Stort test: Vi utser bästa slipmaskinen

Så slipar du vasst

Tänker man bara skaffa en slipmaskin i livet så är en excenterslipmaskin ett bra alternativ. Den kan slipa på både välvda och plana ytor och i bland även polera – en bra maskin för båtägaren alltså.

Excenterslipmaskinen kan sägas vara en kombination av två slipmaskiner. På den ena maskinen beskriver slipytan en roterande rörelse. En rondell i en eldriven borrmaskin är det klassiska exemplet.