekniker i 18 år. Han har även undervisat i kriminalteknik på polisskolan.

Han har satt sig in i ärendet för 200 sekunders räkning genom att gå igenom alla handlingar som de anhöriga fått ut. Han har även tagit del av bilder från fastigheten tagna av anhöriga.

Ingemar Axberg, kriminaltekniker.
Ingemar Axberg, kriminaltekniker.

Under ett halvår efter Bengt Jägers död gjordes ingen utredning. Att huset sedan undersöktes sex månader efteråt hjälper inte.

– Det är många frågor man inte kan få svar på efter ett halvår. Det kanske fanns spår på brottsplatsen i form av fingeravtryck eller dna från en eventuell gärningsman. Spår är ofta en färskvara. Vem vet vem som varit på platsen under dessa sex månader, säger Ingemar Axberg.

Här är hans kommentarer till 14 märkliga omständigheter i fallet:


Kanterna i trappan är mjukt avrundade.
Kanterna i trappan är mjukt avrundade.

1. Hur får Bengt skadan i huvudet?

Bengt har en fem gånger sju centimeter stor ”utstansad skada” i pannan. Enligt rättsläkaren kan skadan ha orsakats av att han fallit mot ett avgränsat, utskjutande föremål av samma dimensioner. I trappan finns inget sådant föremål.

Ingemar Axberg: Av de anhörigas bilder framgår att det är rundade kanter i trappan. Om kriminaltekniker kallats till platsen vid dödsfallet hade man sökt efter en islagsplats i trappan, där man kanske hittat fragment av hud eller någon benrest från skallen. I det material jag tagit del av har man inte kunnat peka på var i trappan Bengt ska ha slagit i huvudet.


Blodspår under trappan.
Blodspår under trappan.

2. Hur ramlar Bengt i trappan?

Det är stora mängder blod i trappan enligt polisens rapport. Enligt de anhöriga är det blod på de fyra nedersta trappstegen, något som stöds av de spår som finns kvar under trappan. Bengt torde ha legat med huvudet på fjärde trappsteget nerifrån. Polisen anser att han fallit nerför trappan uppifrån, en förklaring som förutsätter att han ”fastnat” halvvägs.

Ingemar Axberg: Om man spärrat av och gjort en undersökning hade man kunnat få svar på om han har trillat uppifrån, eller om han fått ett slag och sedan trillat så han legat och blött på de nedersta trappstegen. Men man har väldigt lättvindigt avfärdat dödsfallet som fall i en trappa. Vad polisen objektivt stöder detta på är för mig helt oförklarligt. Hur vet man att det inte är ett brott som ligger bakom?


Blodspåren som Bengts bröder beskriver dem.
Blodspåren som Bengts bröder beskriver dem.

3. Varför finns inga blodspår mellan trappan och köket?

Bengt hittas sittande på köksgolvet, med blod i händerna och under fötterna. Det finns inga blodspår mellan hallen och köket. Polisen förklarar avsaknaden av blod med att hunden måste ha slickat upp det.

Ingemar Axberg: Om hunden slickat bort blodet borde det synas spår även efter det i så fall, en hund slickar inte helt rent. Då den döde hade blod under sina fotsulor måste avsaknaden av blodiga avtryck ifrågasättas.


Bengts bröder såg att någon hade torkat upp blod under köksbordet.
Bengts bröder såg att någon hade torkat upp blod under köksbordet.

4. Vem torkar upp blodet under bordet?

Enligt Bengts bröder syns det tydliga spår av att någon slarvigt torkat upp blod under matbordet i köket. De ser streck, som om någon hade torkat med en blöt trasa.

Ingemar Axberg: I en normal undersökning hade det även ingått att undersöka vattenlåsen i kök och badrum, för att se om någon varit och torkat upp blod och sedan sköljt av till exempel en trasa.


Bengts hund Gorim.
Bengts hund Gorim.

5. Varför finns det ingen avföring från hunden i huset?

Hunden Gorim är instängd i huset tillsammans med Bengt. Enligt polisen har hunden varit där inne i upp till fyra dagar. Trots det finns ingen avföring från hunden i de delar av huset där den kunnat röra sig. Enligt Bengts bröder finns urin på golvet i rummet bakom köket. Dörren till det rummet är stängd när polisen kommer till platsen. Dörren öppnas inåt mot rummet, hunden kan alltså inte själv ha gått ut ur rummet och stängt den efter sig.

Ingemar Axberg: Att det inte anträffas avföring från hunden är märkligt, och något som måste ifrågasättas.


Bengts hund Gorim.
Bengts hund Gorim.

6. Varför finns det inga spår av blodiga tassar i huset?

Trots de stora blodpölarna i huset syns det enligt de anhöriga inga spår av att hunden Gorim skulle ha gått i blodet.

Ingemar Axberg: Avsaknad av blodiga tassavtryck från hunden är märkligt, och något som måste ifrågasättas.


Bröderna upptäckte att fönstret var uppbrutet.
Bröderna upptäckte att fönstret var uppbrutet.

7. Varför är fönstret uppbrutet?

Bengts bröder upptäcker att ett fönster under altanen är uppbrutet. Det uppmärksammas inte av polisen.

Ingemar Axberg: Vid en kriminalteknisk undersökning hade man upptäckt och ifrågasatt varför fönstret var uppbrutet. Frågan man då måste ställa sig är när det bröts upp, om det var i samband med dödsfallet eller om det skett tidigare? Ännu en obesvarad fråga som hänger i luften.


Bengts bröder såg fotspår i snön som gick till altanen på baksidan av Bengts hus. Ett fönster under altanen var uppbrutet.
Bengts bröder såg fotspår i snön som gick till altanen på baksidan av Bengts hus. Ett fönster under altanen var uppbrutet.

8. Varför är det spår i snön?

Bengts bröder upptäcker spår av att någon har gått i snön, mellan den uppbrutna fönstret under altanen och en gångväg bakom huset. Spåren uppmärksammas inte av polisen.

Ingemar Axberg: Om man spärrat av trädgården hade man även upptäckt skospåren. Skospår kan säkras genom fotografering. Lägger man en linjal vid sidan om kan man se vilken storlek det är och vilken mönstertyp. Hittar man sedan en misstänkt kan man göra jämförelse med den misstänktes skor. Solen går ner vid 18.20-tiden den 24 mars på den breddgraden. Det innebär att det var beckmörkt när poliserna beordrades dit klockan 20.22. Det är svårt att se skospår i snön då om man inte letar med hjälp av lampa och då skall det antecknas vilka åtgärder man gjort. Annars ska man spärra av och invänta dagsljus.


Blodstänk på köksbordet.
Blodstänk på köksbordet.

9. Varför är det blod under köksbordet?

När bröderna åtta år efter dödsfallet tar isär köksbordet upptäcker de att blod har skvätt upp på undersidan av bordet, på bordsbenen och på köksstolarnas ben.

Ingemar Axberg: Det är märkligt att det hamnat blod under bordet. Det kan kanske förklaras med att Bengt själv stänkt blod när han satt på golvet i köket. Det kan heller inte uteslutas att det är någon annan som haft blod på till exempel händerna och sedan stänkt det under bordet och på bordsbenen. En svårighet är att veta att blodet kom dit då Bengt dog, vilket dock verkar vara mest sannolikt. Blodet måste dock testas, för att se att det är verkligen är blod och för att se att det är Bengts blod, även om det verkar ganska givet. Även det är något man med största sannolikhet hade upptäckt och hittat en förklaring till vid en brottsplatsundersökning.


Blod hade skvätt på ytterdörren.
Blod hade skvätt på ytterdörren.

10. Varför är det blod i taket och på ytterdörren?

Bengts bröder upptäcker skvättmärken i taket i hallen och på ytterdörren. Om blod har skvätt då Bengt ramlat i trappan måste det ha stänkt runt ett hörn för att hamna på dörren.

