Publicerad:
Uppdaterad:

Sten Levander skriver ut narkotika till kriminella: ”Försvarligt”

Av: Eric Tagesson

Publicerad:
Uppdaterad:

Han är en av Sveriges mest kända rättspsykiatrer.

Nu utreds professor Sten Levander efter att ha skrivit ut stora mängder narkotiska preparat - bland annat till tungt kriminella.

– Det är försvarligt att skriva ut sådana här höga doser till just den här unika gruppen jag har, säger han till Aftonbladet.

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som anmält Sten Levander till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

I anmälan yrkar IVO att Sten Levanders läkarlegitimation ska återkallas.

Enligt IVO har Sten Levander visat sig ”uppenbart olämplig” att utöva läkaryrket. Sten Levander, som är pensionär, men alltså fortfarande arbetar och har rätt att skriva ut mediciner, har bland annat skrivit ut stora mängder narkotiska preparat till en 52-årig patient, som fem gånger tvångsvårdats för sitt missbruk.

På frågan varför han inte följt upp med drogtester för patienten svarar Levander att han använder sig av ”externa kontroller snarare än för patienten halv-polisiära metoder.”

”Kommer inte leverera uppgifter”

Den stora mängden tabletter, bland annat benzodiazepiner, centralstimulerade och en opioid, han skrivit ut försvarar Levander med att ”patienten har haft två styvsöner som stulit patientens mediciner”.

I ett fall med en annan patient har en patient, efter att ha skickat mejl till Levander, fått narkotiska medel utskrivna. Sammanlagt har patienten fått recept 30 gånger, trots att de bara setts vid fyra tillfällen - och vid de tillfällena finns i journalen inga ”medicinska ställningstaganden”.

Foto: Krister Hansson / AFTONBLADET / 3950

Men Levander slår tillbaka. I ett yttrande skriver han att han inte kommer ”leverera uppgifter” om patienten och ”det ska ni vara tacksamma för”.

”Ni vill inte träffa honom. Jag sköter honom på mitt sätt, och det ska ni (och samhället) vara tacksamma för”, skriver Levander i yttrandet.

Han skriver att om han avtvingas den kompletta journalen av IVO så ”har jag begått den värsta synd som finns i den kriminella världen, jag är en golbög. I så fall förs jag och anhöriga upp på en lista över personer som ska straffas”.

”Enorma mängder”

IVO radar i sin anmälan upp flertalet fall. I ett av dem har Levander enligt anmälan skrivit ut ”enorma mängder” centralstimulerande nakrkotiska läkemedel till en patient. Den patienten vårdades på en psykiatrisk klinik och uppgav att han varit fri från sitt missbruk när han i februari i år kom in ”allvarligt påverkad” av preparat Sten Levander skrivit ut. Efter att ha vårdats på avdelningen skrevs patienten ut.

”Kort tid senare tog patienten återigen kontakt med Sten Levander för ny föreskrivning av centralstimulantia och erhöll då samma läkemedel och dos som tidigare”.

Enligt anmälan blev patienten starkt påverkad och hittades starkt nedkyld medvetslös i en snödriva - med en kroppstemperatur på 33 grader.

På den psykiatriska avdelningen gjorde man bedömningen att Levander ”vida överskridit” rekommenderad dos, samt att han ”indirekt genom sin föreskrivning förorsakat en risk för död”.

Men även mot detta försvarar sig Levander. I ett yttrande skriver han att ”de svenska riktlinjerna inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

”Inte rädd att föreskriva benso”

En annan patient, som enligt journalen uppgav att han hade adhd, fick flera beroendeframkallande preparat, däribland ett benzodiazepin, utskrivet.

”Det framgår inte att Sten Levander inhämtat andra utredningsunderlag än patientens egna uppgifter innan han föreskrev läkemedel”, står det i anmälan.

Men Levander försvarar medicineringen.

”I motsats till Socialstyrelsen är jag inte särskilt rädd för att föreskriva benso - den svenska skräcken för dessa läkemedel är vetenskapligt obefogad”.

En 26-årig kriminell man fick stora doser centralstimulerande utskrivna. I journalen framgår inte varför patienten behövde den höga dosen, och inte heller om patienten genomgått någon undersökning.

”Det är over-kill att utreda detta (mitt medicinska omdöme)”, skriver Levander i sitt svar till IVO.

I en mejlkonversation som ingår i IVO:s anmälan pressas Levander av en patient att skriva ut narkotikaklassade medel. Patienten skriver att han inte kan få hjälp av någon annan.

”Jag vet och är under press från IVO. Sista gången, gör det nu”, svarar Levander.

Förstört journaler

IVO menar att Levander är uppenbart olämplig att vara läkare.

”Han antyder ett behov av att vara lojal i förhållande till patienternas integritet, kriminella livsval eller brottsliga handlingar, skriver IVO.

”Han beskriver också hur han förstört de journalanteckningar han anser att IVO inte ska ta del av”.

Till Aftonbladet säger Sten Levander att han inte oroar sig för anmälan.

– Jag är inte alltför rädd. Vad jag förstår har man kritik mot min journalföring och att jag förskriver höga doser centralstimulantia.

– Vad det första beträffar så kan jag säga att jag skrivit psykiatriska journaler i 51 år. Naturligtvis har utvecklingen ändrat praxis, men jag har inte ändrat praxis eftersom jag anser att utvecklingen är fel. IVO kan inte läsa mina journaler, de har ingen kompetens för det.

”Ett antal gängledare”

Vad gäller utskrivning av narkotikaklassade medel säger Sten Levander att han har ett 20–30-tal patienter, som han försökt remittera till den vanliga psykiatrin.

– Men ingen vill ha dem.

En del av patienterna, säger han, träffar han ”ute på stan, i Malmös under värld”.

– Jag kan inte utsätta andra patienter som kommer till en mottagning för de risker det innebär.

Han säger att patienterna är noggrant utredda.

– Är det något jag har är det kompetens på det här. Det är inte många som slår mig på det här, varken kliniskt eller forskningsmässigt i Sverige förmodligen inte i världen heller när det gäller den här typen av patienter.

– De är extremt svåra, missbrukare, utslagna, kriminella, ett antal gängledare bland annat.

Han säger att de behöver de höga doserna.

– Det är försvarligt att skriva ut sådana här höga doser till just den här unika gruppen jag har. Det finns ingen annan som kan ha dem.

”De har löpt amok”

Han säger att om patienterna inte får legala preparat utskrivna tar de illegala istället.

– Det är bättre att jag försörjer dem med tillräckligt höga doser legalt och håller i dem.

Sten Levander beskriver IVO som en ”kontrollmyndighet som löpt amok”.

– Och varför har de löpt amok? Jo, för att jag kritiserat dem vid flera tillfällen i Läkartidningen.

Aftonbladet har pratat med Läkarförbundet, som inte vill uttala sig om enskilda fall.

Publicerad:
Publicerad: