Nasa kritiseras efter rymdkatastrofen

Granskning av Columbia- haveriet där sju omkom nu klar

1 av 3 | Foto: AP
Columbia har brutits sönder. Bilden togs i Texas den 1 februari.
NYHETER

Skum skadade rymdfärjan Columbia.

Men rymdstyrelsen Nasa bär lika stor skuld till de sju astronauternas död.

Haveri- kommissionen pekar i dag ut en dödlig kombination:

Bristande säkerhetsrutiner och en ovilja att se och erkänna problem.

På torsdagen presenterade den oberoende haveri- kommissionen sin 248-sidiga rapport om rymdkatastrofen i februari.

Den direkta orsaken var – som tidigare konstaterats – att en bit skum i samband med starten lossnade från en yttre tank och skapade ett brott på de värme- reflekterande plattorna och på så vis fick varma gaser att sippra in vid återinträdet.

Men i rapporten riktas samtidigt mycket skarp kritik mot den amerikanska rymdstyrelsen Nasa. I en sammanfattning heter det att kommissionen ”anser att NASA:s organisatoriska struktur hade lika mycket att göra med olyckan som skummet”.

Dålig chefskultur

Nasa utmålas bitvis som en organisation med en dålig chefskultur. Enligt kommissionen saknar organisationen oberoende säkerhetsprogram, har svårt att lära sig av misstag och – än värre – att erkänna dem.

Nasa:s chef Sean O'Keefe säger till tv-bolaget CNN att rymdstyrelsen misslyckades att upptäcka problemen med Columbia.

– Det här var ett fall då vi missade dem. Helt enkelt missade dem, sa han.

Men kommissionen påpekar att personal upptäckte hur skummet lossnade. Samtidigt visar rapporten, enligt CNN, att Nasa:s tekniker via en serie interna pm kom fram till att det inte skulle kunna göra någon allvarlig skada på rymdkapseln.

”Bristande intresse”

TT rapporterar dessutom att ingenjörerna under de följande 16 dagarna vid tre olika bad tillfällen om satellitbilder för att kontrollera om skummet skadat Columbia. Något gehör fick man dock inte. Kommissionen skriver:

”Ända från början har styrelsen påvisat bristande intresse för skräpet som träffade Columbia.”

Innan rymdfärderna återupptas anser kommissionen att Nasa måste utse särskilda säkerhetsombud som ska ha direktkontakt med högre tjänstemän inom organisationen när någonting går fel.

Mattias Lundell