Ingemar Axberg: Jag kan inte uttala mig om eventuella blodstänk i det här ärendet, av de anledningar som framgick i förra punkten. Det jag kan säga generellt om blodstänk är att om man får blod på ett tillhygge av något slag och sedan svingar det så får man som regel avkast av blod, vilket då ger blodstänk på närliggande ytor.


Brödernas bild av hammaren som låg på snön.
Brödernas bild av hammaren som låg på snön.

11. Varför ligger en hammare på snön?

Tre veckor efter dödsfallet upptäcker bröderna att en hammare ligger ovanpå snön bakom planket runt Bengts gård.

Ingemar Axberg: Vid en undersökning skulle man även ha sökt igenom tomten och då skulle hammaren ha undersökts. Om hammaren använts som tillhygge hade man naturligtvis hittat blod och kanske även benfragment från skallen. Om det funnits blod på hammaren hade man enkelt kunnat göra ett dna-test för att jämföra hammarens blod med Bengts.


Polisen spärrade inte av varken huset eller tomten.
Polisen spärrade inte av varken huset eller tomten.

12. Varför spärrar polisen inte av platsen?

När Bengt Jäger hittas död ringer polisen direkt till en begravningsbyrå som kommer och hämtar kroppen. Man spärrar inte av och gör ingen undersökning.

Ingemar Axberg: Första åtgärden borde ha varit att spärra av både huset och tomten. Så länge man inte har fått svar på de frågor man rimligen kan ställa sig ska platsen betraktas som en brottsplats och hållas avspärrad och kriminaltekniker kallas in för vidare undersökning. Här verkar man inte ha ställt sig några frågor utan bara utgått från att Bengt trillat ner för trappan.


Polisens PM från när Bengt hittades död.
Polisens PM från när Bengt hittades död.

13. Varför utgår polisen från att det är en olycka?

Polispatrullen avgör på plats att det handlar om en olycka, att Bengt ramlat i trappan och slagit ihjäl sig.

Ingemar Axberg: I avrapporterings-PM skriver patrullen att man ”får känslan av”, ”förmodar”, att det ”antas” och ”kan tyda på”. Det är inga gängse begrepp när man gör en dödsfallsundersökning, utan visar att man fattat ett beslut om hur det gått till och sedan håller man sig till detta med antaganden och gissningar. Patrullen har dessutom skrivit att skadan är belägen på höger sida av skallen, medan den enligt rättsläkarens protokoll är på vänster sida.


Bengts bröder Gunnar Lindahl och Erik Jonson blev aldrig hörda av polisen.
Bengts bröder Gunnar Lindahl och Erik Jonson blev aldrig hörda av polisen.

14. Varför gör polisen inga förhör?

Varken Bengts bröder, hans granne eller vännen som hittade honom död blev hörda av polisen.

Ingemar Axberg: Ingen av de ovan nämnda personerna, som jag talat med, är hörda av polisen. Det normala är att polisen hör de personer som kan ha något att tillföra i ärendet för att få reda på så många omständigheter som möjligt samt krympa tiden för ”brottet”. Man hör även eventuella vittnen, framför allt den som anträffade den döde, för att kunna fastställa en bortre tidpunkt när den döde senast sågs i livet. Tiden för hur länge Bengt legat död är okänd för polisen.

Bengt Jäger blev 52 år.
Bengt Jäger blev 52 år.

200 sekunder är Aftonbladets och Viafrees tv-program för snabba granskningar – som passar utmärkt att titta på i din mobiltelefon.

Robert Aschberg, Lindah C Mohlin, Christoffer Nilsson och Katarina Norrgrann synar maktmissbruk, samtidsfenomen och enskilda fall som väcker känslor.

 

SÅ TIPSAR DU 200 SEKUNDER

Missa inte förra avsnittet av 200 sekunder!

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN