Brott

Polischef anmäldes för barnporrbrott – utredningen lades ner

Av: 

Eric Tagesson

KRIM

Polischefen anmäldes för barnpornografibrott efter att han för flera personer berättat om sitt sexuella intresse för barn.

Han berättade om bilder han hade - föreställande barn som våldtogs av vuxna.

En förundersökning inleddes - men i stället för att leta efter bevis lade åklagaren ner utredningen - i brist på bevis.

Polischefen uppmanades att säga upp sig - och historien sopades under mattan.

– Det känns ju som att man mörkat allt för att inte smutsa ner polismyndigheten, säger en källa.

Det har gått ett par månader sedan polischefen plötsligt sa upp sig. Enligt uppgift var han inte ens på jobbet sin sista dag, utan plötsligt var hans rum bara tomt.

Privata anledningar angavs som orsak.

Ryktesspridning

Det har tisslats och tasslats i polishusets korridorer. Rykten har spridits om att polischefen varit inblandad i något brottsligt - och att myndigheten mörklagt. Flera personer har hört av sig till Aftonbladet - som därför granskat orsakerna bakom polischefens uppsägning.

Inte på någon av landets tingsrätter gav polischefens personnummer några träffar - han hade alltså inte fått någon advokat, eller begärts häktad för något brott.

Det är dock inte för alla brott man får en advokat. Vid mindre allvarliga brott, exempelvis rattfylleri eller sexköp kan man i stället skriva på ett strafföreläggande hos åklagarmyndigheten och slippa rättegång.

Men inte heller hos landets åklagarkamrar ger polischefens personnummer några träffar.

– Det finns inga ärenden, påbörjade eller avslutade, i hela landet där han är uppsatt som misstänkt, säger kanslisten på åklagarmyndigheten.

Förundersökning finns

När polisanställda är misstänkta för brott utreds de av åklagarmyndighetens särskilda kammare. Chef på den avdelningen är Mats Åhlund. På chans ringer Aftonbladet honom.

Kan du hjälpa mig att hitta en förundersökning, som jag tror ligger hos er?

– Det beror på, om du ger mig uppgifter som gör att jag kan identifiera den.

Eftersom personnumret inte gav någon träff hos myndigheten ger jag i stället Mats Åhlund polischefens namn, som visserligen inte är sökbart i deras datasystem.

Men Mats Åhlund vet direkt vilket ärendet det handlar om. 

– Okej, det är ett ärende som Elisabeth Brandt hade hand om, säger han.

”Inga kommentarer”

Aftonbladet tar kontakt med kammaråklagare Elisabet Brandt och frågar om ärendet avseende polischefen.

– Jag har inga kommentarer till det alls du.

Är det en pågående eller avslutad förundersökning?

– Jag har ingenting att säga - inga kommentarer över huvud taget.

Men du är ju åklagare - du måste uppge om det är en pågående eller avslutad förundersökning.

– Nej, det behöver jag inte alls säga.

Då begär jag formellt av dig ut beslut i det här ärendet. Det är en allmän handling.

– Okej, jag kan säga så här, det finns ingen pågående förundersökning.

Då finns det alltså en nedlagd förundersökning?

– Det gör det.

Då vill jag ta del av den.

– Då säger jag så här: Jag har inte handlingarna här. De finns, i så fall, arkiverade hos polisen. Du får ringa dit.

Vad grundade du ditt nedläggningsbeslut på?

– Vet du vad, jag kommer inte ihåg vad det var. Jag har inga handlingar.

Du kommer inte ihåg varför du la ner förundersökningen?

– Nej, jag kan inte komma ihåg det. Jag tror att det var en viss grund, men eftersom jag inte är säker vill jag inte säga det.

Hur länge sedan är det du lade ner förundersökningen?

– Det är ett par månader sedan.

Men det rörde sig om barnpornografibrott?

– Vet du vad, jag vill inte säga någonting, eftersom jag inte har några handlingar alls. Det är bättre du pratar med polisen.

