Äter inte köttet – från egna djuren

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

Göran Persson i stor intervju

1 av 2 | Foto: TOBIAS WIXTRÖM
Göran Persson.

Göran Persson är bombsäker. Politiken skulle behöva mer av vackra projekt som engagerar människor.

Hans eget är gården i Sörmland där 110 Herefordkor betar. Men det egna kravmärkta köttet är han tveksam inför

– Det är ju djur som jag själv har hjälpt till världen.

Vi träffas på konsultbyrån JKL, en av diversearbetaren Göran Perssons många arbetsplatser. Men helst jobbar han hemma på den 440 hektar stora gården med de 110 korna som efter slakt kommer att vara ungefär 75. Dit längtar han hem, varje dag, och tycker att det är ett sundhetstecken.

– ”I'm living my dream” (jag lever mitt drömliv). Jag gör det jag tycker är intressant och roligt och känner mig väldigt gynnad. Ena dagen står jag och talar framför en mycket kvalificerad församling, dagen efter sitter jag på traktorn. Jag får väldigt mycket av både intellektuell stimulans och ren fysisk aktivitet, som också har starka intellektuella anknytningar.

– Jordbruk är för mig två saker. Dels själva produktionen. Den andra dimensionen är den sociala. Dels finns det förbaskat mycket trevligt folk i sektorn och mycket intellektuell produktion med en stor akademi och massor av intresseorganisationer och tidningar.

Fiskar och jagar du själv?

– Ja, men jag är ingen särskilt skicklig jägare. Men bor man på landet är det jätteviktigt att hålla tillbaka viltet. En lite naiv rovdjurspolitik och för få jägare gör att det håller på att ta över stora delar av landsbygden. Hjortarna äter upp och vildsvinen bökar upp vallarna.

Lägger du fisken i frysen?

– Nej, jag säljer fångsten, framför allt kräftorna, vidare.

Hur mycket hinner du göra själv?

– Inte så mycket som jag skulle önska. Och inte så mycket som jag hade planerat för jag har fortsatt jobba väldigt mycket i Stockholm och internationellt. Men jag hoppas att det blir alltmer.

Var säljs ditt kött?

– Det säljer jag genom ett bolag, Sörmlandskött, som jag driver tillsammans med en annan jordbrukare som startat nyligen. Det är kravmärkt och säljs till restauranger, butiker och privatpersoner.

Äter du köttet själv?

– Det är ju djur som jag själv har hjälpt till världen. Där finns en spärr. Men jag vet av dem som köper det att de tycker det är väldigt bra.

Vem sköter korna då när du är borta?

– Jag har två halvtidsanställda på gården. Under sommaren är arbetsinsatsen för korna väldigt begränsad, den dagliga tillsynen står jag i hög utsträckning själv för. Den stora saken på sommaren är att sköta stängslen.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter utöver gården?

– Jag reser runt och talar, hemma och utomlands. Jag får fortfarande en kick av att kliva upp i talarstolen. Och så sitter jag i styrelsen för en rad unga bolag som har väldiga problem och väldiga potentialer. Det är också kul. Sedan så jobbar jag på JKL, främst med krishantering, jag har en viss erfarenhet av det.

Någon ny bok?

– Nej, det är alldeles för jobbigt. Det är ett stort projekt som man måste kunna ägna sig åt under en ganska lång och intensiv tid. Den tiden har jag inte.

Vad är din analys av det politiska läget?

– Det är ett väldigt gynnsamt läge i Sverige. Vi har en stark ekonomisk utveckling, allt går åt rätt håll. Det ser dessutom ut att hålla i sig något år till. Det borde gynna sittande regering.

– Sannolikheten för att Löfven regerar även efter nästa val är därmed stor. Däremot är sannolikheten för att det finns klara majoriteter inte särskilt stor. Nästa mandatperiod kommer att rymma något som den här inte har haft, en ekonomisk nedgång. När den kommer och har vi ett sånt här parlamentariskt läge blir det besvärligt.

– Då kommer verkligheten att tvinga fram bredare politiska uppgörelser. Hittills har partierna inte behövt göra det för att verkligheten varit så gynnsam. Det är i grova drag som jag ser det.

Kommer det att ändra sig efter nästa val?

– Det blir ytterst sällan som man tror i politiken. De idéströmningar som jag ser växa är nationalism och populism. Men det finns också en vänstervind ut i världen parad med en kraftig försvagning av nationalstatens politiska kraft.

Är blockpolitiken bra eller dålig?

– Jag har regerat över blockgränsen och tyckt att det är till fördel för Sverige. Jag tror att det blir svårt att hävda blockpolitiken som den ser ut nu. När folket valt den riksdag den har så måste man gemensamt ta ansvar.

Finns förutsättningar att bryta upp den?

– Man kan vända på det, finns det förutsättningar att regera med blockpolitik? Det gör det inte, det finns inga block som har en chans att samla över hälften av ledamöterna av riksdagen. Det är blockpolitiken som skapar Sverigedemokraterna som vågmästare. Det kan inte någon önska sig.

Vad avgör valet 2018?

– Hur människor upplever att det går för Sverige och för egen del. De som tar ett vettigt initiativ för att täppa till de sista luckorna i pensionssystemet har en väldigt fördel. Pensionärerna är en grupp som röstar och det är möjligt att ta bort skönhetsfläckarna.

– Vi har ett väldigt bra pensionssystem, men pensionerna blir för låga. Det behöver tillföras mer pengar. Det finns i form av pensionsavgifter, 15 - 20 miljarder, som nu är en ren skatt och inte går in i pensionssystemet. De borde föras in i pensionssystemet.

Talar du med Stefan Löfven ofta?

– Jag vill inte gå in på hur ofta vi har kontakt. Men den är regelbunden.

Hur ser du på Miljöpartiets insatser i regeringen?

– Det är väldigt svårt att bedöma. Jag har varnat, och kritiserat dem, för deras trofépolitik. Man blir så sårbar av den. Om politikens mening är att stoppa Förbifart Stockholm och lägga ner Bromma har man satt sig i en sits där man troligen kommer att misslyckas eftersom det är praktiskt omöjligt.

– Det är mycket lättare att lyckas om man säger att målet är att öka människors förståelse och kunskap om miljökraven.

Hur bedömer du deras ställning?

– De har definitivt inte haft det lätt.

Var det ett misstag av Stefan Löfven att ta med Miljöpartiet i regeringen?

– Det är svårt att bedöma från sidan. Jag hade fördelen att leda en enpartiregering men fick lägga mycket kraft på att förankra saker i riksdagen. Nu vart det en tvåpartiregering som får lika mycket jobb att förankra saker. Det är klart att det varit tufft.

Vad är det bästa regeringen gjort sedan den tillträdde?

– Energiöverenskommelsen, den är bra och den var svår.

Och vad har varit minst bra?

– Vi har haft en period där det inte behövts akuta strukturella reformer. Det har gjort att det gått att regera med den här typer av majoritet. Hade Sverige varit Finlands ekonomiska situation, som är dramatisk, då hade det inte funkat.

Hur skulle du beskriva EU-samarbetet just nu?

– Det är i en fas av stillestånd efter en oerhört framgångsrik reformperiod. Inre marknaden, utvidgningen, euro, Schengen, utrikespolitiken. Visst har troligen gått för fort. Där behöver man kanske stanna upp och tänka lite innan man går vidare. Det saknas vackra projekt, den positiva berättelsen, och de är viktiga för politiken.

Vad skulle behöva hända?

– En politisk pånyttfödelse. Det saknas vackra projekt, den positiva berättelsen, och de är viktiga för politiken överallt. Teknokraterna kan få vila ett tag.

Till sist, vad tycker du om sociala medier?

– Jag känner ingen som helst samhörighet med det där. Jag förfäras över att även ledande samhällsföreträdare nu argumenterar på 140 tecken.

Publicerad: