Mordbrand skulle tysta kritisk tidning

Hårda villkor för den fria pressen i Kaliningrad

I mars genomförde polisen husrannsakan mot Novyje Kolesas redaktion i Kaliningrad.
NYHETER

Tidningsutgivaren och politikern Igor Rudnikov i ryska Kaliningrad har misshandlats och hans redaktion har utsatts för försök till mordbrand.

Nu står han själv åtalad för flera fall av förtal och tidningen hotas av nedläggning.

– Men blir det så startar vi en ny tidning under nytt namn, säger Igor Rudnikov.

Vid husrannsakan beslagtogs en hel upplaga av tidningen.

Hotet om nedläggning blev allvar i samband med att Kaliningradregionen fick en ny guvernör – Georgij Boos – som tidigare suttit i ryska statsduman för det Putintrogna partiet Enade Ryssland. Hans reformering av äganderätten i regionen ledde till problem för mindre och medelstora företag. De ställdes inför två val: Sälj ut er till storföretagen eller gå i konkurs. Om det här skrev Igor Rudnikovs tidning ”Novyje Kolesa” ("Nya hjulen"). Nu står han åtalad – för flera fall av förtal mot olika myndighetspersoner.

I maj börjar rättegången som kan bli tidningens död.

Men problemen för den fria pressen i den ryska regionen Kaliningrad – omgärdad av EU-länderna Polen och Litauen – är inte nya.

Misshandlades

Under den förrförra guvernören gick rykten om grupper av storvuxna, beväpnade män som skickades ut för att tysta frispråkiga skribenter. Flera journalister misshandlades – en av dem var Igor Rudnikov. Och flera gånger utsattes hans redaktion för försök till mordbrand. Rudnikov lät sig inte skrämmas. Istället gick han själv in i politiken och blev fullmäktigeledamot för ryska folkpartiet och hans tidning fortsatte sin kritiska rapportering.

Med den nye guvernören har metoderna mot den fria pressen blivit mer sofistikerade - och farligare.

Brottsutredningar

I det senaste numret av den ryska tidningen Novaja Gazeta ger Rudnikov flera exempel på hur det har gått för tidningar som skrivit ofördelaktigt om president Putins parti Enade Ryssland.

I något fall har annonsörer dragit sig ur. I ett annat fall har tryckeriet vägrat att trycka tidningen. I ett tredje fall har tjänstemän från skattemyndigheten travat in på redaktionen och krävt ekonomisk redovisning som de sedan beslagtagit. I mars genomförde polisen en husrannsakan på Novyje Kolesas redaktion. Med sig tog de en hel upplaga av tidningen.

Just nu pågår fyra brottsutredningar mot tidningsutgivare i Kaliningradområdet. I samtliga fall handlar det om tidningar som är i opposition mot de styrande i regionen.

Förlorat hoppet

De ständiga hoten om åtal har lett till att journalister tvingas fundera både en och två gånger innan de skriver om känsliga ämnen. Först måste de ställa sig frågan: ”Är det värt följderna?”

Och nu har till och med Igor Rudnikov på Novyje Kolesa börjat förlora hoppet. Han tror att de rättsliga processerna kommer att leda till tidningens nedläggning. Men han och hans medarbetare är förberedda.

– Om de lägger ned oss, då kommer vi att ge ut en ny tidning, under nytt namn, säger han, till Novaja Gazeta.

Fakta: Kaliningrad

Foto: Karta: Dino Stén

Johanna Melén