Polisens dyra pr-köp får intern kritik

”Undrar om det handlar om tjänster och gentjänster”

1 av 3 | Foto: Lasse Allard
Polishuset på Kungsholmen.
KRIM

Mats Paulsen rekryterades från pr-byrån Prime 2013 för att ansvara för kommunikationsfrågor inför polisens omorganisation.

I omorganisationen anställdes hans tidigare TV4-kollega Unni Jerndal som kommunikationsdirektör på Polismyndigheten. Hon initierade kort därefter en upphandling av "strategisk kommunikation" värd runt 25 miljoner kronor.

Uppdraget gick till Prime, dit Mats Paulsen återvände i samband med upphandlingen.

– Man undrar ju om det handlar om tjänster och gentjänster, säger Christer Nordström, pressinformatör på polisen.

Det var i mars 2013 som pr-byrån Primes "senior rådgivare" Mats Paulsen slutade på Prime och i stället började ett nytt jobb – som anställd av justitiedepartementet med ansvar för kommunikationen vid Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten. Han var en av tretton personer i kommittén.

Ett av kommitténs ansvarsområden var att utse nya chefer för Polismyndigheten – däribland en ny kommunikationsdirektör.

Det jobbet fick Unni Jerndal.

66 personer sökte tjänsten

Sammanlagt 66 personer sökte tjänsten som kommunikationsdirektör, som annonserades externt. Aftonbladet har tagit del av samtliga ansökningshandlingar. För 65 av de sökande finns såväl personligt brev, på runt en A4, och ett CV. För den 66:e, Unni Jerndal, finns bara ett CV, inget brev.

En enda rad fanns i hennes mejl, förutom CV:t:

"Jag ansöker härmed till tjänsten som chef för nationella kommunikationsavdelningen vid den nya Polismyndigheten".

En vecka efter att Unni Jerndal skickat mejlet, kom ett pressmeddelande från kommittén, där det stod att Unni Jerndal föreslagits, och rekommenderades, som ny kommunikationsdirektör.

Enligt pressmeddelandet hade Unni Jerndal då "testats, intervjuats och referenser tagits."

Pressmeddelandet var undertecknat av Mats Paulsen, i egenskap av kommunikationsansvarig för Genomförandekommittén.

Men att han skulle haft något med rekryteringen av Unni Jerndal att göra förnekas av Thomas Rolén, ordförande i kommittén, och av Mats Paulsen själv.

– Nej, Mats var inte inblandad i den här rekryteringen så vitt jag minns, säger Thomas Rolén.

– Jag hade inget alls med det att göra, inte det minsta, säger Mats Paulsen. 

Den 1 januari 2015, när den nya polisorganisationen sjösattes, tillträdde också Unni Jerndal som kommunikationsdirektör.

Extern upphandling värd miljoner

I mars samma år lade Polismyndigheten ut en anbudsförfrågan angående en extern "upphandling av strategiska kommunikationstjänster".

– Det är informationsdirektören Unni Jerndal som har fattat beslutet att behovet finns och ska upphandlas, säger Arash Jahani, upphandlingshandläggare på Polismyndigheten.

Uppdraget var att "ta fram analyser, kommunikationsmål, strategier och budskap samt vara strategiskt kommunikationsstöd till Polismyndighetens kommunikationsavdelning och till ledningsgrupper inom Polismyndigheten."

Underlaget för anbudet togs fram av Arash Jahani i nära samarbete med, säger han, kommunikationsavdelningen, där Unni Jerndal är chef.

Uppdraget, som sträckte sig över fyra år, var värt sammanlagt runt 25 miljoner kronor.

– Unni Jerndal tyckte uppenbarligen inte att den kompetens som fanns på myndigheten var tillräcklig, utan att det behövde läggas miljoner av skattebetalarnas pengar på extern hjälp, från en pr-byrå, säger Christer Nordström, pressinformatör på polisen.

– Det ställer jag mig frågande till – vi är runt 200 anställda på avdelningen, vad är det vi inte klarar? 

Prime vann upphandlingen

I maj var upphandlingen klar. Som vinnare – av sju inskickade anbud – stod pr-byrån Prime.

Dit hade Mats Paulsen återvänt ungefär samtidigt som anbudet lades ut.

– Jag sökte jobb där igen, säger han.

– De är en bra arbetsgivare.

Unni Jerndal berättade i tidningen Resumé om upphandlingen, i samband med att avtalet slöts.

– Prime har lämnat det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt i enlighet med anbudsförfrågan. De har lämnat ett anbud som både gällande kvalitet och pris har bedömts varit bäst, sa hon.

Upphandlingen kritiserades i pr-branschen. Den påstods bland annat vara utformad så att den skulle passa Prime, som dessutom var den pr-byrå som den nye rikspolischefen Dan Eliasson jobbat med under sin tid som generaldirektör på Försäkringskassan.

Men Arash Jahani förnekar att så var fallet.

– Vi har tittat på två parametrar: Pris och kvalitet, och bästa kombinationen av de två vann, och det var Prime som var bäst.

”Väckt frågor”

Pressinformatören Christer Nordström säger att upphandlingen väckt frågor.

– Man utgick ifrån att det gick rätt till, men nu undrar man ju – handlar det om tjänster och gentjänster?

Mats Paulsen säger att han inte över huvud taget hade med upphandlingen att göra.

Både Unni Jerndal och Mats Paulsen har ett förflutet som journalister, de arbetade bland annat tillsammans på TV4:s Ekonominyheter, och är fortfarande vänner på Facebook.

I november och december 2015 skickade Prime de första fakturorna till Polismyndigheten för sitt arbete.

De uppgår till cirka 4 miljoner kronor.

Mats Paulsen slutade nyligen på Prime och är nu egenföretagare.

Unni Jerndal sägertill Aftonbladet, om kritiken, att hon ansåg att polisen i omorganisationen behövde en "spetskompetens" som inte fanns på myndigheten.

– Det är ett stort arbete som kräver kunskap och erfarenhet.

ARTIKELN HANDLAR OM