Så vill regeringen minska segregationen

Stefan Löfven i Linköping
Stefan Löfven i Linköping

LINKÖPING. Gängskjutningarna ska minska och skolresultaten öka.

Stefan Löfven och tre ministrar presenterar nu åtgärder för att minska segregationen.

– Vi avsätter 2,2 miljarder årligen för ändamålet och det kommer att omfatta 32 områden i landet, säger Stefan Löfven (S).

Statsminister Stefan Löfven och ministrarna Ibrahim Baylan, Isabella Lövin och Gustav Fridolin presenterade på torsdagen åtgärder för att minska segregationen. ”Sverige ska hålla ihop, långsiktig miljardsatsning mot segregation” kallar man programmet.

Presentationen hölls i Linköpingsområdet Skäggetorp, en förort som räknas som ett av landets 53 särskilt utsatta områden.

32 kommuner får stöd

Regeringen viker 2,2 miljarder årligen för att minska klyftorna i Sverige. Totalt ska 32 särskilt utsatta kommuner i landet kunna söka stöd för åtgärder.

– De områden vi föreslår avviker markant från riksgenomsnittet, säger Ibrahim Baylan om de områden som valts ut.

Pengarna kom till efter en uppgörelse med Vänsterpartiet om en tioårig satsning för att minska klyftorna inom en rad områden. Syftet är att minska gängkriminaliteten, få upp skolresultaten, minska långtidsarbetslösheten, förbättra bostadsområden och stärka demokratin.

Ministrarna betonade gång på gång att det handlar om att jobba långsiktigt, under många år.

– Men vissa saker är akuta, säger Baylan och menade att det kan handla om allt i från att öka tryggheten i bostadsområden genom ökad belysning till att stötta föräldrar till barn som har halkat snett.

Inledde om oskyldiga brottsoffer

Stefan Löfven inledde pressträffen med att tala om oskyldiga offer för skjutningar i samhället och de åtgärder som regeringen så här långt har genomfört.

– Gängkriminaliteten har ingen plats i Sverige. Men vi måste också orka tänka långsiktigt. En viktig del är att bekämpa klyftorna in samhället och bryta den segregation vi ser på många håll och möjligheten för kriminella att rycka till sig unga, säger Löfven.

Han menar att regeringen nu arbetar med det största åtgärdsprogrammet någonsin och att alla departement har till uppgift att öka tryggheten.

Skolor ska motverka segregation

Gustav Fridolin slår fast att det handlar om att jobba målmedvetet för att bryta kriminaliteten och förbättra tryggheten. Han menar att det handlar insatser på polisen, minskad arbetslöshet men också om att bygga ut skolsystemet, inte minst i områden där eleverna har de tuffaste förutsättningarna.

– I dag har regeringen fattat beslut om att alla huvudmän, kommunala och fristående, får ansvar för att bryta skolsegregationen, säger han.

Regeringen har också beslutat om att föräldrar ska kunna erbjudas språkutbildning genom kommunernas öppna förskolor för barn.

Isabella Lövin berättade in sin tur om att man nu börjar kunna skönja en förbättring för människor i 38 av landets utsatta områden. Det handlar både om ökade inkomster och fler unga som klarar behörigheten till gymnasiet.

Baylan berättade om egna erfarenheter

Ibrahim Baylan har sedan tidigare regeringens uppdrag för att minska segregationen i samhället. Han inledde med att prata om den hopplöshet som utbredde sig bland unga med annan bakgrund än svensk under 90-talet och tiden för Lasermannens härjningar.

– Jag har ofta tänkt på hur det kunde komma sig, de var inte mer onda än de som det gick bra för, säger han.

Enligt Baylan handlade det ofta om dålig skolbakgrund och föräldrar som inte hade jobb.

Sjöstedt ger tummen upp

V-ledaren Jonas Sjöstedt ser positivt på dagens besked.

– Det är roligt att regeringen nu presenterar fördelningen av rättvisemiljarderna som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna. Satsningen kommer att märkas i områden som samhället länge har svikit. Det är sånt här vi gör när Vänsterpartiet har inflytande över budgeten. Om Socialdemokraterna får som de vill och gör upp med högerpartier istället blir det en helt annan politik, säger han.


Vill du ha fler politik- och samhällsnyheter i ditt flöde? Följ Aftonbladet Samhälle på Facebook.

Publisert: