Skjutningarna ökar – färre gärningsmän grips

KRIM

Utredare i region Syd: Vi har lämnat fältet fritt

1 av 2

Polisens region Syd har haft 27 mord i år och bara ett fåtal är uppklarade.

En utredare med många tjänsteår menar att det är en konsekvens av polisens omorganisation och att det inte finns någon regional plan för att förebygga grövre brott.

– Om man inte slår ner på de minsta narkotikahandlarna blir det så här, allt hänger ihop, säger utredaren som är både besviken och litet uppgiven.

Polisen skulle komma närmare medborgarna, det var ett av målen med den nya organisationen. Polisen skulle som en myndighet bli effektivare.

Men i praktiken har det inte blivit riktigt så. När det gäller de allra grövsta brotten, det dödliga våldet, skördas fortsatt offer och gärningsmän går fria.

Krävt avgång

Poliser och forskare slog nyligen larm och visade att 71 personer avlidit och 355 skadats i de 948 skjutningar som inträffat i Stockholm, Göteborg och Malmö under åren 2011-2015.

I början av 90-talet klarades 90 procent av alla dödsskjutningar upp, en siffra som efter 2010 ligger på under 25 procent.

I Polisens region Syd råder det ett enormt missnöje med högste chefen Annika Stenberg. Polisförbundets regionala avdelning har krävt hennes avgång och kallat henne en katastrof för verksamheten.

Ungdomar som blir osams

En utredare som Aftonbladet talat menar att fel saker har prioriterats. Och att utvecklingen av skjutningarna kan förklaras.

– Många av de här skjutningarna har egentligen ingen koppling till någon grov organiserad brottslighet, det är ungdomar, ibland tonåringar, som blir osams.

Utredaren menar att det ofta handlar om pengar som kommer från narkotikahandel. Det kan gälla personer som står och säljer engramspåsar med hasch på gatan.

– Det kanske inte verkar så omfattande men när man tar en knarktelefon kan det finnas 200 kontakter i den och det är folk som ringer hela tiden, så det blir snart rätt stora pengar.

”Vi har helt tappat greppet”

Men efter omorganisationen finns inte längre några narkotikapoliser som stör gatuhandeln som tidigare. I stället har den blommat ut och exempelvis orsakat mycket oro exempelvis vid Källans förskola. Knarkhandeln skedde precis utanför förskolans dörr och föräldrar blev hotade. Ett krismöte hölls nyligen och skulle bland annat leda till att polisen skulle öka sin närvaro.

– Vi har helt tappat greppet, vi måste ha uniformerad personal som är ute, vi måste ha en synlighet, och gatuhandeln måste tryckas tillbaka, säger utredaren. Allt hänger ihop. Om vi inte gör detta kommer vi inte kunna stoppa inflödet av nya ärenden med skjutningar. Vi behöver en chef som förstår det här.

”Börja om från början”

Tidigare utreddes komplicerade mordärenden av erfarna utredare på länskriminalen som numera också är skrotad. Nu ligger mordutredningar på helt oerfarna handläggare som känner att de inte får det stöd och resurser som de behöver. Personal ska nu skickas till Malmö från Jönköping och Stockholm.

Utredaren som Aftonbladet talat med ser bara en utväg:

– Vi måste börja om från början.

När det gäller det som kallas mängdbrott har region Syd stuckit ut som den polisregion som redovisar allt mindre andel ärenden till åklagare.

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott