Ensamkommande tonårspojkar ska utbildas om flickors rättigheter

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

Jämställdhetsministern tar fram nationell handlingsplan

Åsa Regnér (S)
Foto: Foto: LOTTE FERNVALL
Åsa Regnér (S)

Nu ska ensamkommande flyktingkillar sättas i skolbänken – om jämställdhet.

Regeringen förbereder en nationell handlingsplan, som också ska innehålla åtgärder mot hedersvåld.

– Vi har varit för dåliga på att rikta oss till pojkar och män, säger Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S).

Senaste tiden har media rapporterat om sexofredanden av unga flickor på badhus och en musikfestival i Stockholm. Fortfarande är mycket oklart kring vad som hänt, men i flera fall har misstankar riktats mot ensamkommande flyktingpojkar.

Åsa Regnér vill dock inte koppla samman händelserna med regeringens arbete för ökad jämställdhet. Hon menar att kunskapen om de aktuella fallen fortfarande är för liten.

– Men vi vet sedan tidigare att våldet mot kvinnor i Sverige faktiskt inte minskar. Och då gäller det att på många olika sätt hitta vägar för att försöka förebygga det, säger hon.

Sneglar på Norge

En rad förslag för arbetet kommer från Länsstyrelsen i Östergötland, som har tagit fram en rapport som överlämnades till Regnér i veckan.

Men ministern sneglar också västerut, mot Norge. Där utbildas sedan tidigare nyanlända vuxna män i frågor om jämställdhet, våldtäktsförebyggande och HBTQ-frågor. När kurserna inleddes ansågs de mycket kontroversiella och väckte stor uppmärksamhet.

Sverige vill dock också inkludera unga killar i undervisningen. Under förra året sökte sig 35 000 ensamkommande barn ett nytt liv här. Majoriteten är pojkar från Afghanistan, ett land där kvinnors frihet och rättigheter är starkt begränsade.

Att man därmed riskerar att peka ut en grupp i samhället vill dock inte Åsa Regnér kännas vid.

– Min utgångspunkt är att vi i Sverige inte har rått på våldet mot kvinnor. Vi har gjort mycket men måste göra mer för att förebygga. Och då gäller det också att nå nyanlända och ensamkommande, därför att de är och bor i Sverige, säger hon.

Vill se mer förebyggande

Åsa Regnér framhåller samtidigt att Sverige generellt har varit för dåligt på att rikta sig mot pojkar och män när det kommer till frågor om jämställdhet och våld.

– Hittills har de flesta åtgärder riktat sig mot dem som är utsatta, vilket är bra, men vi måste också göra mer för att förhindra att våld mot kvinnor sker, säger hon.

Exakt hur utbildningen ska gå till är ännu inte klart. Men det kan handla om allt i från utbyggd sexualundervisning i skolan till särskilt riktad utbildning på boenden på HVB-hem och flyktinganläggningar.

Liknande förslag har tidigare lyfts bland annat av företrädare för Moderaterna.

Även hedersvåld ska motverkas

Åsa Regnér framhåller att kommuner som vill kan sätta igång och arbeta med dessa frågor redan nu. Även innan den nationella handlingsplanen, som väntas under våren, finns på bordet.

– Det görs redan en hel del arbete runt om i landet, det finns inget som hindrar det. Jag var till exempel på ett boende i Norrbotten där man hade samlat killar på HVB-hem och diskuterat jämställdhet på ett mycket systematiskt sätt, säger Regnér.

– Det skedde på deras eget initiativ och handlade till exempel om att killarna hade frågat hur de ska göra om en tjej i skolan bjuder på fika. Vad som förväntas av dem då. Så allt handlar inte om våld, det handlar också om vardagssituationer.

Men regeringen vill också inkludera arbete för att förebygga hedersvåld, könsstympning och barnäktenskap i handlingsplanen.

Också i dessa frågor handlar det om mer utbildning till barn och unga, men även deras föräldrar. Dessutom att öka samordningen mellan berörda myndigheter och att permanenta den stödtelefon som finns på försök och som riktar sig till personer som till exempel vill anmäla misstankar om planerade barnäktenskap.

Publicerad: