Klimatförändringar

SD-toppen litar inte på klimatlarmen: Plockar russinen ur kakan

Av: 

Olof Svensson

SAMHÄLLE

Klimatet är den viktigaste frågan för EU-parlamentarikern Jessica Stegrud.

Men hon litar inte på forskarnas larm om klimatkrisen.

– Man plockar ut det värsta, russinen ur kakan, säger hon.

Sverigedemokraten Jessica Stegrud valdes in i Europaparlamentet i våras. Hon sitter bland annat i utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Klimatet är en av de viktigaste frågorna för henne.

– Den är viktigast i bemärkelsen att den genomsyrar allt. I det enorma trycket behövs röster som är lite mer rationella, ska man göra något på riktigt måste man fatta rationella beslut, säger hon.

Stegrud vänder sig mot det som den absoluta majoriteten av forskarna har kommit fram till – att tiden är mycket knapp för att klara av att lösa klimatkrisen. Enligt FN:s klimatpanel har vi mindre än tio år på oss att vända kurvan.

Det är inte vetenskap

Jessica Stegrud anser att forskningen alltid utgår ifrån det värsta scenariot.

Merparten av forskarna säger att läget är mycket allvarligt?

– Jag håller inte med om det. Man hänvisar ofta till vetenskapen, som att det vore en röst. Jag läser ett spektra av rapporter, jag ser inte riktigt det där. Jag ser inte det i IPCC:s rapport heller.

Vilken forskning läser du som säger motsatsen?

– Jag ska inte säga motsatsen. Men det här handlar om prognoser, det är ingen vetenskap.

Vilken var den senaste du läste, som pekade i en annan riktning?

– Många rapporter plockar inte ut det värsta scenariot, jag får återkomma om vilka de är.

EU:s mål är inte realistiska

EU har som mål att minska utsläppen med 40 procent till 2030, och det pågår diskussioner om att höja ambitionerna. Det är inte realistiskt, anser Jessica Stegrud. Hon anser att det skulle kosta för mycket och försämra konkurrenskraften för industrin.

Den bästa politiken för att lösa klimatkrisen är enligt Stegrud att satsa på kärnkraft och att lägga resurserna på Kina, där de flesta utsläpp sker.

– Jag tror mycket på tekniska lösningar. Kina exporterar till exempel kolkraftverk till Afrika, då kan vi erbjuda ett alternativ. Man kan också ställa krav i handelsavtal.

Vad säger du till dem som känner oro inför klimatförändringar, inte minst unga?

– Man ska inte ge barn ångest. Vi vuxna ska kliva in och säga att vi löser det här. Vi ska inte spä på ångesten. 

Greta borde åka till Kina

Vad tycker du om Greta Thunbergs kamp?

– Hon är fantastisk, otroligt duktig. Men jag tycker att man använder henne tufft. Man måste förstå att det finns ett stort entourage runt henne med särskilda intressen. Så är det.

Vilka intressen då?

– I och med det faktum att det finns en skara människor som omger Greta är det naturligt att det också finns andra intressen som försöker påverka. Det kan vara politiker, media eller andra aktörer som vill använda hennes namn för egna syften.

Hennes budskap till dig som politiker är att vi måste hålla uppvärmningen under två grader. Vad är ditt svar?

– Hon borde ta båten till Kina, det är mitt råd. Där har du de stora utsläppen. 

ANNONS

Undernäring dödar barn - din gåva kan rädda liv.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringar

IPCC

Greta Thunberg

Sverigedemokraterna