Polischef JO-anmäls

”Har inte anställt den sökande med högst förtjänst och skicklighet"”

1 av 2
Annika Stenberg
KRIM

Polisfacket har krävt hennes avgång och den interna kritiken har varit hård.

Nu, efter Aftonbladets avslöjande, JO-anmäls regionpolischefen Annika Stenberg.

Detta för att hon enligt anmälan har anställt en person till en av de högsta tjänsterna trots att det fanns mer kompetenta sökanden.

JO-anmälan lämnades in i dag och är gjord av polisförbundet i Syds ordförande Sophia Willander.

Anmälan rör Stenbergs rekrytering till en av de högsta tjänsterna inom region Syd – regionkanslichef.

"Med anledning av de tidningsavslöjanden som gjorts i Aftonbladet, gällande anställning av en verksamhetsutvecklare och regionkanslichef i region syd, JO-anmäler polisförbundet i Syds ordförande Sophia Willander, regionpolischef Annika Stenberg", står det i anmälan.

"Kraftigt felbedömt kompetens"

Willander skriver även där att det fanns andra sökande till tjänsten som "på objektiva och jämförbara grunder har mycket längre och mer relevant kompetens, erfarenhet och utbildning för tjänsten" men att Stenberg trots det har beslutat "att inte anställa den sökande med högst förtjänst och skicklighet".

– I detta fall är det regionkanslichefen som vi anser inte håller måttet. Annika Stenberg har kraftigt felbedömt vilken kompetens som krävs för den posten. Den nya regionpolischefen har av någon mycket märklig anledning slagit ut högst kompetenta och dugliga personer, säger Sophia Willander.

Inget förtroende

Aftonbladet har i tidigare artiklar berättat om stormen kring regionpolischefen Annika Stenberg.

I fredags gick polisfacket Syd ut och krävde regionpolischefen Annika Stenbergs avgång.

Skälet: det finns inget förtroende för regionpolischefen.

I går kunde Aftonbladet berätta att ny kritik riktades mot henne – om handplockade chefer med topplöner utan polisiär erfarenhet.

Bland annat rekryterade hon en tidigare kollega från Skatteverket, som chef på strategisk nivå i den nya regionen.

Med en grundlön på 70 200 kronor i månaden tjänar verksamhetsutvecklaren i snitt dubbelt så mycket som övriga verksamhetsutvecklare.

Gav topptjänst till någon utan polisiär erfarenhet

Stenberg har även gjort en annan kritiserad rekrytering, den som nu JO-anmäls.

När polisens nya organisation sjösattes placerades en erfaren jurist och före detta länspolismästare som regionkanslichef i region Syd. Men när chefen valde att sluta gjorde Annika Stenberg ytterligare en extern rekrytering, denna gång från Lantmäteriet.

– Stenberg utser den nya regionkanslichefen till polismästare, vilket är den högsta polisiära graden någon kan inneha, detta trots att den nya chefen inte är jurist, saknar polischefsutbildning och all form av annan erfarenhet och kompetens inom polisverksamheten, säger en källa till Aftonbladet.

"Kommer inte som någon nyhet"

Sophia Willander säger att det inte kommer som någon nyhet för Annika Stenberg att Polisfacket är kritisk mot rekryteringen.

– Vi hoppas på att har man ingen verksamhetskunskap i området som du ska vara chef över, så var i alla fall uppfattning att då är hon förmodligen kompetent i den andra biten som MBL och förhandlingsfrågor, och det kan vi konstatera att där falerar det med, säger Willander.

JO ska nu utreda anmälan.

Om myndigheten agerat felaktigt uttalar JO kritik som kan rikta sig såväl mot myndigheten som mot enskilda tjänstemän.

JO:s beslut är inte rättsligt bindande, vilket betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid.

  Brandman eller polis? En dag på jobbet