Barnpornografibrott

Hos polisens särskilda grupp för brottsmisstänkta polisanställda hittar man inte ärendet, varken med hjälp av polischefens namn eller personnummer.

I stället säger handläggaren, Linda Hammarström, att hon ska ta kontakt med åklagare Elisabeth Brandt, för att få diarienumret.

Två dagar senare, den 7 december, berättar Linda Hammarström att de lokaliserat förundersökningen, och att den ska sekretessprövas innan den kan lämnas ut.

– Men det borde inte vara några problem att lämna ut eftersom den är avslutad.

Kan du se vad ärendet rubricerades som?

– Barnpornografibrott.

”Inte anledning att fullfölja”

Ing-Marie Hägglund var den utredare på polisen som ledde utredningen och också den som ska sekretesspröva den nedlagda förundersökningen.

– De här tjejerna som vi har pratat med vill jag ta bort.

Naturligtvis, vad var skälet till att man lade ner förundersökningen?

– I åklagarens beslut står "det finns inte anledning att fullfölja förundersökningen, ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget".

Om han inte har gjort något brottsligt, varför får han inte vara kvar på myndigheten?

– Det kan man undra.

Tisdagen den 8:e december meddelade Ing-Marie Hägglund att förundersökningen skulle lämnas ut snarast, med vissa uppgifter maskade.

Morgonen därpå uppgav kansliet att den skulle komma under onsdagsförmiddagen.

Sekretessbelagd i sin helhet

När handlingarna fortfarande inte kommit vid tvåtiden på onsdagseftermiddagen kontaktas kansliet igen. De uppger då att handlingen fortfarande finns hos Ing-Marie Hägglund.

– Jag har varit i kontakt med juristerna nu om hur man ska förhålla sig till det här. Det kommer att komma ett beslut så småningom, säger hon.

Beslut? Betyder det att jag inte kommer få ta del av det här?

– Ja.

I går var beskedet att jag skulle få ta del av förundersökningen, med vissa personuppgifter maskade?

– Ja, men det kommer inte att bli så.

Man anar ju oråd när man får så vitt skilda besked.

– Jag är ledsen att det blev så.

En timme senare kommer beslutet - handlingarna är sekretessbelagda i sin helhet.

Beslutet överklagas och sex dagar senare kommer ett nytt beslut från polisens rättsavdelning:

Aftonbladet får inte ta del av de begärda handlingarna.

”Beskyllningar om brott”

Av motiveringen till avslaget framgår dock att det i utredningsmaterialet finns "uppgifter om utredningsåtgärder", "uppgifter om bevisning", "uppgifter om vittnen", "beskyllningar om brott" och "uppgift om utpekad person" - alltså polischefen.

Mer än så får vi inte veta, men kan ändå konstatera att:

• Någon eller några har anklagat polischefen för barnpornografibrott, eftersom det är så utredningen rubricerats.

• Det finns vittnesutsagor.

• Utredningen har lagts ner.

• Trots att utredningen lades ner slutade polischefen med omedelbar verkan.

Flera anmälare

Trots att myndigheterna sekretessbelagt utredningen mot polischefen kan Aftonbladet, med hjälp av flera av varandra oberoende källor som på olika sätt haft insyn i utredningen, eller tagit del av förundersökningen, avslöja vad som står i handlingarna:

I slutet på förra året kontaktade flera olika personer polisen i samband med att polischefen synts i media. Det rörde sig om personer både i mannens närhet och personer han haft kontakt med på olika internetsidor.

– Det är främst tjejer, säger en av uppgiftslämnarna.

Vittnenas berättelse var samstämmig:

Polischefen är intresserad av, och innehar, barnporr.

Han hade för flera av dem berättat att han har en sexuell dragning till barn, och har för flera personer beskrivit olika barnpornografiska bilder han har.

– Han har bland annat berättat för en av tjejerna om en bild han har på en ung flicka som utför oralsex på en vuxen man, berättar en av Aftonbladets källor.

En anmälan upprättades och förundersökningen mot polischefen inleddes i januari i år. Den är omfattande och ett stort antal personer har förhörts.

Ingen husrannsakan

Men trots att "ett flertal tjejer" lämnat uppgifter som fick polisen att misstänkta att polischefen hade barnpornografiskt material så ville åklagare Elisabeth Brandt inte fatta beslut om att genomföra en husrannsakan.

I stället lade hon ner förundersökningen.

– Det känns ju som att man skyddat honom, för att inte smutsa ner polismyndigheten, säger en uppgiftslämnare.

Åklagaren menade att det inte fanns tillräckliga bevis för ett beslut om husrannsakan.

– Men husrannsakan görs ju för att hitta bevisen, det är obegripligt att polisen inte fick tillstånd, säger en källa.

”Uppmanades att säga upp sig”

I stället för husrannsakan lades förundersökningen alltså ner.

Polischefen kallades i samband med detta till "samtal" med sin närmaste chef, som berättade för honom att det pågått en förundersökning angående barnpornografibrott.

Polischefen erkände då enligt Aftonbladets uppgifter direkt att han har en sexuell dragning till barn, och att han haft det i många år.

– Han fick inte sparken, han ombads att säga upp sig, och accepterade det, säger en källa.

– Hade det inte varit en polisanställd är jag övertygad om att en husrannsakan genomförts och att personen åtalats och dömts, men tydligen är inte lagen lika för alla.

Personer med insyn i utredningen som Aftonbladet talat med säger att utredarna är övertygade om att de hade hittat barnpornografiskt innehåll om polisen fått göra en husrannsakan.

– Om du i tjugo år varit intresserad av elefanter så har man bilder på elefanter hemma. Det är likadant med barnporr. Även om man har det undangömt.

”Som regel får man tillstånd till husrannsakan”

Björn Sellström är verksamhetsspecialist hos polisens särskilda barnpornografigrupp. Eftersom det i fallet med polischefen rör sig om en polisanställd är det inte den gruppen som utrett ärendet, utan i stället internutredningsgruppen.

Björn Sellström säger att han inte kan uttala sig i det specifika ärendet.

– Men generellt sett brukar det inte vara några problem med husrannsakan i barnpornografiärenden. Som regel får man det. Det krävs inte jättemycket bevisning för att få tillstånd.

Det är alltid, säger han, en åklagare som är förundersökningsledare i barnpornografiärenden och gör bedömningen av materialet.

– Och man får ju verkligen hoppas att åklagaren gör relevanta bedömningar.

– Det är ju extra känsligt kanske när det också är en misstänkt som är knuten till rättsväsendet. Det är olyckligt om frågeställningen kommer upp om att vi "skyddar varandra" eller att det ska till högre beviskrav för att göra en husrannsakan hos en polisanställd.

En husrannsakan hade ju också kunnat fria den polisanställde från misstankar.

– Ja, precis.

”Borde finnas skäl”

Ulrika Rogland är tidigare åklagare som arbetat mycket med sexualbrott och brott mot barn.

– Det är svårt att uttala sig generellt om vad som behövs för att en åklagare ska ta beslut om husrannsakan, säger hon.

I det aktuella fallet har flera tjejer berättat om att en utpekad person sagt att han har barnporr, och även beskrivit bilder.

– På den uppgiften kan jag ju tycka att det borde finnas skäl till husrannsakan. Sen kanske åklagaren har annan information som vi inte har. Men det låter som man borde kunna ha gjort en husrannsakan.

Elisabeth Massi Fritz är advokat som ofta har uppdrag som målsägarbiträde i fall som rör brott mot barn och sexualbrott.

– Jag är mycket kritisk till åklagarens beslut, säger hon.

– Min bedömning är att det finns tillräckligt med skäl för att besluta om en husrannsakan.

Hon säger att barnpornografibrott är allvarliga brott, med fängelse i straffskalan.

– Det är allvarligt och riktigt illa att inte fatta beslut om husrannsakan. Helt fel!

Åklagaren: Fanns inte skäl

Vi ringer tillbaka till Elisabeth Brandt, åklagaren som inte beslutade om husrannsakan utan i stället lade ner förundersökningen.

– Jag kan säga det till dig att jag har lagt ner det här ärendet och på vilken grund kommer jag inte riktigt ihåg, säger hon.

Grunden var att "det finns inte anledning att fullfölja förundersökningen, ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget".

– Okej, men då vet jag vad min grund var. Men vet du vad, jag kan inte säga så mycket mer. Det är ett nedlagt ärende.

Ditt beslut att inte genomföra en husrannsakan kritiseras av experter på barnpornografimål, andra åklagare och målsägarbiträden. I barnporrmål är det ju husrannsakan som gör att man hittar bevis.

– Absolut. Men för att kunna göra en husrannsakan är det vissa krav som ställs. Jag har ansett att de kraven inte är uppfyllda. Vi har inga förutsättningar för att meddela ett sådant beslut. Det är därför som jag inte gjort det.

Flera av de vi talat med ställer sig frågan om det här har att göra med att den utpekade tillhör rättsväsendet.

– Ja, det får stå för dem. Det är inte de som fattat beslutet.

En husrannsakan kan ju också fria en person från misstankar.

– Ja, precis. Men jag bedömde att jag inte hade förutsättningar.

Det krävs bara "skälig misstanke" för att få göra husrannsakan.

– Det är inte bara det, utan det ska också vara... Jag ska se så jag inte säger fel, det står i 28:e kapitlet, jag ska slå upp det här bara. Nu läser jag i rättegångsbalken: "Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan företas" och så vidare och så vidare. Där har du de grunderna.

Ja, men det kan ju följa fängelse på barnpornografibrott?

– Ja, men vet du vad? Jag kan inte motivera det på något annat sätt. Du har fått den motivering jag har gett dig.

Polischefen vill inte kommentera

Aftonbladet har talat med polischefen som sa upp sig.

– Jag har inga kommentarer till varför jag sa upp mig, säger han.

Jag känner till varför, och känner till förundersökningen mot dig som lades ner.

– Jag har inga kommenterar mer än att jag sa upp mig av personliga skäl.

Aftonbladet har också talat med polischefens närmaste chef, den som höll samtalet med honom efter att han konfronterats med misstankarna mot honom.

– Han har valt att sluta av personliga skäl, säger chefen.

Jag känner till bakgrunden, den förundersökning som bedrevs mot honom avseende barnpornografibrott. Jag vill veta hur ni på polismyndigheten ser på att utredningen lades ner.

– Om det skulle vara på det sättet att en medarbetare var föremål för en förundersökning så omgärdas det av en strikt sekretess.

Men jag vet att han konfronterades efter att utredningen lades ner, och i samband med det sa upp sig.

– Han har valt att säga upp sig av personliga skäl. De samtal jag för med mina medarbetare diskuterar jag inte i media.

Polisen satsar mot barnporr

Men hur ser ni på polismyndigheten på att förundersökningen avslutades utan att man genomförde en husrannsakan?

– Om någon medarbetare är föremål för förundersökning så finns det en sekretess. Jag skulle göra fel om jag kommenterade det. I allmänhet kan man säga att den som inte är dömd för något brott inte heller är skyldig till något brott.

Jag har talat med flera experter på barnpornografi, som samtliga tycker det är märkligt att beslut om husrannsakan inte togs.

– Det låter som en åklagarfråga det där.

Du har ingenting du vill säga i ärendet?

– Jag har konstaterat det jag har konstaterat.

Kort efter att polischefen sagt upp sig och lämnat sin tjänst lanserade polisen en ny satsning - med inriktning mot barnpornografibrott.

Bilden som polischefen beskrev, föreställande en ung flicka som hade sex med en vuxen man, ledde till att en förundersökning om våldtäkt mot barn inleddes. Men eftersom polisen inte kunnat hitta bilden lades också den utredningen ner.

ANNONS

Mumindagen närmar sig - fira det med att köpa den populära muminmuggen Fiske!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Brott