Ingen vet hur många som behöver hjälp

1 av 2
NYHETER

Aftonbladets kartläggning visar att få kommuner kartlagt hur behovet av stöd till anhöriga ser ut. 

I verkligheten får endast 1,9 procent av alla barn som växer upp i missbruksmiljöer hjälp.

– Det är märkligt att det får se ut på det här viset, säger Catharina Sandberg, ordförande för IOGT-NTOs juniorförbund, Junis.

Förra året fick 2800 barn hjälp av sin kommun att prata om hur det är att ha en förälder som missbrukar. Det uppger kommunerna själva i Junis rapport Gör skillnad!.

Samtidigt lever 385 000 barn i familjer med en riskfylld alkoholkonsumtion, enligt Folkhälsoinstitutet.

– Det här är naturligtvis ett bottenbetyg. Under de elva år vi undersökt hur hjälpen ser ut, har ingen förbättring skett, fortsätter Catharina Sandberg.

Aftonbladets egen kartläggning samstämmer med Junis rapport - och visar dessutom att kommunerna inte känner till hur behovet av stöd ser ut - eller hur stort problemet verkligen är.

”Leker kurragömma”

Enligt Catharina Sandberg beror det här på att barn som lever i riskmiljöer är bra på att gömma sig – och att deras – ofta mycket svåra livssituation – nästan aldrig syns utåt.

– De här handlar om barn som leker kurragömma på riktigt. De gömmer sig bakom bus och bråk och bakom att vara "duktiga" i skolan. Barn till missbrukare vill inte bli upptäckta av rädsla för att förlora mamma eller pappa.

Samtidigt menar hon att frågan borde ha högsta prioritet eftersom nästan all forskning visar att barn som inte får hjälp själva riskerar att utveckla ohälsosamma beteenden i vuxen ålder.

FAKTA

* En rapport från NKA (Nationella kompetenscentrum anhöriga) visar att åtta procent av alla som föddes mellan 1987 - 89, innan sin 18 årsdag, upplevt att minst en förälder vårdats inneliggande på sjukhus pågrund av alkohol/droger eller psykiska problem.

* Av de 201 kommuner som svarat på Junis enkät om stöd för barn i missbruksmiljöer, anger 91 procent att de erbjuder stöd och att sammanlagt 2800 barn tagit del av hjälpen. Den största delen barn som fått hjälp av kommunerna har uppmärksammats av socialtjänsten i första hand och av skolan i andra hand.

Medberoende? Här kan du få stöd

Hit kan du vända dig för att få stöd:

Fråga din kommun om de erbjuder stöd för anhöriga till personer med beroendeproblematik- och/eller psykisk ohälsa.

När du behöver prata med någon:

Jourhavande medmänniska: 702 16 80

Jourhavande präst: 112

Sjukvårdsrådgivningen: 1177

Nationella hjälplinjen: 020- 22 00 60

För anhöriga till alkoholister:

Alkohollinjen: 020-844448

Co-anon för anhöriga till alkoholister och drogmissbrukare: http://coanon.se/

Anhöriga till alkoholister: http://www.al-anon.se

För anhöriga till drogmissbrukare:

Anhörigförening Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) http://www.fmn.se/

Co-anon för anhöriga till alkoholister och drogmissbrukare: http://coanon.se/

För anhöriga till spelmissbrukare:

Stödlinjen för spelare och anhöriga https://www.stodlinjen.se/

För anhöriga till sexmissbrukare:

PrevenTell, nationella hjälplinjen: 020-66 77 88

DBK - behandlingsklinik för sexberoende  och anhöriga http://dbksverige.se/

På flera håll i Sverige finns även olika typer av självhjälpsgrupper där du som medberoende kan få stöd och hjälp av andra i samma situation som du:

Självhjälpsgrupp för anhöriga/barn till alkoholister: 

Al-anon och Alateen http://www.al-anon.se/

Självhjälpsgrupp för vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella miljöer: 

ACA Sverige http://aca-sverige.org/wordpress/

Självhjälpsgrupp för anhöriga till drogmissbrukare:

Naranon http://www.nar-anon.se/

Självhjälpsgrupp för personer som lever i dysfunktionella relationer:

CoDa http://www.coda-se.se/

För barn:

Om du är under 18 år och mår dåligt av att dina föräldrar dricker eller tar droger:

* Berätta om din situation för en vuxen du litar på, du kan till exempel prata med skolsyster eller kurator i din skola.

* Om du vill prata med någon utan att berätta vem du är kan du ringa till barnens hjälptelefon BRIS: tel 116111.

Bra sajter för barn:

Trygga Barnen http://www.tryggabarnen.org

Maskrosbarn http://www.maskrosbarn.org/

Bris  http://www.bris.se/

Rödakorsets ungdomsförbunds jourhavande kompis har en chattjänst på nätet: http://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/

UMO Ungdomsmottagningen på nätet http://www.umo.se/Alkohol-tobak-droger/Att-bo-med-en-vuxen-som-dricker-eller-anvander-droger/

Om du misstänker att ett barn far illa på grund av någon annans missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Läs mer här: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla

Vad har du varit med om? Berätta din historia för oss

Över en miljon vuxna svenskar är fast i missbruk.

Runt dem finns ett minst lika stort antal människor som drabbas.

Vi vill rikta ljuset på er. Vilka är ni, hur får ni hjälp och vad kan samhället och omgivningen göra annorlunda?

Vi är beroende av din historia. Hjälp oss att berätta.

Har du erfarenheter av medberoende?

Hör av dig till våra reportrar Eric Tagesson och Åsa Passanisi eller direkt till redaktionen.