Vårdaren tog med sig pistol – till fängelset

Kriminalvårdaren som nu internutreds ville visa sin pistol för en kollega (vapnet på bilden är inte det som nämns i artikeln).
KRIM

Kriminalvårdaren skulle sälja en pistol till en kollega.

Så han tog med sig den – till fängelset där de båda jobbar.

Nu pågår en internutredning.

Det var i början på april som kriminalvårdaren, som jobbar som arbetsledare på en av Sveriges slutna anstalter, skulle visa upp ett skjutvapen för en kollega, som eventuellt skulle köpa vapnet.

De båda männen hade under morgonen diskuterat en affär. På lunchen åkte kriminalvårdaren hem och hämtade vapnet, som han lade i en plastpåse.

Låste in i klädskåp

Han passerade säkerhetskontrollen och gick till huvudbyggnaden, samtidigt som de intagnas promenad pågick "ett tiotal meter bort".

Kriminalvårdaren bar ner vapnet till anstaltens verkstad, och låste där in det i sitt klädskåp, försett med "ett klent hänglås" i personalrummet.

Efter arbetsdagens slut hade kollegan fortfarande inte fått vapnet visat för sig, varför kriminalvårdaren hämtade det ur klädskåpet för att ta med det hem. Men på väg till huvudbyggnaden fick han syn på den potentielle köparen och tillsammans gick de in på en administrativ avdelning på anstalten.

Där plockar han upp vapnet och räcker över det till sin kollega, som tar emot vapnet, och känner på det.

En tredje kollega kommer in, och ser vad männen håller på med, varpå hon lämnar rummet och rapporterar det hon sett till en inspektör på anstalten.

Kriminalvårdaren, som nu är under utredning, hävdar att vapnet inte var i brukbart skick och att han inte alls hade ammunition med sig.

Han förstod, säger han, inte att han gjorde något fel.

Hans tanke var att intagna inte skulle få syn på pistolen.

”Stora risker”

Den potentielle köparen vittnar dock om hur kriminalvårdaren gjorde mantelrörelse, och att kriminalvårdaren "torrklickade" flera gånger, med magasinet intryckt. Därmed, säger han, var vapnet skjutklart.

I utredningen står att kriminalvårdaren "visat prov på synnerligen dåligt omdöme" och att han utsatt "såväl personal som intagna och sig själv för stora risker”.

Även om han inte mötte någon intagen när han bar på pistolen, var detta fullt möjligt.

"Visserligen står det inte uttryckligen i något av kriminalvårdens styrande regelverk att personal ej får bära med sig vapen till en anstalt men att inte föra med sig vapen in till en sluten anstalt är så självklart att det knappast heller behövs uttryckas i skrift. Skulle allt som inte anses vara tillåtet att föra med sig in till en anstalt behöva anges i text skulle en sådan lista kunna bli ohållbart lång", skriver anstalten i sin internutredning.

Utredningen ska lämnas över till regionchefen som sedan fattar beslut om vad som ska hända med kriminalvårdaren.

Aftonbladet har utan framgång sökt regionchefen.

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott