Här är jobben med ljus framtid

Satsa på att bli fritidspedagog de närmaste åren

NYHETER

Satsa på att bli fritidspedagog de närmaste åren.

Undvik konstnärlig utbildning och bli inte apotekare eller jurist.

Foto: Colourbox
Biomedicinsk analytiker och Grundskollärare är två yrken där det i framtiden kommer att vara brist, enligt Högskoleverket.

Det är slutsatsen av en rapport från Högskoleverket, som bygger på beräkningar från Statistiska centralbyrån på hur många som utbildas till olika yrken och den väntade efterfrågan, skriver flera morgontidningar.

Den nuvarande finansiella krisen och lågkonjunkturen påverkar inte siffrorna.

Förutom fritidspedagoger kommer Sverige också att behöva bland annat fler förskollärare, yrkeslärare, tandläkare och bibliotekarier.

Enligt rapporten är det en hög andel bland just bibliotekarierna som är 60 år eller äldre och rekryteringsbehovet väntas öka kraftigt när de snart går i pension.

Jurister, journalister, ekonomer och apotekare är däremot exempel på yrken som det väntas bli ett överskott på liksom på dem med konstnärlig utbildning.

Rapporten tar sikte på läget om fem år, då de som börjar till hösten är färdiga med sin utbildning.

FAKTA

Här bristyrkena – och de med överskott:

Här kommer det vara brist:

Fritidspedagoger

Yrkeslärare

Biomedicinska analytiker

Högskoleingenjörer

Förskollärare

Receptarier

Speciallärare och specialpedagoger

Tandläkare

Bibliotekarier

Grundskollärare, tidigare år

Arkitekter

Här kommer det vara balans:

Agronomer och hortonomer

Sjuksköterskor

Läkare

Grundskollärare, senare år och gymnasielärare

Sjukgymnaster

Arbetsterapeuter

Samhälls- och beteendevetareVeterinärer* Balans

Teologer

Psykologer

Humanister

Naturvetare

Här kommer det vara överskott:

Systemvetare

Civilingenjörer

Socionomer

Jurister

Journalister

Ekonomer

Apotekare

Konstnärlig utbildning


Fotnot: Beräknat balansläge när de som börjar läsåret 2009/10 kommer ut på arbetsmarknaden, givet nuvarande antal nybörjarplatser.

Källa: Högskoleverket