Medvedev vill ha skattesänkningar

NYHETER

Dmitrij Medvedev, som väntas bli rysk president i vår, höll på fredagen ett tal där han lovordade individens frihet.

Han varslade om en minskning av statens roll och allmänna skattesänkningar – ett tecken på fortsatt marknadsekonomi.

– Staten bör ta ut bara så mycket skatt som är nödvändigt, sade han.

Foto: AP
Dimitrij Medvedev.

Pengarna ska användas först och främst till att driva samhället vidare.

Han framhöll vikten av medborgerliga friheter.

– Vår politik bör baseras på vad jag anser vara den viktigaste principen för varje modern stat som strävar efter en hög levnadsstandard. Det är förstås uppenbart att frihet är bättre än brist på frihet. Då menar jag frihet i alla dess former – personlig frihet, ekonomisk frihet, och slutligen yttrandefrihet.

– Jag anser det viktigaste målet på detta stadium vara att uppnå harmoni mellan frihet och lag.

Staten ska dela många av sina funktioner med den privata sektorn och den officiella sektorn ska krympas, sade Medvedev, som talade på ett ekonomiskt forum i Krasnojarsk i Sibirien.

Medvedev sade att den ryska rättsapparaten måste bli självständig.

– I vårt arbete de nästa fyra åren blir det en viktig prioritering att göra rättsskipningen verkligt självständig från de verkställande och lagstiftande grenarna av staten. Det är också viktigt att säkerställa att den utövas professionellt.

Medvedev fick kraftigt stöd av president Vladimir Putin under dennes stora presskonferens i Kreml i torsdags. Putin sade då att han ansåg det onödigt att ändra maktförhållandet mellan president och premiärminister och att han är övertygad om att samarbetet med Medvedev ska fungera bra.

Presidenten har den tyngsta politiska rollen i Ryssland och premiärministern hamnar ofta i skuggan av honom. Putin bekräftade att han är redo att bli premiärminister efter att ha lämnat presidentposten.

Opinionsmätningar visar ett överväldigande stöd för Medvedev i presidentvalet den 2 mars.