Magdalena Andersson: Alliansen riskerar skada Sverige allvarligt

SAMHÄLLE

Alliansens hot med misstroendeförklaringar för att stoppa förslag i budgeten sätter en ny praxis i svensk politik.

Det hävdar finansminister Magdalena Andersson och utesluter inte att S använder samma instrument mot en eventuell Alliansregering i framtiden.

– Det är för tidigt att uttala sig kring. Men man har satt en ny praxis, det har man gjort, säger Magdalena Andersson.

Foto: Jerker Ivarsson
Finansminister Magdalena Andersson (S) och vice finansminister Per Bolund (MP).

Det har varit en turbulent tid i svensk politik de senaste veckorna.

Två ministrar har fått gå och fortfarande hänger bilan över såväl försvarsminister Peter Hultqvist, som Thomas Eneroth, Per Bolund och Mikael Damberg - de tre senare med anledning av ett antal skattehöjningar som regeringen tänkt lägga fram i budgeten.

När Aftonbladet träffar Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund på finansdepartementet för en intervju om den kommande budgeten, är irritationen över Alliansens agerande påtaglig.

– Det man gör är att man bryter samman en ordnad budgetprocess. Man måste se budgeten som ett beslut, i en budget måste plus och minus gå ihop. Det har man gjort ett avsteg ifrån och det riskerar att skada Sverige oerhört allvarligt och ta oss tillbaka till det läge som skapade 90-talskrisen, säger Magdalena Andersson.

Sätter de en ny praxis?

– Ja, det gör de.

Är det något som även ni i en eventuell framtid kan överväga att använda?

– De har satt en ny praxis, så är det. Så är det.

Ni kan tänka er att också spela det spelet?

– Det är en ny praxis, så det får vi naturligtvis... det är för tidigt att uttala sig kring. Men man har satt en ny praxis, det har man gjort, säger Magdalena Andersson.

”Inte intresserade av samtal”

Hur man ska bemöta hotet mot budgeten är inte klart, ”vi jobbar med det just nu”, säger Magdalena Andersson. Men att förhandla med Alliansen om att på något sätt rucka på skatteförslagen tycks inte vara en framkomlig väg.

– De har hittills visat att de inte är intresserade av samtal. På det här området har vi inte kunnat se att det finns någon möjlighet, säger Per Bolund.

Budgeten, den fjärde regeringen lägger fram, har sin tyngdpunkt på arbete, välfärd och på klimatet.

– Inriktningen för den här budgeten är att få fler människor i arbete, investera mer i välfärden, inte minst skolan. Nu går det väldigt bra för svensk ekonomi och då måste det också komma alla till del. Vi kommer också att göra en omfattande sänkning av pensionärsskatten, säger Magdalena Andersson.

”Två flugor i en smäll”

Per Bolund vill se klimatinvesteringar som ett sätt att minska arbetslösheten bland utrikes födda, som just nu uppgår till cirka 21 procent.

– Investeringar är ett bra sätt att få igång arbetsmarknaden. Där tror vi på kombinationen att göra investeringar som bygger ett modernare Sverige där vi går bort från ett fossilberoende är ett bra sätt slå två flugor i en smäll.

Det är klimatinvesteringar som ska lösa arbetslösheten bland utrikes födda?

– Det är en del. Jag tror inte att man löser det här med ett enda alexanderhugg och jag tror att vi måste göra många åtgärder. Vi har ett för stort antal arbetslösa men det finns också ett väldigt stort antal lediga jobb. Det gäller att se till så att de arbetslösa rustas för att ta de jobben.

Kan du bli konkret där – hur ska klimatinvesteringar kunna ge nyanlända jobb?

– Det handlar om att investera i nya energi- och transportlösningar och det är klart att det leder till nya arbetstillfällen. Men då måste man se till att det finns byggarbetare som kan göra de här jobben. Där kan man gå in med satsningar så att man genom en ganska liten utbildningsinsats kan öppna upp en stor arbetsmarknad, säger Per Bolund.

Vi har en förlossningskris, bostadskris, poliskris – hur mycket pengar vi än skjuter till måste vi springa för att stå stilla. Känner ni igen er i den bilden?

– Det är uppenbart att i lågkonjunkturen under Alliansregeringen så satsade man inte tillräckliga resurser på att rusta människor till att kunna ta jobben när jobben växer till. I stället satsade man på att sänka skatten. Eftersom man inte utbildade människor tll barnmorskor, poliser eller undersköterskor, då står vi med en lagg nu. Det är därför vi har satsat på det nya kunskapslyftet för att man ska kunna läsa in yrkesprogam på gymnasiet, ökat utbildningarna på yrkeshögskolor, på folkhögskolor och på universitet, säger Magdalena Andersson.

– På alla områden som du nämner ser vi brister som behöver åtgärdas, men vi har också lagt in högsta växeln. Vi har en byggtakt på 70 000 lägenheter, det har man inte sett sen miljonprogrammets dagar. Till Polisen har vi tillfört pengar i de tre senaste budgetarna, säger Per Bolund.

Samtidigt kritiserar Alliansen er för att högkonjunkturen är ”bortslösad” och att många satsningar leder fel?

– Det är en uppfattning jag inte delar. Ända sedan vi tillträdde har de sagt att vi kommer att förstöra jobbskapandet i Sverige. Och så ser vi nu 200 000 nya jobb, säger Magdalena Andersson.

Samtidigt kan finansministern också skönja en del mörka moln när det gäller svensk ekonomi och då är det hushållen och deras skuldsättning som står i fokus.

– Förr eller senare kommer räntorna att stiga. Oron i Sverige är inte att det skulle bli finansiell turbulens om räntorna stiger, däremot är många hushåll högt belånade. När räntorna stiger minskar man sin konsumtion och då skulle det kunna verka återhållande på den makroekonomiska utvecklingen.

– Så bostadsmarknaden är ett orosmoln i Sverige. Det råder stor brist, vi har hög skuldsättning och det hämmar tillväxten att det inte byggts tillräckligt mycket, säger Magdalena Andersson.

ARTIKELN HANDLAR OM