Nya budgetkravet från V: ”Locka nyanlända till välfärdsjobb”

1 av 2
SAMHÄLLE

Vänsterpartiet vill locka nyanlända till att börja jobba i välfärden.

Partiet ställer i budgetförhandlingarna med regeringen krav på en satsning som bland annat innebär att Arbetsförmedlingen redan på flyktingförläggningarna ska informera om var det finns störst chans att få jobb.

– Vi måste visa på de möjligheter som finns, säger ekonomiska talespersonen Ulla Andersson (V).

Just nu pågår intensiva förhandlingar mellan S/MP-regeringen och Vänsterpartiet om den vårbudget som ska presenteras den 13 april. Sedan tidigare har vänstern gått ut med att deras huvudkrav är att 10 miljarder ska gå till kommuner och landsting, så att fler ska kunna anställas framför allt i vård och omsorg.

Men V, som i förhandlingarna företräds av ekonomiska talespersonen Ulla Andersson och gruppledaren Mia Sydow Mölleby, driver också en annan fråga hårt. Partiet vill att totalt 110 miljoner kronor ska satsar på att locka människor, framför allt nyanlända, till bristyrken, framför allt inom välfärden. Man pekar bland annat ut lärare, vårdpersonal och socionomer som yrkesgrupper dit fler behöver söka sig.

– Det är väldigt många arbetsuppgifter som behöver utföras och som vi behöver utbilda människor till. Då får vi också en möjlighet nu när människor kommer hit och behöver jobb för att kunna försörja sig, säger Ulla Andersson.

Vill se en nationell samordnare

Vänstern vill att det inrättas en nationell samordnare som ska kartlägga vilka yrkesgrupper där det saknas mest folk, samt analysera varför. Det kan handla om att det behöver göras lag- eller regeländringar eller att lönerna är för låga, menar Andersson.

– Man måste titta på vad det är som förhindrar att människor söker sig till bristyrkena i dag, vad som behöver ändras på för att komma till rätta med det och hur fler ska lockas att söka sig dit.

100 miljoner av satsningen ska läggas på insatser som handlar om arbetet med kartläggning och validering av nyanländas utbildningar. Bland annat så ska Arbetsförmedlingen få i uppdrag att informera, redan på flyktingförläggningarna, om vilka bristyrken som finns.

– Det handlar om att visa på en möjlighet. Vilka utbildningar man behöver göra, hur vi bistår med validering av det de nyanlända har med sig och hur man kan få möjlighet att få praktik under tiden man utbildar sig. Det tror jag ökar förutsättningarna till att människor vill söka sig till bristyrken och jobba i välfärden.

Vill ställa hårdare krav på arbetsgivare

Vänsterpartiet vill även använda studiemedlet för att locka människor till bristyrken.

– Vi vill titta på om det den vägen går att öka intresset för vissa utbildningar. Det kan handla om avskrivningar av studiemedel på landsbygden till exempel. Vi måste titta med nya ögon på hur vi kan göra, säger Andersson.

Dessutom vill V ställa hårdare krav på arbetsgivarna.

– Vi vill återinföra kravet på att arbetsgivare lämnar information om lediga jobb till Arbetsförmedlingen. Där finns brister i dag.

Hon tror att partiet kommer få med sig regeringen på satsningen redan i vårbudgeten.

– Det borde finnas en gemensam ambition om att se till att vi får fler som söker sig till välfärdsyrkena och att fler ser möjligheterna i de jobben.