Skyllde på att de sov – slapp straff

1 av 3 | Foto: BJÖRN LINDGREN
Åklagare Carolina Diaz Bernal har överklagat domen där en man friades från grovt rattfylleri efter att ha hävdat att han kört i sömnen.
KRIM

Fallen där misstänkta personer hävdar att de sov när brotten begicks är ett problem för rättsväsendet.

Åklagare vet inte vad som krävs för att motbevisa det.

Likartade bevis kan leda till helt olika domar – där utgången ofta beror på sömnforskarnas utlåtande.

Men inte ens dessa är alltid överens om det är äkta sömn eller påhittad.

Nu kartläggs problemet av riksåklagaren.

Under det senaste året har flera sömngångarfall avgjorts i tingsrätten och hovrätten.

De flesta fallen handlar om att en manlig misstänkt blivit åtalad för våldtäkt på en sovande kvinna - men försvarat sig med att han själv sov under gärningen.

Fallen har visat sig vara svåra att pröva i domstolen.

Rätten har haft svårt att avgöra om den åtalade verkligen sovit och åklagare har inte klart för sig vad som krävs för att motbevisa påståendet.

Sömnforskare, ett fåtal namn har kallats in som expertvittnen. Inte sällan blev deras utlåtande, som grundats på olika vittnesuppgifter, varit avgörande för utgången.

Friad i hovrätten

Men även landets främsta sömnexperter kan vara oense om det verkligen varit äkta sömn eller påhittad.
Det framgår bland annat efter ett fall i Norrland där en 26-årig man först fälldes men sedan friades för våldtäkt mot en sovande kvinna.
Både hovrätten och tingsrätten konstaterade att den sexuella handlingen begåtts medan kvinnan sov. Mannen hävdade att även han sov och att han inte var medveten om att han haft sex i sömnen.
I tingsrätten uppgav professor Jerker Hetta, specialist på sömnstörningar, att det enligt forskningen är möjligt för ett fåtal personer att genomföra samlag i sömnen, men att i den åtalades bakgrund inte gick att finna vissa riskfaktorer, till exempel att personen tidigare gått i sömnen.
Östersunds tingsrätt dömde mannen till två års fängelse.
Domen överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland, där försvaret kallade in ett nytt expertvittne, en sömnforskare. Experten konstaterande att mannen inte hade något avvikande sömnbeteende, men att det ska funnits i hans släkt.
Den dömdes mor och moster kallades in som vittnen och uppgav att de gått i sömnen.
Det fick hovrätten att fria mannen, men motiveringen att det vid en samlad bedömning inte framstod 'så orimligt att mannen var i sovande tillstånd'.
”Invändningen hade heller inte motbevisats av åklagaren”, skrev hovrätten och avskrev fallet i september 2014.

Ville att fallet skulle prövas av HD

Veckan därpå begärde åklagaren Märta Warg att fallet prövas av Högsta domstolen, HD – som hittills inte prövat något sömngångarfall.
I sitt yrkande krävde Warg bland annat att HD klargör vilken bevisning som kan krävas av åklagaren i ett sådant fall.
– Det är väldigt svårt för oss att veta hur man ska hantera en sådan invändning, den är omöjlig att motbevisa, som det ser ut nu, säger kammaråklagare Märta Warg:
– Problemet är att vi ska kunna bevisa att han inte har ett sådant beteende. Det kan jämföras med en sjukdomsdiagnos, fast man inte har något att gå på.
Dessutom menade åklagare Warg att hovrätten refererat fel till hur experten uttalade sig kring den misstänktes personliga omständigheter.
– Det finns ingen tydlig vägledning när det gäller sådant här, säger åklagare Märta Warg.
Frågan om överklagande skickades till åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg som ansåg att det inte fanns skäl för ett överklagande.
En månad senare, i oktober 2014 fattade riksåklagaren Anders Perklev beslutet att inte överklaga domen till Högsta domstolen, eftersom han ansåg att bevisen i fallen inte var tillräckligt renodlade.

RÅ: "Behov av prejudikat"

Men i sitt beslut konstaterade riksåklagaren att det fanns behov av en vägledande dom, det vill säga att Högsta domstolen uttalar sig i frågan om påstående om att brottet begåtts i sömnen skulle hanteras och värderas.
Därför gav han Utvecklingscentrum i Göteborg, UC, i uppdrag att kartlägga kunskapsläget när det gäller somnambulism, vilken forskning som pågår och hur sakkunskap i dessa frågor lämpligen kan inhämtas i kommande rättegångar.

Arbetet skulle resultera i något slags skrivelse eller rapport som beräknades vara klart under hösten 2015.

Ginger Johansson, åklagare vid Utvecklingscentrum säger till Aftonbladet att man kommit till slutfasen av arbetet. Det som återstår är faktagranskning, innan materialet ska redovisas till riksåklagaren.

– Vi har sammanställt information från utländska vetenskapliga artiklar på ämnet och har även träffat professor och överläkare Jerker Hetta, specialiserad på sömnstörningar och somnambulism, Karolinska institutet, säger Ginger Johansson.

Några slutsatser hittills?

– Vi har blivit övertygade om att fenomenet sexsomni existerar i sig, även om det är ovanligt. Det vi som åklagare måste fokusera på är att grundligt utreda vad som talar för respektive emot att just det aktuella brottet har begåtts i sömnen, säger hon.

Dömdes till fängelse

Ett fall som påminner om det förstnämnda fallet i Norrland har nyligen avgjorts i hovrätten. Även i detta fall har mannens familj vittnat om sömngångarbeteende i släkten, men i detta fall slutade det med att han fick två års fängelse i hovrätten.

Ärendet gäller en 27-årig man som i september 2015 dömdes i tingsrätten för att haft sex med en sovande kvinna.

Han nekade till brott och hävdade att även han sov, men dömdes för sexuellt ofredande och ringa narkotikabrott till fängelse i en månad samt att betala skadestånd på 25 000 till brottsoffret. Tingsrätten ansåg att hans berusning fått honom att tappa omdömet, vilket inte är detsamma som att handla utan uppsåt.
Domen överklagades till hovrätten över Skåne och Blekinge.

I hovrätten vittnade mannens familjemedlemmar om att både han och hans släktingar tidigare gått i sömnen. Men enligt expertvittnet, sömnforskaren Jerker Hetta, stämde mannens beteende vid ”uppvaknandet” inte överens med sömngångartillstånd.

Mannen dömdes för våldtäkt till fängelse i två år och skadeståndet till offret höjdes till 115 000 kronor.

I slutet av december 2015 hade Högsta domstolen ännu inte fått något sömngångarfall på sitt bord. 

Påstår sig ha kört i sömnen

Just nu finns ett pågående fall där en 46-årig man åtalats för två fall av grovt rattfylleri. Båda färder slutade med att mannen, som var påverkad av tabletter, krockade.  Han friades i tingsrätten, som trodde på mannen som sa att han båda gångerna kört i sömnen, en sträcka på uppemot två mil.
Åklagare Carolina Diaz Bernal har överklagat domen. Enligt henne nämndes inget om sömngångarbeteende i förhören eller i polisens förundersökning.
– Han började prata om att han sov först under rättegången, säger hon.

Ärendet kommer att tas upp i hovrätten efter jul.

Hade sex i sömnen. Norrland, 2015

• Dömd i tingsrätten
• Friad i hovrätten

En 26-årig man sov sommaren 2014 över hos en jämnårig kvinna som han träffat på ett chattforum. De tittade på film och det förekom inga sexuella anspelningar mellan de två under kvällen, enligt tingsrätten. Kvinnan uppgav sedan att hon vaknade av att mannen utförde sexuella handlingar mot henne. Teknisk bevisning visade att de haft samlag.
Mannen hävdade att han inte mindes något alls från den natten, att han sovit under samlaget och att han blev väckt av polisen på morgonen.
En expert på sömnstörningar, som förhördes under rättegången, uppgav att det är teoretiskt möjligt att genomföra sexuella handlingar i sömnen men att det är sällsynt.
Östersunds tingsrätt dömde den 26-årige mannen till fängelse i två år, minimistraff för våldtäkt, samt 120 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
Domen överklagades till hovrätten. Ett nytt expertvittne, en ny sömnforskare, kallades till förhandlingen i hovrätten för Nedre Norrland – och hon bedömde att mannen kan ha genomfört samlaget i sömnen. Enligt henne fanns det inte någon faktor i informationen om mannen som specifikt talade för sexsomni men ändå nämnde att det kunde vara fråga om ett ärftligt beteende som kunde spåras till släktingar i vuxen ålder.
Mor och moster till den åtalade vittnade om att de gått i sömnen.
Mannen friades av en enig hovrätt i september 2015.

Hade sex i sömnen. Norrland, 2012

• Friad i tingsrätten
• Friad i hovrätten

En 28-årig man friades i Lycksele tingsrätt 2012 efter att ha haft sex med en sovande kvinna.

De båda var på besök hos bekanta och sov i en stuga. I rätten hävdade mannen att han sov under samlaget. Kvinnan uppgav att hon vaknade av att mannen hade sex med henne. Hon ska ha direkt frågat om han sov – eftersom han innan de gick och la sig berättat att han i sovande tillstånd genomfört ett samlag med en flickvän. 28-åringen menade att han saknade uppsåt eftersom han sov. Han ska följt efter kvinnan och bett om ursäkt direkt efter att hon avbrutit honom.

Sömnexpert Jerker Hetta vittnade om att den sexuella akten utgör ett ganska automatiserat beteende som styrs av ett område i hjärnan som inte kräver vakenhet. Men i just det här fallet menade sömnexperten var sannolikheten om att det handlade om sömngångarbeteende väldigt liten, eftersom mannen väldigt snabbt svarat på frågan om han sov. Sömngångare är typiskt sett förvirrade vid uppvaknandet eller kan vara kortvarigt aggressiva. Men den åtalade uppgav att han dessutom hade sömngångare i släkten, samt att han gått i sömnen förr, vilket hans mor och en vän vittnade om. Så det fanns saker som stödde hans berättelse också, menade experten.
Både mannen och kvinnan hade druckit alkohol den aktuella kvällen, men ska inte varit kraftigt berusade.
Tingsrätten valde att tro på mannen och friade honom.
Hovrätten för Övre Norrland gjorde samma bedömning och friade 28-åringen hösten 2012.

Hade sex i sömnen. Västra Götaland, 2015

• Friad i tingsrätten
• Friad i hovrätten

Kvinnan uppgav att mannen haft samlag med henne mot hennes vilja.
Mannen åtalades och friades i februari i år i Skaraborgs tingsrätt. Mannen hade samlag med kvinnan mot hennes vilja, men det gick inte att slå fast att han agerat medvetet.
Domen överklagades till Göta hovrätt, som ansåg att mannen kan ha haft samlag mot en kvinnas vilja, men bedömde att han skulle frias från brottet då det fanns en sannolikhet att han kan ha utfört gärningen i sömnen.

Mannen hade enligt hovrätten uppvisat 'sömngångarbeteende' i vuxen ålder. Hovrätten hänvisade också till expertutlåtande om att det är möjligt att genomföra samlag i sömnen.
Åklagaren beslutade i september 2015, efter hovrättens friande dom, att inte försöka ta målet till Högsta Domstolen, då han inte ansåg att bevisningen är tillräckligt stark. Dessutom hade riksåklagare vid ett tidigare liknande fall beslutat att inte ta det målet till HD. I stället begärde riksåklagaren då att Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg gör en kartläggning av kunskapsläget på området.

Körde bil i sömnen. Skåne, 2015

• Friad i tingsrätten
• Överklagat till hovrätten – pågående process.

Den 46-årige mannen åtalades för två fall av grovt rattfylleri, efter att ha kört bil vid två tillfällen i februari 2015 i Helsingborg.
Båda gångerna slutade färden i att mannen krockade, en gång körde han i mötande körfält. Båda färden skedde under dagtid.
Under rättegången hävdade 46-åringen att han sov under färden, en sträcka på uppemot två mil. Mannen sa han under färden inte var medveten om att han körde bil, då han var påverkad av sina insomningstabletter, Stilnoct, som gör att han somnar och inte minns något sen.
Enligt åklagaren hade inget av detta funnits med i polisens förundersökning och mannen började prata om det först under förhandlingen, att han sov under färden ska han inte sagt något om i polisförhör.
Rätten funderade på om det är möjligt att köra en så lång sträcka i sömnen och kom fram till att det kanske är det. Inga vittnesexperter kallades till förhandlingen.
46-åringen friades i tingsrätten som ansåg att mannen körde bil i sömnen.
Åklagaren överklagade domen till hovrätten i september 2015. I mitten av december var datum för förhandlingen ännu inte bestämt.

Hade sex i sömnen. Skåne, september 2015

• Dömd i tingsrätten för sexuellt ofredande
• Dömd i hovrätten för våldtäkt

Mannen, som är i 25-årsåldern och kvinnan, som är i 20-årsåldern var på midsommarfest hos en gemensam bekant i södra Sverige.
Kvinnan, som var påverkad av alkohol, la sig på en soffa på övervåningen och somnade. Efter ett tag gick mannen, som också var påverkad, och la sig bakom henne. Två andra gäster på festen upptäckte att något hände under filten och avbröt det. Då vaknade även kvinnan som blev chockad när hon insåg vad som hänt. Mannen blev misstänkt för våldtäkt och gripen av polisen. Kvinnans dna hittades på insidan av hans underkläder.
I rätten erkände mannen ringa narkotikabrott men nekade till sexbrott och hävdade att han agerat i sömntillstånd.
Tingsrätten dömde honom i början av september för sexuellt ofredande och ringa narkotikabrott till fängelse i en månad samt att betala skadestånd till brottsoffret.
Om mannens försvar – att han handlat i sömntillstånd och alltså haft ofrivillig sex i sömnen – skriver Lunds tingsrätt:
”Det finns inga konkreta uppgifter om att han tidigare i sitt liv visat prov på sådant beteende. Han har uppgett att han inte minns något av händelsen. Att han tappat minnet låter sig emellertid lätt förklaras av att han egna uppgifter varit kraftigt berusad under kvällen, vilket bekräftats av att han på morgonen omkring kl. 8 flera timmar efter händelsen hade en alkoholkoncentration på minst 62 milligram per liter utandningsluft. Berusningsgraden kan ha gjort att han tappat omdömet och låtit alla spärrar släppa, vilket dock inte är detsamma som att han handlat utan uppsåt.”
Överklagades av alla parter till hovrätten över Skåne och Blekinge, som i mitten av december valde att i stället döma mannen för våldtäkt. Straffet blev två års fängelse.

Körde bil i sömnen. Blekinge 2010

• Friad i tingsrätten
• Fälld i hovrätten

En då 51-årig man åtalades för grovt rattfylleri efter att i maj 2010 kört bil i Karlskrona. Han medgav att han körde bil, men nekade till brott, då han menade att inte har haft för avsikt att köra berusad. Han ska nämligen inte varit medveten om att han har kört bilen eftersom han drabbats av somnambulism (sömngång).
51-åringen uppgav vidare att han skulle fira att han skilt sig och sålt huset och drack därför vin, varpå han gick till sängs efter att tagit sömntablett. Därefter sa han sig inte minnas något innan han vaknade i diket utanför bilen.
Företagsläkaren vittnade i tingsrätten om att 51-åringen drabbats av somnambulism och uppgav att han läst i litteraturen att sådant kan orsakas av Stilnoct, dvs att e person ”vid sömngång kan köra bil” och att ”en känd biverkning vid intag av Stilnoct är sömngång vilket enligt mindre studier drabbar 0,3- 1% av dem som intar medicinen”.
I den friande domen skrev tingsrätten att 51-åringen hade under eller efter färden 1,85 promille alkohol i blodet. Men för att i och med det dömas för rattfylleri måste man haft uppsåt att begå brott. Tingsrätten ansåg att det genom företagsläkarens utlåtande inte kan anses var utrett annat att 51-åringen ”kan ha drabbats av somnambulism som är en dokumenterad biverkning till den medicin han intog samt att en person i detta tillstånd bl.a. kan köra bil”.
Domen överklagades till hovrätten för Skåne och Blekinge som 2011 ändrade tingsrättens dom och dömde 51-åringen för grovt rattfylleri till skyddstillsyn.
Hovrätten tog del av samma utredning som tingsrätten. Därutöver har parterna åberopat var sitt yttrande angående somnambulism, från var sin expert.

Hade sex i sömnen. Norrland 2010

• Dömd i tingsrätten (2 års fängelse)
• Friad i hovrätten

En 35-årig man åtalades för våldtäkt efter att ha varit på en fest i norra Sverige i april 2009. Enligt åtalet som lämnades in i Haparanda tingsrätt ska mannen våldtagit en sovande kvinna. 35-åringen somnade i en soffa efter festen. I ett annat rum sov en kvinna och en man i en dubbelsäng. Kvinnan vaknade av att 35-åringen låg mellan henne och mannen och hade sex med henne. Hon avbröt 35-åringen och när hon inte lyckades väcka den andra mannen gick hon från rummet.

35-åringen hävdade sedan att han vaknade bredvid en halvnaken man och inte mindes något av händelsen, eftersom han sov. 35-åringen var kraftigt berusad den natten.
En expert, Per-Axel Karlsson, överläkare och specialist i psykiatri, vittnade i tingsrätten och förklarade de olika kriterierna som ställs i den vetenskapliga litteraturen som kännetecknande för personer som gör saker i sömnen: ”Ett av dessa kännetecken är att personen helt saknar minnesbild av händelsen. Ett annat att handlingar i sömnen inte brukar vara särskilt komplexa och/eller målinriktade.”, står det i domen. Samt att, enligt experten, ”finns olika uppfattningar på området och det finns forskare som hävdar att vissa personer kan i sömnen göra vad som helst.”
35-åringen sa att han aldrig tidigare haft sömngångarproblem.
Han dömdes till två års fängelse.

Domen överklagades till hovrätten för övre Norrland – som friade honom.
Hovrätten fick ta del av samma bevisning och förhör och konstaterade att kvinnan blivit våldtagen av 35-åringen. Men när det kom till frågan om uppsåt, som krävs för en fällande dom, hade hovrätten en annan åsikt. Hovrätten kom fram att mannen kan ha befunnit sig i sömntillstånd vilket innebär att uppsåt saknas.
Detta grundade hovrätten på att Per-Axel Karlsson konsulterat professor Jerker Hetta, som sagt att han för sin del inte kunde utesluta sömngående.
Men Hetta var inte hörd i rätten och hovrätten ansåg därmed att ”den person som kanske haft bäst förutsättningar att bedöma hållbarheten i (den åtalades namn) invändning är alltså inte hörd i målet.”

Därför bedömde hovrätten att den åtalades påstående om att han befann sig i sömntillstånd inte kunde avfärdas som helt osannolikt.
En nämndeman var skiljaktig, hon trodde inte på sömngångarförklaringen. I domen skriver hon att ”målsägandens berättelse talar mer för att han var ordentligt berusad snarare än något annat.”

Hade sex i sömnen. Stockholm, 2014

• Dömd i tingsrätten
• Dömd i hovrätten 2015.

Den 22-årige mannen dömdes i tingsrätten till fängelse i två år för våldtäkt på sin sambo, samt att betala skadestånd på 110000 kronor.
Efter att ha varit ihop i ett år hade paret gjort slut samma kväll, något ingen av de två var ledsen för, enligt domen. Kvinnan gick och la sig på övervåningen och efter att hon somnat kom mannen och la sig bakom henne.
I rätten uppgav kvinnan att hon vaknade av att mannen hade sex med henne. Hon uppgav att hon försökt avbryta det, men att han sa ”vänta” och tryckte ner henne för att kunna fortsätta.
Mannen sa att han sov och att han vaknade först när samlaget var över.
Tingsrätten godtog att 22-åringen kunde ha påbörjat samlaget i sömnen men ansåg att han måste ha varit vaken när han hade svarat henne. Eftersom han efter det höll kvar henne med sin kroppstyngd, gjorde han sig skyldig till våldtäkt, enligt tingsrätten.
Han sa att han inte tidigare visat tecken på sömngångarbeteende och att det som hände kan ha orsakats av en sexdröm. Mannen ska inte ha varit påverkad.
Kriminalvården, som gjorde en personutredning av 22-åringen som är tidigare ostraffad föreslog att han döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
Tingsrätten ansåg att det handlade om en engångsföreteelse med mycket liten risk för återfall och valde att i stället döma 22-åringen till fängelse. 
Domen överklagades till Svea hovrätt som fastställde tingsrättens dom. En nämndeman och ett hovrättsråd var skiljaktiga. De ville fria 22-åringen, som i hovrätten har berättat om sitt tidigare sömngångarbeteende och om hur en sömnforskare påstått att han sannolikt har kunnat utföra samlaget i sömnen.

Hade sex i sömnen. Göteborg, 2012

• Dömd i tingsrätten
• Dömd i hovrätten

En 29-årig man dömdes i Göteborgs tingsrätt i februari 2012 till fängelse i ett år och tre månader, samt skadestånd på 85 000 kronor för våldtäkt på sovande kvinna.
Kvinnan skulle övernatta hos mannen och hans flickvän den aktuella natten. Hon sov i ett rum och paret i ett annat. I tingsrätten uppgav hon att hon vaknade mitt i natten av att mannen hade sex med henne och att hon knuffade bort honom och lämnade genast lägenheten. Kvinnan larmade flera personer samma kväll och berättade om vad som hänt. Hon tog upp det även med paret, som sedan tillsammans skrev ett mejl till henne, där 29-åringen bad om förlåtelse och nämner att han var påverkad av alkohol. I ett telefonsamtal med kvinnan efteråt sa mannen att han vaknat vid hennes madrass.
Mannen nekade till brott i rätten. Han sa att han inte mindes något och att kvinnan måste ha drömt det eller hittat på. Han uppgav att han den aktuella kvällen var berusad och att det händer att han hade minnesluckor när han var berusad. Enligt honom var mejlet felformulerat då han och hans flickvän var i chock.
Domen överklagades och 2013 hovrätten skärpte straffet till två års fängelse. Samma bevis som i tingsrätten lades upp på begäran på den åtalade kallades in en sömnexpert, professor Jerker Hetta.
Även hovrätten tyckte att samlag mot kvinnans vilja ägt rum. Den åtalade mannens försvar att han agerat i sömnen tillbakavisades, då experten konstaterade att mannen inte framstod som en sömngångare. Bedömningen komplicerades att det faktum att mannen druckit mycket under den kvällen, då ”det irrationella beteende som kan förklaras av somnambulism kan också förklaras av alkoholintag”.

ARTIKELN HANDLAR OM