Forskning: ”Antisemitism mer utbredd bland svenska muslimer”

Antisemitism är mer utbredd bland svenska muslimer än resten av befolkningen.

Det visar forskning på området.

– Men antisemitismen är inte enbart ett problem i grupper med bakgrund i Mellanöstern, utan ett samhällsproblem, säger idéhistorikern Henrik Bachner.

Henrik Bachner
Henrik Bachner

Det finns endast två attitydundersökningar – gjorda av Forum för levande historia – om antisemitism i Sverige.

– Antisemitismen har har varit en blind fläck i svensk forskning, säger Henrik Bachner.

Han själv har dock doktorerat i ämnet och är medförfattare till en attitydundersökning bland vuxna från 2006. Fyra år senare tillfrågades även svenska gymnasieelever om vad de tycker om judar.

– I grupper som identifierar sig som muslimer är antisemitiska uppfattningar mer utbredda än bland befolkningen i övrigt, säger Bachner.

Utbredd antisemitism bland muslimer

18 procent bland samtliga gymnasielever har en konsekvent negativ inställning till judar. Bland de elever som identifierar sig som muslimer var siffran 55 procent.

– Självklart ska man tolka den här typen av undersökningar med viss försiktighet, men de ger en indikation på hur det ser ut.

Under de senaste 20 åren har antisemitiska yttringar varit ett återkommande problem. Oftast i samband med krig och oroligheter i Israel och Palestina, vilket de senaste dagars händelser med attacker mot synagogan i Göteborg och judiska begravningskapellet i Malmö, är exempel på.

– I samband med demonstrationer mot Israel vävs antisemitiska ramsor och föreställningar in. I somras var det en imam i Helsingborg som under en demonstration mot Israel sa att judar är ”apors och svins avkomma”, ett återkommande motiv i islamistisk antisemitisk propaganda.

Inte bara ett muslimskt problem

Även om personer med rötter i Mellanöstern i flera fall kan knytas till antijudiska incidenter är det viktigt att antisemitismen inte beskrivs som ett problem isolerat till muslimska grupper, menar Henrik Bachner.

– Det är ett samhällsproblem som finns i olika grupper och olika politiska opinioner. Och den är central för vissa högerextrema grupper.

Och problemen finns på flera håll i Europa. Forskning visar att antisemitism är utbredd i Polen och Ungern.

– Det är länder med en mycket liten muslimsk befolkning och där konflikten mellan Israel och Palestina spelar en obetydlig roll för antijudiska strömningar.

Antisemitism utnyttjas av högerpopulister

Bachner varnar också för att attackerna mot svenska judar utnyttjas av ”den antimuslimska opinionen, högerpopulistiska grupper och partier som Sverigedemokraterna”.

– I alla dessa kretsar hittar man antisemitiska uppfattningar men samtidigt är de väldigt intresserade att exploatera frågan för att kunna stigmatisera muslimer. Vi måste vara vaksamma mot generaliseringar, säger Bachner.

Med det sagt, är det viktigt att antisemitiska föreställningar bland svenska muslimer diskuteras men på ett ”precist och sakligt sätt”, som Henrik Bachner uttrycker det.

– Jag delar inte uppfattningen att frågan har varit tabu. Men delar av den antirasistiska rörelsen har haft svårt att förhålla sig till antisemitism knuten till Israel-Palestina-konflikten och som förekommer hos personer med rötter i andra länder.

Det finns hopp om en förbättring

För att komma till rätta med problemet krävs upplysning. Mer kunskap hos myndigheter och i skola. Och det finns hopp, enligt Henrik Bachner.

– Tydliga fördömanden av attackerna i Malmö och Göteborg från politiskt håll har varit bra. Vi har också gemensamma projekt där judiska och muslimska församlingar möts som är viktiga. Även muslimska företrädare som har varit väldigt tydliga i sitt avståndstagande är viktiga röster i den här debatten, säger Henrik Bachner.

Publisert: