Dramat i ubåten – frågorna alla vill ha svar på

Svenska och danska experter svarar:

Kan man fastslå dödsorsak om man bara har en torso?

Kan Peter Madsen gå fri?

Kan man stycka en kropp i panik?

Kan man hitta spår i en ubåt som varit fylld med vatten?