10 olika slipmaskins- modeller testade

Så slipar du vasst

Foto: Håkan Hardenborg
TESTER

Tänker man bara skaffa en slipmaskin i livet så är en excenterslipmaskin ett bra alternativ. Den kan slipa på både välvda och plana ytor och i bland även polera – en bra maskin för båtägaren alltså.

Excenterslipmaskinen kan sägas vara en kombination av två slipmaskiner. På den ena maskinen beskriver slipytan en roterande rörelse. En rondell i en eldriven borrmaskin är det klassiska exemplet. Det kan vara en effektiv men svårhanterlig kombination. Det blir lätt gropar i arbetsstycket om man inte är stadig på handen.

Den andra är planslipen där slipytan beskriver en gnuggande rörelse. Det är en säker maskin men avverkningsförmågan är blygsam. Maskinen är, som namnet antyder, endast användbar på plana ytor.

Excenterslipmaskinen kombinerar dessa rörelser, slipskivan både roterar och gnuggar samtidigt. Oftast överväger den gnuggande rörelsen vid lätt belastning och rotationen tilltar vid ökad belastning.

Läs hela testet - köp Plus!

Håkan Hardenborg