Jämställdhetsministern uppmanar män att ta ansvar för hedersvåld

Antalet larm om hedersrelaterat våld fortsätter att öka.

Nu tycker jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) att det är dags att män börjar ta ansvar för att stoppa förtrycket och våldet.

– Om vi inte involverar män så kommer vi inte kunna lösa problemet tror jag, säger hon.

I våras granskade Aftonbladet 200 rättsfall mellan den 1 januari 2015 till den 24 april i år relaterade till hedersvåld och förtryck. Kartläggningen visade att hedersvåldet som når domstolar ökar – i fjol var ökningen 50 procent.

Dessutom ökar samtalen till den nationella telefonlinjen för hedersrelaterat våld och förtryck, som startade för tre och ett halvt år sedan.

I år har man i snitt fått in 50 samtal per vecka – tillskillnad från 38 samtal per vecka föregående år. Enligt statistiken från Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam så är minst 54 procent av de som misstänks utsättas för det hedersrelaterade förtrycket och våldet under 18 år. 86 procent av de utsatta är kvinnor.

– Dels så ökar kännedomen om stödtelefonen och sedan så ökar målgruppen med asylsökande som kontaktar oss och det är ju en grupp som vi tidigare inte sett, säger Juno Blom, nationell utvecklingsledare på länsstyrelsen i Östergötland.

Måste ta ansvar

Antalet män och pojkar som uppges som offren för hedersrelaterat våld är 14 procent. Jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) menar att man inte får glömma bort männen som utsätts för hedersrelaterat våld – och också att män måste ta sitt ansvar.

– Vi vet ju sedan tidigare att män och pojkar kan vara offer för hedersrelaterat våld och det tror jag kanske att vi talar för lite om. Det kan ju se ut på olika sätt, men jag och regeringen är säker på att män och pojkar måste stå på kvinnors sida när det gäller att bryta det här, säger Åsa Regnér och tillägger:

– Att män och pojkar engagerar sig och att vi också ifrågasätter den här synen på maskulinitet och mäns rätt till kontroll, mäns rätt till våld, mäns rätt till kvinnors sexualitet om vi inte ifrågasätter det på riktigt och om vi inte involverar män så kommer vi inte kunna lösa problemet tror jag.

Hur ska man göra för att få män att engagera sig mer?

– Det tror jag är en nyckelfråga och det har vi verkligen försökt ta tag i. Vi har nyligen lagt fram en strategi mot våld mot kvinnor där hedersrelaterat våld är ett fokusområde och det som är viktigt när man pratar om detta är också att förändra synsätt och inställning mot våldsanvändande och kontroll.

Minst sex hedersrelaterade mord

Förra året skedde åtminstone sex mord med tydlig hederskontext, enligt Mikael Thörn på nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Någon komplett statistik däremot saknas.

– När det gäller hedersrelaterat våld så är det längesedan man fick en nationell kartläggning över hur det här våldet faktiskt ser ut och där har vi lagt ett uppdrag till Socialstyrelsen och vi får tillbaka en redovisning i mars av hur våldet ser ut i Sverige. Det är någonting som också många kvinnoorganisationer har efterfrågat, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Publisert:

LÄS VIDARE