Borg: Huspriserna får inte stiga mer

Foto: Scanpix
Sveriges finansminister Anders Borg.
MIN EKONOMI

Anders Borg ryter på nytt till mot bankerna och vill strama åt deras bolånevinster.

Förslaget kan göra det dyrare att låna i framtiden.

– Det kan vara läge att binda räntorna, säger Ylva Yngveson, privatekonom.

Foto: COLOURBOX
Anders Borg är oroad över de ökade huspriserna. På bilden syns villor i Lysekil.

Finansminister Anders Borg tycker att svenskarna har på tok för höga skulder. För att lätta på skuldberget vill han strama åt bostadsutlåningen.

– Vi ska inte ha stigande skuldsättning och vi ska inte ha stigande huspriser. Det är väldigt centralt att vi nu gradvis de närmaste åren skärper regelverket för banksektorn, säger han till Dagens Industri.

De svenska hushållens skulder har stigit till 170 procent av den disponibla inkomsten de senaste 15 åren vilket är en hög och riskabel nivå jämfört med hur det ser ut i andra länder, skriver tidningen.

Bankernas vinster ska begränsas

Borgs vapen för att bromsa utvecklingen är högre kapitaltäckningskrav för svenska banker samt att tvinga dem att höja de så kallade riskvikterna för sina bolån.

Förenklat innebär det att kostnaderna ökar för bankerna samt att de måste ha bättre täckning när de lånar ut.

Enligt Dagens Industri tjänar storbankerna omkring 10 miljarder per år på bolån till svenska hushåll.  Borgs budskap till bankerna är att sötebrödsdagarna är över vad det gäller bankernas skyhöga vinster på våra lån.

"Inte så tokig tid att binda"

Finansministerns förslag kommer däremot troligtvis innebära dyrare bolån för kunderna.

– Att det blir dyrare att låna i framtiden borde vara en följd av det hela, säger Ylva Yngveson, privatekonom på institutet för privatekonomi på Swedbank.

Ylva Yngvesson.

Hon menar att bolåneräntorna redan är nära "ett bottenläge" – med tanke på Borgs förslag finns det all anledning att se över sina bolåneräntor.

– Vill man binda är det inte så tokig tid att göra det nu. Blir det sämre tider så blir den extra kostnaden inte så stor, säger hon.

En ytterligare effekt av Borgs signal till bankerna är att Riksbanken får större utrymme att sänka styrräntan. Riksbanken har varit försiktig med att sänka eftersom det finns oro över hushållens skuldsättning.

En sänkning av styrräntan skulle, enligt Ylva Yngveson, påverka företag, industrier och bostadsbyggandet positivt.