KD splittrat i flyktingfrågan: Kommer inte enas

avOlof Svensson

SAMHÄLLE

Kristdemokraterna är splittrade i migrationsfrågan.

Striden handlar om att behålla det nuvarande asylsystemet – eller gå över till ett kvotsystem.

– Vi kommer inte enas. Vi kommer att fatta ett beslut, säger kommunalrådet Sara Skyttedal.

På lördagen röstades Skyttedal-falangen ner på Kristdemokraternas riksting.

1 av 2 | Foto: URBAN ANDERSSON

Kristdemokraterna gick på partistyrelsens linje och röstade ner motionen om att ersätta dagens asylsystem med ett asylkvotsystem. Falangen som förespråkade en mjukare linje, med permanenta istället för tillfälliga uppehållstillstånd, röstades också ner. Partistyrelsens linje ses som en kompromiss mellan de båda.

Migrationspolitiken har varit en av stridsfrågorna inför rikstinget. Två tydliga falanger finns representerade – den ena förespråkar en återgång till en mjukare linje, den andra vill att asylsystemet görs om till ett kvotsystem.

Michael Anefur, distriktsordförande i Skåne, representerar den förstnämnda. Han vill helst se en återgång till permanenta uppehållstillstånd och kräver att det nuvarande asylsystemet ligger fast.

– Den stora skiljelinjen mellan Sara Skyttedal och mig är att jag hävdar till domedagen att rätten att söka asyl måste finnas kvar, säger han.

– Det är grunden vi har från andra världskriget. Då tillkom rätten och den ska vi värna, säger han.

Michael Anefur vill också att partiet ska arbeta för att uppehållstillstånd i framtiden ska bli permanenta i stället för tillfälliga, även om han tillägger att det är svårt att göra i dag.

Skyttedal vill se mer rättvist system

På andra sidan står bland andra Sara Skyttedal, kommunalråd i Linköping. Hon anser att dagens system är föråldrat och vill se en övergång till ett kvotsystem.

– Det är det systemet vi går emot, oavsett vad det här rikstinget beslutar om. Både Moderaterna och Centerpartiet har lagt fram förslag som går ut på att det är via kvoter som asylmottagandet främst ska ske, säger hon.

Hennes främsta argument för ett kvotsystem är att det skulle bli mer rättvist vem som kan söka asyl, i dag är det i princip bara de som kan ta sig till Sverige som har möjlighet.

– Har vi kravet att man fysiskt måste befinna sig i Sverige för att få asyl då får vi det system vi har idag, där tusentalsmänniskor dör på medelhavet.

Hur splittrade är ni i partiet?

– De som inte är beredda att stödja den här linjen låser sig bara känslomässigt fast vid ett system som inte var hållbart 2015, och absolut inte är hållbart för morgondagen, säger Sara Skyttedal.

Michael Anefur:

– Tittar man på profiler på varsin sida så står vi ganska långt ifrån varandra. Men tittar du på partistyrelsens svar tror jag att nästan alla samlas där.

Busch Thor förnekar splittring

Partistyrelsens säger nej till att ersätta dagens asylsystem med ett kvotsystem. Ebba Busch Thor tycker däremot inte att partiet är splittrat.

– Jag håller inte med om den bilden. Vi har jobbat med svaret på migrationsfrågan länge och jag upplever ett brett stöd för den linjen vi har landat i: Att vi inte kommer gå tillbaka till den migrationspolitik som fördes före flyktingkrisen 2015, men vi kommer fortsätta driva på för familjeåterförening och för fler lagliga vägar in i Sverige.

Här röstade flest på KD i riksdagsvalet 2014 00:31
ARTIKELN HANDLAR OM