Kontaktförbuden – Aftonbladet granskar stalkning

Nu föreslår regeringen strängare övervakning av män som stalkar

Av: 

Johanna Rapp

KRIM

Sedan 2011 har enbart sex män och en kvinna fått fotboja för att de förföljt och trakasserat tidigare partners eller anhöriga.

Nu vill regeringen göra det lättare att sätta fotboja på stalkers – och lämnar nu över ett nytt lagförslag för att göra det möjligt.

– Betydligt fler av de här männen som förföljer sina före detta kommer att beläggas med fotboja, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Foto: Larsen, HÂkon Mosvold / TT NYHETSBYR≈N

År 2011 ersattes lagen om besöksförbud med lagen om kontaktförbud, vilket bland annat innebar att de personer som gång på gång dömts för att ha överträtt kontaktförbud, skulle förses med fotboja.

Men sedan lagen infördes har endast sju personer, sex män och en kvinna, tilldelats ett särskilt utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Det vill justitie- och inrikesminister Morgan Johansson ändra på och i dag lämnar man över ett lagförslag som ska göra det enklare att sätta fotboja på, främst männen, som förföljer.

– Vi har sett ett antal tragiska fall där män söker upp sina före detta partners och begår allvarliga våldsbrott eller kanske till och med dödar. Varje sånt fall är ett mycket stort misslyckande för samhället och därför behöver vi ha bättre bevakningsmöjligheter mot de här männen. Det behövs hårdare sanktioner om de inte följer de här restriktionerna som de blivit ålagda, för ytterst handlar det om kvinnans säkerhet, säger Morgan Johansson (S).

Strängare straff

I nuläget krävs det att en person dömts för att först ha brutit mot ett ordinärt kontaktförbud och sedan brutit mot ett utvidgat kontaktförbud för att kunna få ett särskilt utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Enligt det nya lagförslaget som lämnas in under torsdagen ska fotboja kunna utdelas redan när någon får ett utvidgat kontaktförbud.

Dessutom ska åklagare kunna besluta om att förbudstiden med fotboja ska förlängas till ett år, istället för sex månader som är i dag är fallet. Man vill också skärpa straffen för de som bryter mot den elektroniska övervakningen.

– Punkt tre är att vi inför en särskild brottsbeteckning med överträdelse av kontaktförbud och där blir det en straffskala på fängelse i högst två år utan möjlighet till böter. Det kan till och med räcka med ett enstaka sms till den man har kontaktförbud mot så riskerar du två års fängelse. Det blir en väldigt stark skärpning, säger Johansson.

Kritik mot fotbojor

Förra året fanns över 5 000 brottsmisstankar om överträdelse av kontaktförbud, enligt åklagarmyndigheten. Av dessa ärenden ledde drygt 2 000 till åtal. Men någon straffskärpning gällande överträdelser av ordinarie kontaktförbud ingår inte i den nya lagrådsremissen som idag lämnas till Lagrådet.

– Om man överträder de vanliga riskerar man en elektronisk övervakning i det här systemet så man kan gå rakt på det och det är i sig en ganska kraftig påföljd att man får en fotboja på sig, säger Morgan Johansson.

När Aftonbladet granskade de fall där fotboja har använts uttrycktes kritik från flera åklagare och poliser om att fotbojorna var verkningslösa och att tekniken var omodern och undermålig.

– Det är i så fall en fråga för de som upphandlar och utformar tekniken. Jag utgår från att man kan förbättra tekniken på ett sånt sätt att man får bättre effektivitet. Det som jag varit ute efter är att vi ska kunna utvidga volymen så det kan appliceras på fler, säger Johansson.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA på barnkläder – 70% rabatt på märkeskläder

Kids Brand Store

Publisert:

LÄS VIDARE

De fick elektronisk fotboja – efter upprepade brott

ÄMNEN I ARTIKELN

Kontaktförbuden – Aftonbladet granskar stalkning

Brott

Stalkning

Morgan Johansson