IVO vet inte om att lagen gäller anhöriga

NYHETER

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att hjälpa anhöriga till missbrukare.

Men Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är tillsynsmyndighet för att se till att kommunerna följer lagen är osäkra på om lagen verkligen gäller anhöriga till missbrukare.

– Vem har sagt det? undrar den IVO-inspektör som Aftonbladet talat med.

Enligt Socialstyrelsens egen ”Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen” framgår bland annat att ”personer som omfattas av bestämmelsen” är:

• Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Den myndighet som har till uppgift att se till att socialtjänsterna i landets kommuner uppfyller sina skyldigheter är alltså Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Visste inte om lagen

När Aftonbladet ringde IVO för att få svar på vilken typ av tillsyn de genomfört avseende stöd till anhöriga till missbrukare uppger de, till att börja med, att Socialtjänstlagen 5:10 inte gäller missbrukare.

Detta trots att det är fem år sedan lagen trädde i kraft.

– Den paragrafen gäller ju inte missbrukare, säger inspektören på IVO.

– I den paragrafen står det att ”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.”

Men missbruk faller ju under ”långvarit sjuk”.

– Det är nog inte det man syftar till. Man syftar mer till om någon är sjuk ur ett sjukvårdsperspektiv.

Enligt Socialstyrelsens egna rapporter är det ju den här paragrafen som reglerar det här.

– Okej, vem är det som har sagt det? Vad står det någonstans?

Det står i Socialstyrelsens rapport ”Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående”.

– Okej. Vad hette rapporten sa du?

”Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående”.

– Var står det om missbruk då?

Det står på flera ställen.

– Jag ska se här. Jag får kolla på den här rapporten så för jag höra av mig till dig.

”Inte haft tillsyn”

En halvtimme senare ringer inspektören tillbaka.

– Jag har kollat upp det här nu, och kollat med mina kolleger och vi har inte haft någon tillsyn på detta med 5:10 överhuvudtaget.

– Det har inte kommit några klagomål.

Krävs det ett klagomål för att ni ska utföra tillsyn?

– Egentligen inte. Men vi har olika områden som vi prioriterar varje år och det här har vi inte tittat på.

– Jag måste även säga, om man kollar på propositionen till Socialtjänstlagen så står det inte uttryckligen missbruk eller beroende någonstans.

– Jag skulle hänvisa dig till Socialstyrelsen, för det är de som i sin vägledning som anser att missbruk ska falla in i under 5:10. Och deras vägledning står inte över lagstiftningen.

– Jag har pratat med mina kolleger och vi känner inte igen det här med missbruk.

– Men jag kan inte svara för vad IVO har för uppfattning om det här centralt.

Hänvisar till Socialstyrelsen

Linda Almqvist är jurist på IVO:s rättsenhet.

– Vi har tittat i lagen och förarbetena och det är så att den varken utesluter eller inkluderar personer med missbruk utan huvudingången är att man ska vårda en närstående som är långvarigt sjuk. Det är fullt tänkbart att man har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom till följd av ett missbruk.

– Huruvida ett missbruk i sig är en långvarig sjukdom eller ej är något som Socialstyrelsen får svara explicit på.

Socialstyrelsen anser att ett missbruk är en långvarig sjukdom, spelmissbruk, alkoholism eller drogberoende till exempel. Alkoholism är ju en sjukdom. Alltså är man långvarigt sjuk om man har ett missbruk. Det är inte vad ni säger.

– Den frågan har vi inte svarat på. Men vi utesluter ju absolut inte anhöriga till personer med missbruk om det är så att man vårdar den och det är en långvarig sjukdom. 

Marcus Gry är enhetschef på Socialstyrelsens enhet för utvärdering.

Han anser att det är ett problem att det inte finns en samsyn på vilka grupper som faller under 5:10.

– Det kan finnas anledning att ta upp det här med IVO, och höra hur de har kommit fram till den definitionen, säger han.

FAKTA

Så lyder SoL 5kap 10§:

10 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Så står det i Socialstyrelsens vägledning till kommunerna om tillämpning av 5:10:

Syftet med denna vägledning är att bestämmelsen i 5 kap. 10 § SoL ska få genomslag, bli känd och tillämpas och att alla anhöriga som har behov av stöd ska erhålla det.

Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen:

Medberoende? Här kan du få stöd

Hit kan du vända dig för att få stöd:

Fråga din kommun om de erbjuder stöd för anhöriga till personer med beroendeproblematik- och/eller psykisk ohälsa.

När du behöver prata med någon:

Jourhavande medmänniska: 702 16 80

Jourhavande präst: 112

Sjukvårdsrådgivningen: 1177

Nationella hjälplinjen: 020- 22 00 60

För anhöriga till alkoholister:

Alkohollinjen: 020-844448

Co-anon för anhöriga till alkoholister och drogmissbrukare: http://coanon.se/

Anhöriga till alkoholister: http://www.al-anon.se

För anhöriga till drogmissbrukare:

Anhörigförening Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) http://www.fmn.se/

Co-anon för anhöriga till alkoholister och drogmissbrukare: http://coanon.se/

För anhöriga till spelmissbrukare:

Stödlinjen för spelare och anhöriga https://www.stodlinjen.se/

För anhöriga till sexmissbrukare:

PrevenTell, nationella hjälplinjen: 020-66 77 88

DBK - behandlingsklinik för sexberoende  och anhöriga http://dbksverige.se/

På flera håll i Sverige finns även olika typer av självhjälpsgrupper där du som medberoende kan få stöd och hjälp av andra i samma situation som du:

Självhjälpsgrupp för anhöriga/barn till alkoholister: 

Al-anon och Alateen http://www.al-anon.se/

Självhjälpsgrupp för vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella miljöer: 

ACA Sverige http://aca-sverige.org/wordpress/

Självhjälpsgrupp för anhöriga till drogmissbrukare:

Naranon http://www.nar-anon.se/

Självhjälpsgrupp för personer som lever i dysfunktionella relationer:

CoDa http://www.coda-se.se/

För barn:

Om du är under 18 år och mår dåligt av att dina föräldrar dricker eller tar droger:

* Berätta om din situation för en vuxen du litar på, du kan till exempel prata med skolsyster eller kurator i din skola.

* Om du vill prata med någon utan att berätta vem du är kan du ringa till barnens hjälptelefon BRIS: tel 116111.

Bra sajter för barn:

Trygga Barnen http://www.tryggabarnen.org

Maskrosbarn http://www.maskrosbarn.org/

Bris  http://www.bris.se/

Rödakorsets ungdomsförbunds jourhavande kompis har en chattjänst på nätet: http://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/

UMO Ungdomsmottagningen på nätet http://www.umo.se/Alkohol-tobak-droger/Att-bo-med-en-vuxen-som-dricker-eller-anvander-droger/

Om du misstänker att ett barn far illa på grund av någon annans missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Läs mer här: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla

Vad har du varit med om? Berätta din historia för oss

Över en miljon vuxna svenskar är fast i missbruk.

Runt dem finns ett minst lika stort antal människor som drabbas.

Vi vill rikta ljuset på er. Vilka är ni, hur får ni hjälp och vad kan samhället och omgivningen göra annorlunda?

Vi är beroende av din historia. Hjälp oss att berätta.

Har du erfarenheter av medberoende?

Hör av dig till våra reportrar Eric Tagesson och Åsa Passanisi eller direkt till redaktionen.

ARTIKELN HANDLAR OM