Rockström om nya klimatrapporten: Vi har mindre än 10 år kvar

Utrymmet att begränsa klimatförändringarna krymper

Utrymmet att begränsa klimatförändringarna krymper.

I en ny rapport från FN:s klimatpanel varnas för allvarliga konsekvenser för planetens framtid om uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5.

– För att ha en chans att stabilisera uppvärmningen vid 1,5 grader är vi i ett läge där vi har mindre än tio år kvar om vi fortsätter på dagens kurs, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap.

Världens länder har genom Paris-avtalet förbundit sig att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Redan nu är uppvärmningen cirka 1 grad jämfört med förindustriell tid.

I en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC som publiceras i dag varnas nu för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5.

Rapporten tar upp hur extrema väderhändelser som torka, tropiska stormar och översvämningar riskerar att bli betydligt allvarligare i det högre scenariot – även världens korallrev kommer att försvinna till 99 procent.

IPCC:s rapport pekar också mot att den halva graden kan bli avgörande för planetens framtid – att isarna på Grönland och i Antarktis destabiliseras på allvar någonstans i spannet mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Detta skulle kunna innebära flera meters höjning av havsnivån.

”Dessa instabiliteter kan utlösas runt 1,5 till 2 grader av den globala uppvärmningen”, står det i rapporten.

– Vi ser mer och mer vetenskapliga belägg för att extrema väderhändelser, torka, sjukdomar och påskyndad havsissmältning, sker vid lägre temperaturer än vi tidigare har trott, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap.

”Naturen tippar över”

För närvarande är den globala uppvärmningstakten orsakad av människan 0,2 grader per decennium. I den här takten passerar vi 1,5-gradersgränsen redan 2040.

Johan Rockström menar att rapporten visar att den gamla tvågradersgränsen inte längre gäller.

– Fram tills för bara några år sedan trodde vi fortfarande att två grader var en hanterlig temperaturnivå. Nu förstår vi att det inte alls räcker, att två grader är alldeles för farligt. Det är en planetär gräns som världen ska ta på yttersta allvar. Om vi väl når två grader visar den senaste forskningen att det riskerar att obönhörligen knuffa oss upp till nivåer långt över två grader, för att naturen då kan tippa över och blir självuppvärmande.

I det läget finns risk för att ett antal dominobrickor börjar falla som i sig förstärker den globala uppvärmningen – smältande permafrost, utsläpp av metan från havsbotten, regnskogsdöd i Amazonas och förlusten av havsis på sommaren i Arktis är några exempel.

Rapporten uppmanar i starka ordalag till omedelbart agerande från de styrande i världens länder – koldioxidutsläppen måste ner med 45 procent från 2010 års nivåer till 2030.

”Att begränsa uppvärmning till 1,5 grader är möjligt inom fysikens lagar, men det skulle kräva förändringar som saknar motstycke", skriver Jim Skea, ordförande för gruppen av forskare.

”Måste dubbla takten”

Johan Rockström säger att det nu krävs kraftiga investeringar för att målet ska kunna nås.

– För att ha en chans att stabilisera uppvärmningen till 1,5 grader, så har vi ett läge där vi i princip har mindre än 10 år kvar om vi fortsätter släppa ut som i dag. Vi måste ge oss in i en takt av utsläppsminskningar som överskrider den takt som även de bästa länderna i världen följer. Hela världen måste drastiskt öka tempot och de kommande tio åren blir helt avgörande, säger Johan Rockström.

De globala utsläppen av koldioxid ökade förra året för första gången efter tre år av oförändrade utsläpp. Men Johan Rockström menar ändå att förändringen är möjlig.

– Det som krävs är att man sätter vetenskapligt baserade gränser, det vill säga slutdatum för fossil energi. Sverige måste lägga sig på nollutsläpp 2030, det vill säga om 12 år. Sedan måste styrmedel kopplas till de skarpa målen. Ta bort alla subsidier, lägg till en kolskatt och sätt gränser – då finns det en väg att klara det här, säger Johan Rockström.

Publisert:

LÄS VIDARE