Flygande polisman frikänns för ekobrott

KRIM

Utredningen mot polismannen pågick i flera år och åklagaren hade räknat med ett kännbart fängelsestraff.

Men polismannen, som arbetat som pilot vid sidan av, frias nu på samtliga åtalspunkter.

– Jag är väldigt besviken på utfallet av tingsrättens dom, säger överåklagare Anders Jakobsson.

Utredningen mot polismannen och hans kompanjon stratade för fem år sedan och flera åklagare har avlöst varandra, liksom även utredare.

Misstankarna gällde grova ekonomiska brott i bolag som bland annat bedrivit flygskola, som gick i konkurs 2012.

Åklagaren gjorde gällande att ett av bolagen tömts på 6 miljoner kronor, och åtalade de båda för grovt bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll, grovt brott, samt grov oredlighet mot borgenärer.

Södertörns tingsrätt friade före jul de båda och åklagaren väljer nu att inte överklaga. Den friande domen vinner därmed laga kraft.

Rätten kritisk mot utredarna

Tingsrätten uttalar samtidigt öppen kritik mot både polisen, Skatteverket och konkursförvaltaren för att inte tillräckligt ha tagit reda på vad verksamheten har bestått av, och framförallt hur stor omfattningen har varit. Skriftlig bevisning som polismannen lämnade in bara några dagar före rättegången visade exempelvis att över 100 piloter genomgått utbildning genom deras försorg. Medan konkursförvaltaren vittnat om att det bara varit ett fåtal som delvis fått utbildning, information han skulle ha fått från polisens utredare.

Åklagaren besviken

– Man kanske inte ska uttrycka sig så här, men jag tycker att domen inte är så jättevälformulerad, säger Anders Jakobsson

– Men ska man klaga på en dom måste man ha något nytt egentligen att komma med. Men det här målet är så pass gammalt att jag bedömer att det inte är möjligt.

Utrett i tre år

Kommissarie Leif Andersson har jobbat heltid med ärendet i tre år. Han har inte något negativt att säga om domen.

– Det gjordes en objektiv utredning som leddes av åklagare, det väcktes åtal och de misstänkta blev rättvist prövade av domstol. Det är så det ska gå till.

Varför tog utredningen så lång tid?

– I huvudsak beror det på att det tog så lång tid att få svar på begäran om rättshjälp från flera nationer.

Aftonbladet har sökt polismannens advokat för en kommentar.