Här är branscherna som ropar efter folk

NYHETER

Kris på arbetsmarknaden?

Inte överallt.

I dag lyfter vi branscherna som har brist på folk.

Arbetslösheten stiger snabbt och konkurrensen om jobben hårdnar.

Det är en bild av läget. Men det finns också en annan, ljusare.

Brist på läkare

– Det rapporteras väldigt lite om att det händer saker på arbetsmarknaden. Det sker rekryteringar och det finns jobb att söka. Krisen har drabbat främst industrin men övriga arbetsmarknaden har klarat sig ganska bra, säger Torbjörn Israelsson på Arbetsförmedlingen.

Vissa branscher saknar folk. Sjukvården behöver läkare, tandläkare och specialistutbildade sjuksköterskor.

På landets dagis ropar man efter förskollärare. På gymnasieskolorna finns för få yrkeslärare, till sjöss saknas fartygsbefäl och restaurangerna söker duktiga kockar.

Till och med industrin behöver rekrytera, främst personer med specialkompetens.

– Det är ett problem att bilden i dag är så onyanserat dyster. Folk förlorar tron på att det går att hitta jobb. Ingen vågar satsa och vi konsumerar inte. Det blir en negativ spiral, säger Torbjörn Israelsson.

FAKTA

Här är framtidsyrkena:

Förskollärare

Utbildning: 3,5 år på högskola.
Medellön: 21 900 kr/mån.
Antal lediga jobb: 339.
Arbetsmarknad: Stor efterfrågan och mycket låg arbetslöshet på kort och lång sikt.

Tandläkare

Utbildning: Högskolan fem år.
Medellön: 47 600 kr/mån.
Antal lediga jobb: 58.
Arbetsmarknad: Efterfrågan är stor och arbetslösheten låg.

Gymnasielärare i yrkesämnen

Utbildning: Lärarprogrammet. För vård- och omsorgslärare krävs utbildning och erfarenhet från vård- eller omsorgsyrke.
Medellön: 25 400 kr/mån.
Antal lediga jobb: 28.
Arbetsmarknad: Efterfrågan är stor och arbetslösheten är låg.

Läkare

Utbildning: Högskolan i 5,5 år, därefter AT-tjänst i minst 18 månader.
Medellön: 47 600 kr/mån.
Antal lediga jobb: 172.
Arbetsmarknad: Stor efterfrågan och mycket låg arbetslöshet. Behovet väntas öka ytterligare framöver.

Specialistsjuksköterskor

Utbildning: Ett år på heltid (för legitimerad sjuksköterska).
Medellön: 25 500 kr/mån.
Antal lediga jobb: 685.
Arbetsmarknad: Efterfrågan ökar. På längre sikt räknar man med att bristen kommer att bli ännu större.

Fartygsbefäl/ maskinbefäl

Utbildning: Treårigt sjökaptensprogram (matrosbehörighet krävs) eller fyra år vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.
Maskinbefäl: Tre eller fyra års sjöingenjörsutbildning.
Medellön: 43 900 kr/mån
Antal lediga jobb: 19 fartygsbefäl, 11 maskinbefäl.
Arbetsmarknad: Efterfrågan har minskat något men fortfarande är arbetsmarknaden god. På fem till tio års sikt väntas behovet öka.

IT-specialister

Utbildning: Grundläggande datautbildning på högskolenivå. Finns även inom KY, kvalificerad yrkesutbildning.
Medellön: 36 000 kr/mån.
Antal lediga jobb: 946.
Arbetsmarknad: Efterfrågan har dämpats något, men det råder fortfarande brist.

Specialistyrken inom industrin (t ex CNC-operatörer och kvalificerade svetsare)

Utbildning: Tre år på gymnasiet eller tvåårig KY-utbildning
Medellön: 21 900–24 900 kr/mån, beroende på inriktning.
Antal lediga jobb: 6 CNC-operatörer, 10 svetsare.
Arbetsmarknad: Brist på personal på både kort och lång sikt.

Kockar

Utbildning: Gymnasieskolan. Finns även inom KY. Även högskoleutbildningar.
Medellön: 20 113 kr/mån.
Antal lediga jobb: 636.
Arbetsmarknad: Brist på kockar, särskilt specialutbildade, i hela landet. Behovet väntas öka framöver.

VVS-montörer

Utbildning: Gymnasieskolan plus två års lärlingstid. Finns även inom KY.
Medellön: 23 000 kr/mån.
Antal lediga jobb: 31.
Arbetsmarknad: Sämre byggmarknad har gett färre lediga jobb, men fortfarande låg arbetslöshet. Under de kommande åren räknar man med att behovet kommer att öka.

Källor: Arbetsförmedlingen, SCB, Vårdförbundet, Hotell- och restaurangfacket.

Efterlysning!

Har du fått jobb med hjälp av Aftonbladets kampanj, ”Nu lyfter vi Sverige"?

Hör av dig till [email protected]