Världens största land

NYHETER

Ryssland är världens största land till ytan och har 143 miljoner invånare. Ryska federationen består av 38 autonoma republiker, län eller territorier. Bland dem Tjetjenien, som i decennier legat i krig med Moskva.

73 procent av ryssarna bor i städer och de allra flesta någon av landets 12 miljonstäder.

Medelryssen har i genomsnitt 33.500 kronor årsinkomst.

Befolkningen har minskar i antal sedan 1990. Medellivslängden är låg - 59 år för män och 72 år för kvinnor.

Ryssarna har högst konsumtion alkohol i världen, dubbelt så stor som WHO satt som skadlig gräns.

Svartjobb, chaltura, är så vanligt att det anses påverka levnadsstandarden. Närmare 40 procent av alla ekonomiska transaktioner beräknas ske svart.

1990 återtog Ryssland den gamla ryska flaggan som avskaffades i samband med revolutionen 1917.

President Vladimir Putin, 54, blev premiärminister 1999 och president året efter. Under 2000-talets första år har den ryska ekonomin vuxit stadigt med cirka 7 procent per år. Olja och naturgas står för en fjärdedel av BNP.

Källa: Nationalencyklopedin.

Läs mer på Novaja Gazeta