Tunga KD-distrikt kräver mjukare flyktingpolitik

avPär Karlsson

SAMHÄLLE

Trycket på Ebba Busch Thor att driva en mjukare flyktingpolitik ökar i styrka.

Flera tunga distrikt inom Kristdemokraterna ställer sig bakom uppropet som bland annat kräver att permanenta uppehållstillstånd återinförs.

– Vi behöver mjuka upp tonen, säger Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg

I januari kunde Aftonbladet avslöja att det pågick ett internt uppror inom KD. En lång rad partiföreträdare, över 80 stycken, hade skrivit under en motion inför rikstinget i höst. I den kräver de att partiledningen tar fram en ny, mjukare asyl- och flyktingpolitik som vilar på kristen grundsyn.

De vill bland annat att de tillfälliga uppehållstillstånden, som infördes som regel efter flyktingkrisen, ska slopas till förmån för permanenta. Dessutom menar man att den hårda flyktingretoriken under Ebba Busch Thors ledarskap lett kristdemokratin fel.

Nu står det klart att de som vill se förändring har vind i seglen. Den senaste tiden har flera distrikt i partiet ställt sig bakom motionen. Jönköpingsdistriktet, partiets mäktigaste, är ett av dem.

– Vi kan inte ta emot hur många som helst och vi kan inte hjälpa alla. Men de människor vi tagit emot ska vi behandla med värdighet och respekt. Det gör vi inte i dag. KD har en bra politik, men den kan bli bättre, säger distriktsordförande Camilla Rinaldo Miller.

Tunga distrikt vill se mjukare flyktingpolitik

Hon vänder sig bland annat emot att människor utvisas från Sverige till länder dit svenskar inte är rekommenderade att åka.

– Som största distrikt vill vi vara tongivande i att KD står för det man alltid har stått för när det gäller människovärde och våra grundläggande värderingar.

KD föreslog skärpningar av flyktingpolitiken redan 2014, då förra partiledaren Göran Hägglund presenterade förslag om tillfälliga uppehållstillstånd och sänkta bidrag. Ebba Busch Thor har därefter presenterar ett förslag om särskilda flyktingläger, så kallade asylansökningsområden, direkt vid gränsen.

När regeringen skärpte asylpolitiken efter flyktingkrisen ställde KD upp på det mesta, men vände sig emot att man försvårade för familjer att återförenas.

Men nu blåser det andra vindar i partiet. Även i distriktet i Örebro har man yrkat bifall på motionen.

– Jag själv och många med mig har varit kritiska när partiet tog ställning för tillfälliga uppehållstillstånd. Det gynnar inte integrationen, det motverkar barns rättigheter och skapar otrygghet, säger Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) i Örebro.

Han menar många i dag uppfattar att KD står för en hårdare linje i flyktingfrågan än tidigare.

– Så uppfattas det. Och jag delar den kritiken delvis. Är vi inte trovärdiga på det här området så litar inte folk på oss. Det ses väl också tydligt i opinionen, där vi ligger väldigt lågt.

Partiet är splittrat

Även partidistrikten i Västerbotten, Göteborg och Fyrbodal har röstat för motionen på sina stämmor. I helgen ska distriktet i Skåne ta ställning. KD-profilen Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg, hoppas på bifall även där.

Han säger att mycket av det som Ebba Busch Thor sagt i frågan är bra, bland annat när hon tagit ställning för familjeåterförening.

– Men det finns saker där vi behöver mjuka upp tonen. Asylrätten i Sverige har naggats i kanten och det tycker inte jag att KD ska stödja, säger Thunberg.

Men partiet är splittrat. Distrikten i Stockholms stad och län har avslagit motionen och inte heller Uppsala stödjer den. Samtidigt har ungdomsförbundet KDU lagt fram en egen motion som går i en annan riktning.

De vill att Sverige ska övergå till att ta emot flyktingar via ett asylkvotsystem. Asyl ska sökas och ges på plats på ambassader i hemländerna eller i flyktingläger och sedan ska de som får ja flygas till Sverige. På så sätt menar man att familjer skulle slippa att splittras, samtidigt som invandringen till Sverige skulle kunna begränsas så att den står i proportion till mottagningsförmågan.

Carlsson menar att dagens system, där ambassader inte får utfärda visum, tvingar ut flyktingar på farliga resor på Medelhavet.

– Det är inte moraliskt försvarbart. Det är betydligt ärligare att säga att det finns en gräns för hur många som vi bedömer att vi klarar av att ta emot och integrera på ett bra sätt.

ARTIKELN HANDLAR OM