Därför är SD störst i en mätning och trea i en annan

Publicerad:

SAMHÄLLE

Det kan te sig förvirrande att Sverigedemokraterna är största parti i en mätning. Och trea i en annan mätning.

Svaret är metod och panel.

I Yougovs mätning som presenterades i morse i Metro uppgick stödet för SD till 25,2 procent vilket gjorde dem till största parti. I Aftonbladet/Sverige tycker är stödet 20,8 procent, lägre än stödet för både Socialdemokraterna och Moderaterna.

Skillnaden beror bland annat på olika sätt att mäta opinionen – och att rekrytera panelen.

Panelen

Både Yougov och Sverige tycker baseras på svar från en självrekryterad onlinepanel. Urvalet speglar Sveriges befolkning både när det gäller kön, ålder, region och röstfördelning i förra riksdagsvalet.

Det innebär att alla som svarat på vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag inte är med i undersökningen. Enkelt uttryckt - om för många unga kvinnor i Norrbotten som röstade på MP i senaste valet deltar i undersökningen, sållas de brutalt bort. Detta för att göra urvalet av de svarande statistiskt korrekt.

Dock finns skillnader i rekryteringen av panelen. Sverige tycker-panelen rekryteras genom hemsidor tillhörande Schibsted Sverige. Panelisterna får ingen ersättning.

Det brittiska bolaget Yougovs panel rekryteras via bolagets hemsida och via andra kanaler. Ersättning består av poäng som kan användas i företagets webbshop och lotteri.

Panelens storlek skiljer sig också. I Yougov svarar 1 527 personer, i Sverige tycker 2 132.

Metoderna

Den statistiska bearbetningen av siffermassorna är en företagshemlighet både för Sverige tycker och Yougov. Det är där mätföretagets skicklighet visar sig.

Men den kan vi inte mäta förrän vid den största opinionsmätningen, valet 2018. Då visar det sig vilket undersökningsföretag som ligger närmast valresultatet.

Mättiden är i fallet Sverige tycker 11 till och med 19 augusti. Yougov lät sina respondenter svara mellan 14 och 17 augusti, en period som alltså är fem dagar kortare.

I Sverige tycker får alla över 18 år svara. I Yougov är de svarande mellan 18 och 74 år.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN