Hagamannen inte längre övervakad

1 av 5
KRIM

Under flera års tid satte serievåldtäktsmannen Hagamannen staden Umeå i skräck.

Från och med i dag upphör Niklas Lindgrens övervakning.

Detta trots att han inte fullföljt de program rätten beslutade att han skulle delta i.

44-årige Niklas Lindgren greps 2006 för en lång rad överfall mot kvinnor i Umeå. Serievåldtäktsmannen fick namnet Hagamannen och höll Umeå i skräck under flera år.

Överfallen, som inträffade mellan åren 1998-2005, var grova och brutala. I två av fallen var Hagamannen nära att döda sina offer.

För ett år sedan släpptes Lindgren villkorligt fri. Då hade han avtjänat två tredjedelar av sitt straff.

En dubbelnatur

Sedan dess har han stått under övervakning och haft regelbunden kontakt med sin övervakare. Hans år i frihet har förflutit helt utan någon misskötsamhet och han har skött sin kontakt med Frivården utan anmärkning, så pass bra att hans återfallsrisk i våras sänktes från hög till medel.

Umeå tingsrätt beslutade förra året att Lindgren, under tiden han stod under övervakning, skulle delta i ROS-programmet, en behandling för sexualbrottsdömda.

De beslutade även att han skulle genomgå den alkoholbehandling som Frivården och socialtjänsten kommit överens om. Hagamannen begick sina brott under påverkan av alkohol. Han beskrevs då när han gripits som en dubbelnatur: en tystlåten familjefar om dagarna som blev ett våldsamt monster som överfallsvåldtog okända kvinnor på natten.

Enligt uppgifter till Aftonbladet har Lindgren under sitt år i frihet deltagit i ROS-behandlingen. Men däremot inte i något alkoholavvänjningsprogram.

Skyddad adress

Efter att Hagamannen i augusti i fjol överfölls med sparkar och slag med en golfklubba av tre män har han haft skyddad identitet. Så pass skyddad att inte ens Frivården vet var han bor.

Han har därför inte kunnat nås av information om alkoholavvänjande program, enligt Aftonbladets uppgifter.

På Kriminalvården vill man inte alls uttala sig om enskilda fall.

Eric Leijonram, sektionschef på Kriminalvårdens rättsenhet, vill endast svara på generella frågor om övervakning och prövotid och han säger att man, efter att man avtjänat ett straff för ett grövre brott, vanligtvis står under övervakning i ett år, precis som Lindgren nu gjort.

– Men det finns möjligheter att förlänga övervakningen om man missköter sig.

På Övervakningsnämnden har man inte tagit något beslut om att Niklas Lindgrens övervakningstid ska förlängas. Man har där heller inte hört att Lindgren inte skulle ha fullföljt de program som rätten förordnat.

Prövotid till 2020

Övervakningsnämndens ordförande Benny Wernqvist vill även han endast uttala sig generellt och säger att om man missköter sig under övervakningsperioden så kan Frivården rapportera det till Övervakningsnämnden.

– Om man har ett beslut och man inte följer det så bryter man mot sin skyddstillsyn. Det kan föranleda att Frivården vänder sig till oss. Vi i vår tur kan besluta om åtgärder som till exempel varning eller tillsägelser.

Även om Hagamannen nu längre inte kommer stå under övervakning så fortlöper hans prövotid fram till den 29 mars 2020.

– Under prövotiden har man ingen skyldighet att hålla någon kontakt med kriminalvården, men det innebär att om man under tiden man befinner sig under prövotid begår ett brott igen och hamnar i domstol, så kan rätten besluta att delar eller hela återstående delen av straffet som man har kvar förverkas, säger Eric Leijonram.

FAKTA

Våldtog i flera år:

1998-2000 Sex kvinnor och en 14-årig flicka polisanmälde att de blivit överfallna och misshandlade i området Haga i Umeå. Tre av dem våldtogs grovt. Våldtäktsmannen kallades ”Hagamannen” och spred skräck i Umeå.

December 2005 Ytterligare en kvinna överfalls. Hon våldtas och misshandlas mycket grovt under Tegsbron i centrala Umeå.

Mars 2006 Niklas Lindgren grips av polis. Hans sambo och barn sätts i skyddat boende undan medieuppbådet. Efter att ha häktats erkänner han sex av överfallen.

Juni 2006 Rättegången mot Hagamannen inleds. Han fälls för två våldtäkter, två grova våldtäkter och mordförsök samt två våldtäktsförsök. Domen blir 14 års fängelse med villkorlig frigivning tidigast juli 2015.

Maj 2007 Efter en tid på Kumlaanstalten flyttas Niklas Lindgren till Norrtälje. En grupp interner tar sig in i hans cell och kissar i hans säng. Han blir även misshandlad av medfångar vid olika tillfällen.

10 juli 2015 Inför sin villkorliga frigivning överklagar Lindgren Övervakningsnämndens beslut som säger att han inte får bosätta sig i Umeå eller trakterna där kring under sitt första år i frihet. Umeå tingsrätt beslutar att Hagamannen får återvända till sin hemstad, staden som han höll i skräck, men att han måste delta i ROS-programmet, en behandling för sexualbrottsdömda.

De beslutar även att han ska genomgå den alkoholbehandling som Frivården och socialtjänsten kommit överens om.

28 juli 2015 Niklas Lindgren blir villkorligt frigiven. Han har sökt och antagits till en utbildning och också sökt boende i anslutning till utbildningen.

22 augusti 2015 Efter bara några veckor i frihet misshandlades han vid ett elevhem i en ort i Norrbotten. Han blev sparkad och slagen, bland annat med en golfklubba. Tre män grips och åtalas för misshandeln.

27 maj 2016 De tre männen frias av hovrätten för misshandeln.