Polischefernas nya uppdrag: Utvärdera utbudet i kafeterian

Tidigare polischefer med kompetens och erfarenhet hamnade efter omorganisationen i ett ingenmansland.

Det säger källor till Aftonbladet.

– Bra folk fick hittepåuppgifter: ”Vore det inte bra ha en ansvarig för Polismyndighetens konstsamling” eller ”borde ingen utvärdera vårt kafeteriautbud?”

Polisförbundet beskriver omorganisationen som ett misslyckande.

För en tid sedan fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att utvärdera polisens omorganisation. Rapporten, som är en grundlig genomlysning av organisationen, ska lämnas in den 30 september och resultatet av den är något som många väntat på.

– I vilken mån som omorganisationen har bidragit till det ena eller det andra kommer en oberoende utvärdering som Statskontoret nu gör att ge svar på om tre veckor, sa inrikesminister Anders Ygeman nyligen till DN.

Saknar arbetsuppgifter

Aftonbladet har redan nu tagit del av innehåll från den första av tre rapporter som Statskontoret gör. Den första delen rör själva omorganisationen och hur den genomförts. Den är ännu inte helt klar och inlämnad men Aftonbladet har fått förhandsinformation från rapporten.

I den nya rapporten riktas, som Aftonbladet tidigare i dag kunde berätta om, skarp kritik mot hur omorganisationen av polisen genomfördes.

Ett av resultaten av omorganisationen är, enligt rapporten, att det trots resursbrist inom polisen finns ett antal medarbetare som helt saknar arbetsuppgifter.

Det rör sig främst om tidigare polischefer som, då alla tjänster i och med omorganisationen fick sökas om, och inte fick tjänst i hög utsträckning placerades på regionkanslierna.

Så sent som i våras, mer än ett år efter sjösättningen, fanns enligt Statskontoret över 100 medarbetare som är så kallat interimsplacerade och som är helt utan arbetsuppgifter.

"Fick höra att de inte dög"

Källor med insyn i reformen som Aftonbladet talat med bekräftar bilden men säger att det inte stämmer att de är helt utan arbete.

Snarare att de utför arbetsuppgifter som inte speglar deras kompetens och inte tillhör kärnverksamhet.

– Inför omorganisationen valde man att börja på en ren sida. En stor andel av befintliga chefer skulle bytas ut, även de som fungerade bra, och man valde att rekrytera nya chefer på indirekt och strategisk nivå. Det var som att slänga ut babyn med badvattnet, säger en källa.

Enligt de Aftonbladet talat med var det som på de flesta arbetsplatser: det fanns vissa chefer som inte var bra på sin tjänst, man ville bli av med dem.

Men merparten av cheferna var kompetenta och duktiga och kunde sin verksamhet och sin personal.

Sedan påbörjades rekryteringen av nya chefer.

– Man valde att plocka in väldigt många nya chefer, folk som tidigare inte varit chefer, oprövade kort helt enkelt. Och detta med ett blandat resultat. Det innebar att jättemånga av de som varit chef inte fick några tjänster. Det blev så klart en personlig kris för de personliga individerna, de fick plötsligt höra att de inte dög. Detta trots att det presterat goda resultat genom åren, säger en källa.

"Låtsasuppgifter"

Enligt uppgifter till Aftonbladet fick de tidigare chefer som nu stod utan tjänst i princip två alternativ.

 – Det ena var att man hamnade i omställning, att man placerades i en ruta på regionskansliet. Det var som att hamna i ett limbo i ett ingemansland och där skulle man befinna sig till dess att det dök upp något som var bra för just den kompetensen man hade, och sen skulle man placeras ut hette det i teorin.

Men det som hände med de personerna var enligt Aftonbladets källor i stort sett ingenting.

– De fick en massa påhittade arbetsuppgifter. Hade det inte varit bra att ha någon som tittar på kafeteriaverksamheten i myndigheten? Eller på all konst som Polismyndigheten har? Någon som kan utvärdera en insats? Låtsasuppgifter som inte för kärnverksamheten framåt.

"Behöver ta tillvara på kompetens"

Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet, förklarar att hon inte vet vad som står i den kommande rapporten, men är kritisk till att kompetensen inom myndigheten inte tas tillvara.

– Jag inväntar med stort intresse Statskontorets delrapport. Vi har polisbrist i Sverige, närmare tre poliser om dagen har slutat så här långt bara i år. Vi behöver ta tillvara på all kompetens som vi har och då har vi inte råd att låta erfarna poliser sitta utan arbetsuppgifter, säger hon.

Enligt henne har rekryteringsprocessen inom omorganisationen inte alls fungerat. Polisförbundet anmälde exempelvis förfarandet till Justitieombudsmannen.

– När man går från tolv chefsnivåer till sex säger det sig självt att många inte blir kvar som chefer. Vi ville ha en karriärsväxling för att ta tillvara på kompetensen. Att de inte får arbetsuppgifter som tar till vara på deras kompetens är olyckligt, säger Lena Nitz.

– När det blir chefer över i omorganisationen gäller det ju att förbereda för det, för att få in de personerna i verksamheten med vettiga arbetsuppgifter så fort som möjligt. Det har man inte lyckats med.

Vad har ni mött för reaktioner från poliserna, hur mår medarbetarna?

– Under den här omorganisationen, som har pågått i ett och ett halvt år, har det varit starka reaktioner på hur den har genomförts. Vad det har blivit av den. Det starka missnöjet som finns inom poliskåren i dag, på alla nivåer, visar i sig självt hur man mår.

"Hittepå-uppdrag"

Ett annat alternativ för chefer utan tjänst var att söka den nyinrättade tjänsten kommunpolis. Kommunpolisen ska för lokalpolischefens räkning driva samverkan med kommunen och andra aktörer.

Det var ett tåg en del tidigare chefer hoppade på.

– Det är också egentligen ett hittepåuppdrag som inte för verksamheten framåt ett dugg. Där jobbar nu folk som förut ledde, och hade kompetens för, att leda hundratals, till och med tusentals, säger en källa.

Enligt de med insyn finns det dock de polisregioner som har lyckats bättre än andra med att återinföra tidigare chefer till kärnverksamheten.

– Region Väst har i viss begränsad omfattning lyckats. Men på det stora hela så har Polismyndigheten misslyckats med att återinvestera den tidigare chefsresursen in i kärnverksamheten. Resultatet är att vi har en massa tidigare chefer med pseudouppdrag och ingen påfyllning i kärnverksamheten, säger en källa.

Publisert:

LÄS VIDARE