Veterinär prickas – hivade iväg hamster

”Den flög iväg cirka 1,5 meter i horisontell riktning”

En annan hamster.
KRIM

Veterinären som skulle undersöka två hamstrar får nu erinran i domstol.

Först tappade han den ena hamstern.

Sedan hivade han iväg den andra.

Veterinären, som är i 70-årsåldern, friades i lägre instans men får nu en disciplinär påföljd i form av en erinran i en dom i förvaltningsrätten.

Mannen blev anmäld av Länstyrelsen i Skåne som ansåg att han begick fel när skulle undersöka två hamstrar i oktober 2015.

Enligt anmälan hade veterinären först tappat den ena hamstern, som skulle avlivas.

Sedan slängde han iväg den andra hamstern när den bet honom i pekfingret.

När ärendet först togs upp i ansvarsnämnden uppgav veterinären att hamstern bitit honom djupt i pekfingret. Detta inträffade när han skulle fånga djuret i dess bur.

Enligt honom hade han "av kraftig smärta och chock gjort en automatiskt avvärjande rörelse med handen".

”Blodet sprutade”

Vidare sa veterinären att "hamstern flög iväg cirka en och en halv meter i horisontell riktning mot en bokhylla och sedan en meter i vertikal riktning ner på golvet".

Enligt veterinären landade den utan problem: "Hamstern trillade i golvet, varpå den belastade alla fyra benen och sprang iväg från honom, enligt konstens alla regler av en skadad veterinär, dvs. av honom. Konstigare än så var det inte."

Någon journal fanns inte att tillgå, då veterinären inte skrev någon.

Han förklarade detta med att "blodet sprutade från fingret" och att han "var svimfärdig, chockad och förberedde sig för att bli transporterad till akuten".

Ansvarsnämnden konstaterade att det är "mycket olyckligt när djur tappas" och att det var ursäktligt att han inte skrev journal.

Då tog Länsstyrelsen ärendet till förvaltningsrätten som valde att pricka veterinären.

Till domstolen skrev veterinären att han var bestört, förskräckt och häpen över att man inte förstod hans förklaring.