”Ska kunna gå och köpa mjölk utan att behöva vara orolig”

Otryggheten i storstädernas centrum ska minska.

Handlare, kommuner och polis bjuds därför in till Rosenbad – för att samtala om åtgärder mot snatterier, stölder och hotfulla situationer.

– Jag ska kunna gå och köpa min mjölk utan att behöva vara orolig, oavsett var i landet jag är, säger Ibrahim Baylan, samordningsminister (S).

Det är Ibrahim Baylan, som leder regeringens arbete för att minska segregationen i Sverige, och näringsminister Mikael Damberg (S) som bjuder in till mötet den 12 februari.

Med hjälp av representanter för de fem största kommunerna, handeln och polisen hoppas de få en rad förslag på hur landets torg- och centrummiljöer kan bli tryggare.

”Upplever att det inte händer någonting”

Problemen med kriminalitet och otrygghet är särskilt utbredda i storstädernas utsatta förorter.

– Näringsidkare vittnar om att det inte sker tillräckligt snabba insatser i dag. Man anmäler problem med snatterier eller hot, men upplever att det inte händer någonting, säger Damberg.

Och tillägger:

– Nu börjar kommuner och polisen växla upp med kameraövervakning och man koncentrerar stora polisresurser till de här områdena, men vi ser också att vi måste ha snabba insatser och därför vill vi ha en diskussion; vad kan vi göra så att centrummiljöerna prioriteras och vi kan skapa mer trygghet?

Ibrahim Baylan säger i sin tur att många handlare som han träffat under resor i landet berättat att de känner sig väldigt ensamma när de utsätts för brott.

– Många handlare ger uttryck för en ganska otrygg situation.

Hoppas på minskad gängrekrytering

Det kommande mötet ska bland annat handla om hur man kan minska vardagsbrottslighet som snatteri, stöld och hotfulla situationer, vilket drabbar både handlare och boende.

Vilka åtgärder man ser framför sig menar de båda ministrarna att de lokala företrädarna i första hand ska föreslå. Men det kan handla om till exempel fler övervakningskameror, väktare som patrullerar och fältassistenter som rör sig bland ungdomarna på kvällstid.

Baylan och Damberg sticker inte under stolen med att man också hoppas att åtgärderna på sikt ska kunna leda till minskad gängkriminalitet.

– Den här typen av enklare brott är ofta ingången till tyngre kriminalitet. Kan vi få bukt med trygghetsfrågorna, snatterierna och stölderna så gör vi det svårare för de organiserade gängen att rekrytera unga människor, säger Damberg.

Kommunernas behov ska styra

Tanken är att kommunernas behov ska styra vilka åtgärder som sätts in – och att regeringen ska bistå med pengar.

– Vi har avsatt avsevärda resurser för att vända den ökade segregationen. I budgeten för i år handlar det om 500 miljoner, som kommer att växa till 1,5 miljard nästa år och slutligen 2,5 miljarder året därpå. Det här är en långsiktig satsning för åtminstone tio år framåt, säger Baylan.

M-kampanj om trygghet

Det är dock inte bara regeringen som nu för fram förslag som rör trygghet och lag och ordning. Frågorna ges mycket stor tyngd av partierna inför årets val och förslagen duggar tätt.

Moderaterna har till exempel sjösatt reklamkampanjen #slutsnackat som handlar om att minska brottsligheten och öka tryggheten i Stockholm.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN