Ministern: Lärare ska inte vara socialarbetare

avAnette Holmqvist

Publicerad:

Skolor där unga riskerar att dras in i kriminella gäng måste satsa stenhårt på undervisningen.

Men också bygga upp elevhälsan – och ha nära kontakt med socialtjänst och polis.

– Lärarna ska inte vara socialarbetare eller uppfostra barnen, de ska undervisa, säger Anna Ekström, utbildningsminister (S).

Skjutningar, sprängningar och gängvåld har stått högst upp på den politiska agendan i höst.

Skolans roll för att hindra att ungdomar rekryteras in i kriminaliteten har lyfts fram i debatten, då bristande skolgång brukar ses som en förklaring till att unga killar väljer brottets bana.

1 av 2 | Foto: Jerker Ivarsson
Anna Ekström, utbildningsminister (S).

”Ruggigt viktigt”

Anna Ekström instämmer i den bilden och menar att forskningen visar ett starkt samband mellan att misslyckas i skolan, inte få ett jobb, ha dålig hälsa – och risk för kriminalitet.

– Det är ruggigt viktigt att klara skolan, säger hon.

För att det ska vara möjligt också för elever i skolor där många har bristande svenskkunskaper och föräldrar som saknar både utbildning och jobb, är det särskilt viktigt att undervisningen fungerar väl, slår ministern fast.

– Där det är hög risk för kriminalitet, med gäng i närheten som försöker rekrytera på skolan och där eleverna har storebröder som är med i gängen, i de skolorna ska klassrumsarbetet vara högt värderat och man ska verkligen satsa på undervisningen.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Regeringen vill minska stöket i skolan.

För att det ska vara möjligt krävs flera saker, menar Anna Ekström.

Dels måste skolorna ha ett väl utbyggt samarbete med socialtjänst och polis. Men också finnas rejäl uppbackning för lärarna i form av annan personal.

– Det måste finnas en bra elevhälsa med kuratorer, socionomer, socialpedagoger och fritidsverksamhet. Men också bra skolmåltidsverksamhet eftersom det ofta är så att barn i utsatta områden är hungriga när de kommer till skolan. Skolan ska vara det starka samhället som behövs för att barnen ska känna att det är värt att plugga och anstränga sig.

Vill minska stöket

Anna Ekström framhåller att regeringen gör en rad insatser för att bryta den negativa spiralen.

Förutom fler poliser och hårdare straff handlar det inom hennes ansvarsområde om mer pengar till lärare i utsatta områden, satsning på lärarassistenter och socionomer och kommunbidrag för att öka likvärdigheten mellan skolorna, där mest går till områden med störst behov.

Men regeringen vill också minska stöket i klassrummen, bland annat genom att införa mobilförbud och ge skolorna större möjligheter att stänga av och flytta elever.

Att studiemiljön är lugn har visat sig särskilt viktigt för elever med stora behov.

– Det är viktigt för både elever och lärare. En av de främsta anledningarna till att lärare söker sig bort från skolor i utsatta områden är att det ofta är en utsatt arbetsmiljö, säger Anna Ekström.

Bred uppslutning

Många av de förändringar som genomförs på skolans område under mandatperioden regleras inom Januariavtalet, regeringens samarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

Anna Ekström tycker att det är bra.

– I länder där skolan fungerar väl finns ofta en bred politisk uppslutning bakom den, så jag tror att det är bra med ett samarbete på mitten för att stärka skolan, säger hon.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM